V čem se liší bossing a mobbing? Jak se bránit šikaně na pracovišti? Máme rady od zkušeného právníka

20. září 2022

Zaměstnavatelé jsou dle zákoníku práce povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky nebo odměňování. Přesto se Česká republika objevuje na předních příčkách žebříčku zemí s nejvyššími procenty šikany na pracovišti. Podle průzkumů uskutečněných na našem území jde přibližně o pětinu zaměstnanců, kteří se s tímto problémem potýkají.

Právník Tomáš Smolík hovoří v naší radioporadně na téma: šikana na pracovišti a její řešení, legislativa i prevence.

Jde o to, nenechat si šikanu líbit, což ale neznamená oplácet stejnou mincí. Není to jednoduché, protože jako v každém sporu, jde o důkazy.
Tomáš Smolík, právník

Při jakém chování bychom tedy měli zpozornět? V čem se liší bossing a mobbing? Pozitivní na tom všem snad je, že se o problému stále více mluví. Co to tedy vlastně je šikana na pracovišti?
Je to zkrátka takové chování, které by tam být nemělo. To znamená, že je v rozporu s běžným chodem společnosti, s běžnými pracovněprávními vztahy. A samozřejmě i s právy a povinnostmi, které stanovuje zákoník práce konkrétně ve dvou základních formách.

Čtěte také

Mobbing, to znamená projevy šikany mezi zaměstnanci, kde to mohou být různé posměšky, vylučování z kolektivu, zesměšňování a podobné věci. V případě bossingu jde potom o šikanu ze strany vašeho nadřízeného. To může být zadávání nesmyslné či ponižující práce, která vůbec nespadá do vašeho ranku. Ale těch forem samozřejmě může být více.

Proč si myslíte, že se lidé dopouštějí šikany, co je k tomu vede?
Tak v případech typicky mobbingu to může být prostě nějaké manažerské selhání. V určité roli se ocitne nevhodná osoba, která nezvládá své podřízené motivovat tak, jak by to mělo standardně fungovat. A proto se potom může uchylovat k těmto nevhodným praktikám. A nelze samozřejmě ani vyloučit touhu po moci nebo psychopatické jednání.

Četla jsem, že někteří lidé mají dokonce z prováděné šikany na druhých radost.
S tím jsem se naštěstí zatím nesetkal, ale zase to samozřejmě nelze vyloučit. Každý člověk je jiný, takže i k tomuto může docházet, byť doufám, že to aspoň není příliš časté.

Čtěte také

Šikana je i jistým způsobem formou manipulace, kdy jedinci manipulují ostatními. Ne každý se ovšem nechá, takže je to možná i trošku na nás?
Určitě. Také se samozřejmě nedá se říct, že pokaždé, když si z nás někdo udělá legraci nebo šéf vám dá nějaký úkol, který se vám zdá nesmyslný, že by to automaticky byl mobbing nebo bossing. Tedy aby se to zase nepřehánělo. Většinou praktiky šikany, o kterých se bavíme, jsou dlouhodobějšího charakteru.

Jde pochopitelně o to, nenechat si šikanu líbit, což ale neznamená oplácet stejnou mincí. Prostě nějakým způsobem šikanu řešit, což, ale na rovinu, není jednoduché. Protože podobně jako v jakémkoliv jiném sporu jde o důkazy. Tedy doporučuji si obstarat co největší množství možných důkazů.

Čtěte také

Což je ale tím hlavním kmenem úrazu, jakým způsobem se k důkazům dopracovat. Zejména, pokud se jedná pouze o ústní šikanu a jen dva lidi mezi sebou, tam je to problematické. V uvozovkách ideální je, pakliže se to děje třeba v rámci e-mailové komunikace, tak tu pak máte k dispozici a můžete ji použít.

Nebo pokud jsou přítomni nějací svědci, toho také lze využít. Ale je dobré si minimálně tyto skutečnosti sepisovat a třeba se s tím i někomu svěřit. Ať už v rámci zaměstnání nebo rodiny. A aspoň tímto způsobem dát dohromady nějaké důkazy.

Co je to šikana na pracovišti a jak se může projevovat? Existuje více druhů? A jak ji poznat? Jak častá je šikana na českých pracovištích a zlepšuje se situace na pracovním trhu? Jaké jsou její zdravotní, psychické nebo pracovní dopady na poškozené? Jak při zjištění šikany na pracovišti postupovat a jak dosáhnout toho, aby přestala?

Celou radioporadnu s Tomášem Smolíkem o šikaně na pracovišti si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související