Imunoložka Krčmová: Jedinou cestou proti covidu je kolektivní imunita, tedy i očkování dětí

9. srpen 2021

Imunita, alergie a reakce na očkování. Jak poznáme, že nás trápí nepřiměřené chování organismu na běžné vlivy vnějšího i vnitřního prostředí? Lze tomu jednoduše čelit?

MUDr. Irena Krčmová z Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové hovoří v naší radioporadně na téma: alergické reakce spojené s očkováním.

Co je to vlastně alergická reakce?

Čtěte také

„Alergie je největší civilizační neinfekční epidemie. Uvádí se, že v Evropské unii trpí alergickými příznaky v podstatě už každý čtvrtý občan. Je to tedy skutečně rozšířená choroba. My jsme do určité míry naprogramováni k tomu, abychom jednali alergicky. Podstatná je genetická informace."

„Pokus měli naši rodiče tutéž formu alergického onemocnění, tak existuje riziko až 70 procent, že také my budeme mít vývoj tohoto alergického onemocnění. Je to nepřiměřená reaktivita na některé druhy léků, na potraviny, na včelí nebo vosí bodnutí, tedy na hmyzí jedy. Ale také na roztoče, pyly či plísně. Zkrátka na podněty, které jiní jedinci snášejí dobře."

A co alergická reakce na očkování? Mnozí už to zažili, protože alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 už obdržely u nás miliony lidí. Ne vždy se to obešlo bez reakce.

Čtěte také

„Pokud vznikne skutečná alergie na očkování, tak se projevuje opravdu velmi rychle. Proto naše pacienty sledujeme v ordinacích po očkování nejméně 30 minut, u těch rizikových to může být i hodina. Pacient může reagovat kopřivkou a svěděním těla, následovat může dechová tíseň, pokles krevního tlaku."

„Chci ovšem říct, že tyto skutečné reakce na očkování jsou extrémně vzácné. U rizikových pacientů to riziko můžeme předvídat a hned můžeme život zachraňující léky podat. Někdy ale tyto reakce mohou nastat neočekávaně. Znovu ale zdůrazňuji, že jedná o ojedinělé případů z těch, které podáme, tedy na miliony vakcín."

Zůstává také hodně starších lidí, kteří se nenechali očkovat. Pozornost se teď už ale upíná spíš na mladší věkové skupiny. Jaký je váš názor na očkování lidí vzhledem na jejich věk a imunitu?

Čtěte také

„Obecně děti snášejí vakcinace velmi dobře. Pokud má některé dítě abnormální, nepřiměřené reakce, tak se u něj postupuje s určitou opatrností. Ale opakuji, že takové děti jsou výjimečné. Jsem příznivec očkování a velmi kladně hodnotím, že by měla být již možnost očkovat děti od 12 let v naší České republice."

Lidé nežijí v uzavřených bublinách a věkové hranice se při kontaktu stírají.
„Reaktivita na očkování se mění v průběhu života. Nicméně my, jako imunologové, se snažíme kontrolovat imunitu a její ztrátu po očkování u starších věkových skupin a pacientů, kteří trpí nějakou poruchou imunity."

Naše tělo má paměťovou schopnost. Tedy pokud jsme covid prodělali, měli bychom být na tom při dalším střetu s tímto virem lépe?

Čtěte také

„Domníváme se, že překonaná covidová infekce by měla mít obdobný účinek jako řádně provedené a dokončené očkování. Bohužel to však nejsme u jedinců schopni přesně určit, protože jde o vysoce individuální záležitost. Proto se také masivně přistupuje k očkování."

„Obecně je udáváno, že do šesti měsíců po prokázané, překonané covidové infekci, je vhodné nechat se vakcinovat. A já s tímto názorem souhlasím."

Celou radioporadnu s MUDr. Irenou Krčmovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související