Psychické a fyzické týrání, sociální izolace, finanční omezení. Domácí násilí má stoupající tendenci

22. březen 2023

Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové o násilí na seniorech. Jak může vypadat a jak se bránit? Týká se obou pohlaví? A koho se případně obrátit? Jak se zbavit strachu, že poškodím své nejbližší? Naším hostem je Ladislav Tomášek z Bílého kruhu bezpečí. 

Ladislav Tomášek ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Co to je týrání a jak může v rodinách vypadat? Co se může seniorovi dít?
Když se řekne týrání, tak si asi každý hned vybaví fyzické týrání. Ale pod pojem domácího násilí nezahrnujeme jen ono fyzické násilí, může to být i psychické týrání, může to být sociální izolace, což už je také forma domácího násilí a týrání. Může to být finanční omezování nebo sexuální násilí, vše se dá vztahovat v partnerském vztahu na domácí násilí a na týrání.

Jedinečnost služby Bílého kruhu bezpečí spočívá v tom, že na jednom místě a v jednu chvíli se člověku dostane komplexní pomoci.
Ladislav Tomášek, Bílý kruh bezpečí

Může to začít úplnými drobnostmi. Studie jasně hovoří, že to má vzrůstající tendenci. Začíná to bagatelním chováním, může to být verbální útok, postupně se to bude nabalovat, má to větší kadenci. Stupňuje se to, násilí přechází z verbálního na fyzické a někdy to bohužel končí až tragicky.

Hodně lidí si to možná omlouvá. Takže situaci nezačnou řešit včas.

Čtěte také

Máte pravdu. Podepsalo se na tom svým způsobem i období covidu, kdy byly domácnosti izolované do sebe. Když měl člověk nějaké trauma, tak si ho dokázal vyventilovat při sportu nebo při procházkách. A tohle nešťastné období se projevilo i v rámci mezilidských vztahů. A také samozřejmě u vztahů se seniory. Takže se na nás obrací více lidí. Každý člověk si zaslouží pomoc, pakliže je v nějaké krizové situaci. A senior obzvlášť.

Věříte lidem, kteří se na vás obrací? Nebo si jejich příběhy nějak ověřujete?
Ne, my musíme věřit tomu, co klient, který za námi přichází, říká. My nemáme ani páku, ani pravomoc to nějak ověřovat. Zjišťovat podrobnosti z druhé strany.

Jestli nás teď poslouchá někdo, koho se domácí násilí týká, tak co má dělat? Poraďte.
Nenechávat si to pro sebe a svěřit se tomu, komu věří. Svěřit se svým nejbližším nebo právě různým pomáhajícím organizacím, které jsou na tyto problémy zaměřeny.

Bílý kruh bezpečí
Pomoc poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty. Svůj volný čas a znalosti věnují obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech. Poskytovaná pomoc vždy respektuje individuální potřeby oběti a její osobnost, přihlíží také k okolnostem trestného činu.

Jsou ohroženější ženy nebo muži?
My se setkáváme více se ženami. Vysvětlujeme si to tak, že za domácí násilí, notabene za domácí násilí na seniorech, se člověk svým způsobem stydí a těžko nalézá odvahu, aby se s tím svěřil někomu dalšímu. A u mužů to platí ještě víc, ženy najdou odvahu dříve nebo jsou prostě sdílnější.

Co to je Bílý kruh bezpečí? Pro koho je určen, kdo se na vás může obrátit?
Bílý kruh bezpečí je nezisková organizace s celorepublikovou sítí poraden napříč celým státem. A je to organizace, která se zabývá pomocí obětem trestných činů, pozůstalým po takových obětech i pomoci svědkům závažné trestné činnosti.

Čtěte také

Vaše pobočka pro východní Čechy je v Pardubicích.
Ano, je to pobočka pro bývalý východočeský kraj. Tedy naše pobočka v Pardubicích řeší případy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. A spadá svým způsobem i do liberecké poradny, protože dojezdová vzdálenost může být pro někoho možná bližší časově do Pardubic než do Liberce.

V letošním roce byla také spuštěna kampaň Budu mít otevřené oči. Čeho by si měli lidé všímat?
Bílý kruh bezpečí se na této kampani podílí, je to kampaň všech pomáhajících organizací. A je o tom, aby lidé nezavírali oči nejen před domácím násilím. Ale před vším, co může ohrozit mezilidské vztahy. Prostě mějme oči otevřené, abychom si všímali, reagovali a pomáhali si.

Čtěte také

Jaký druh bezpečí tedy seniorům nabízí Bílý kruh?
Bezpečí v rámci Bílého kruhu bezpečí je v tom smyslu, že člověk, který si k nám najde cestu, tak má jednak prostor se svěřit, vyventilovat své problémy a my ho nasměřujeme tak, aby se cítil v bezpečí. Aby problémy eliminoval a jeho příběh měl šťastný konec.

Můžete říct konkrétní postup, jak to vypadá, když se na vás někdo obrátí?
Pokud se na nás někdo obrátí, tak je pozván do poradny. Nebo jestliže to je nízkoprahový kontakt, tak přijde sám do poradny, kde se mu věnuje dvojice poradců. Je to poradce z oboru právo a poradce z oboru psychosociální služby. Jedinečnost služby Bílého kruhu bezpečí spočívá v tom, že na jednom místě a v jednu chvíli se člověku dostane komplexní pomoci.

Ladislav Tomášek a Pavla Kindernayová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu o domácím násilí nejen na seniorech s Ladislavem Tomáškem z Bílého kruhu bezpečí si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související