Terénní učitelka: Ve světě emocí se učme od dětí. Nejvíc se posuneme, když pojmenujeme svůj strach

30. srpen 2021

Strach, smutek, vztek, ale i radost nebo úspěch, to vše patří k životu. Jak ale s našimi emocemi pracovat? Ukazovat je a sdílet s ostatními? Jak vychovávat děti, aby svým emocím rozuměly? A jaké jsou varovné signály, že je na dítě už emocí příliš a mohlo by to mít fatální následky? 

Terénní učitelka Petra Dočkalová hovoří v naší radioporadně na téma: emoce v rodině.

Terénní učitelka Petra Dočkalová

Mgr. Petra Dočkalová

Terénní učitelka pro 21. století. Již 25 let se pohybuje dnes a denně ve světě učení a vzdělávání. Učení, s ohledem na fungování mozku, učení spojené s myšlením, učení, jako oboustranně obohacující se proces, učení aktivní a vědomé. Spolupracuje s dětmi, dospělými, rodinami, školami, komunitními centry i se sociální oblastí.

Děti se opět vrací do škol. Přináší to spíše pozitivní nebo negativní emoce do našich rodiny?

Děti kladou své sny pod naše nohy. Naslouchejme a buďme jim oporou. Jednou z typických vlastností emocí je, že jsou nakažlivé.
Petra Dočkalová, terénní učitelka

„Já nerozděluji emoce na pozitivní nebo negativní, protože zkrátka do našeho života patří. A pokud pracujeme s učením a myšlením, tak se učíme emoce zpracovávat i rozumově. Pojmenovat, když cítíme strach nebo radost, odkud tento pocit plyne a jak s ním pracovat."

Čtěte také

„Děti se vrací do škol a budou se vzdělávat každé svojí cestou. Jen bych doporučila, pokud tam panuje nějaká obava nebo strach, tak je skvělé si o tom promluvit. A ještě lepší je, když v tomto případě méně mluví dospělí a dětem naslouchají."

Dobré vzdělání je základem úspěchu pro většinu lidí. A to možná potom způsobuje problémy tam, kde tyto dispozice prostě nejsou. Když se představa rodičů a dítěte rozchází.

Čtěte také

„To by bylo na dlouhé povídání, co je to vlastně dobré vzdělání. Já se spíš opírám o slovo učení. A myslím si, že v 21. století bychom se měli zamyslet a předefinovat co znamená slovo úspěch. Pokud zaměříme dítě jen na úspěch, může to dokázat jakoukoliv cestou a možná někdy i velmi nepříjemnou."

„Učitelé by měli umět rozkrýt potenciál dětí, objevit silnou stránku každého z nich. Podle mne neexistuje žádná osoba, která by neměla svůj potenciál, v kterém vyniká. Podporujme své silné, ale i slabé stránky, snažme se docílit rovnováhy a zvyšujme podněty. O své silné stránky se můžeme v životě opřít."

Čtěte také

„A největší osobní růst spočívá v tom, když člověk zpracuje své strachy. To znamená, že je schopen je rozpoznat, pojmenovat, uvědomit si, co mu je způsobuje i to, co potřebuje, pomáhá. A pracovat s nimi."

„Ve světě emocí se učme od dětí, nepotlačujme je. Ale pozor, abychom se zase nedostávali do nějakých extrémů. Protože pokud vás pohltí strach nebo smutek, těžko se hledá cesta ven. Důležitá je vzájemná důvěra, porozumění a opět pochopení pro přijmutí emocí a práci s nimi."

Celou radioporadnu s terénní učitelkou Petrou Dočkalovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související