Vše, co jste kdy chtěli vědět o kotlíkových dotacích (ale báli jste se zeptat), v rozhlasové poradně

19. červenec 2022

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky hovoří na téma: kotlíkové dotace. Protože v tomto projektu došlo k jedné podstatné změně. Původně měli zájemci o dotaci na výměnu neekologického kotle čas do konce letošního srpna. Teď se ale lhůta změnila a prodloužila. 

Do kdy se lhůta pro zájemce o dotaci na výměnu neekologického kotle prodloužila a jaké k tomu vedly důvody?
Ano, ta lhůta je prodloužena novelou zákona o ochraně ovzduší do konce srpna roku 2024. Protože zbývají k výměně starých nevyhovujících kotlů ještě řádově desítky tisíc domácností, tak tím hlavním důvodem jsou kapacitní možnosti montážních firem. Tedy aby se stihlo vše zprocesovat, aby měli lidé dostatek času vybrat si ten správný zdroj vytápění, aby montážní firma potom mohla provést všechny instalace. Proto byla lhůta vládou prodloužena o dva roky.

Důležité jsou dva základní dokumenty. Fotodokumentace kotle určeného k výměně a kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu kotle.
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky

Pojďme připomenout, kterých zdrojů vytápění se to bude týkat.
Týká se to v podstatě všech kotlů první a druhé emisní třídy, případně bez emisní třídy. To znamená skutečně těch nejstarších kotlů na tuhá paliva. Pokud někdo neví, jaký v tuto chvíli kotel má, tak upozorním na to, že měl by mít doma už před několika lety udělanou zprávu o revizi stávajícího kotle, ze které musí být zcela zřejmé, jestli se jedná o kotel první nebo druhé emisní třídy.

Čtěte také

Případně se může podívat na štítek kotle, pokud tam je. A pokud zprávu někdo nemá, připomínám, že to povinná součást žádosti o podporu, tak si ji může nechat dodatečně udělat a předložit potom jako součást žádosti o podporu na nový zdroj vytápění.

Když byla prodloužena lhůta pro výměnu, jak je to s dotacemi? To se také odložilo nebo už kraje v současné době přijímají žádosti o kotlíkové dotace?
Všechny kraje v současné době už přijímají žádosti o kotlíkové dotace, takže to aktuálně běží. Do konce srpna by se měly sesbírat všechny žádosti potencionálních žadatelů v kotlíkových dotacích, které jsou zaměřeny na nízkopříjmové domácnosti. A dát potom lidem dva roky čas na to, aby si mohli v klidu a s rozvahou realizovat onu výměnu.

Čtěte také

O dotaci tedy mohou žádat pouze domácnosti s nízkými příjmy?
Kotlíkové dotace, které se sbíhají na krajích, jsou určeny pro nízkopříjmové domácnosti. Zjednodušeně řečeno, nízkopříjmová domácnost je tvořena starobními důchodci, případně domácnost, která čerpá příspěvek či doplatek na bydlení. Nebo jsou to domácnosti, kde každý člen domácnosti vydělává maximálně 170 900 Kč čistého ročně. Přičemž tím rozhodným rokem je rok 2020.

Pro všechny ostatní domácnosti s vyššími příjmy než ty nízkopříjmové, je určen program Nová zelená úsporám, kde nabízíme podporu na ta samá opatření, nicméně limitovanou padesátiprocentní dotací. Kdežto nízkopříjmové domácnosti mají až 95 procent dotace.

Čtěte také

O jaké zdroje tepla podle vás největší zájem vzhledem k situaci s plynem a vůbec celkové situaci ve světě?
Podle prvotních dat od jednotlivých krajů, ale i v programu Nová zelená úsporám, je největší zájem o tepelná čerpadla. Je to nejžádanější zdroj vytápění, ale určitě bych nechtěl opomenout i další podporované zdroje, jako je kotel na biomasu, přičemž biomasa jsou jak pelety, tak například kusové dřevo. Protože to je v řadě lokalit nebo v řadě objektů vhodný zdroj vytápění oproti tepelnému čerpadlu.

To jsou tedy typy zdrojů tepla, které stát podporuje a udělí na ně dotaci. Ještě tam jsou nějaké další?
Ještě se podporuje plynový kotel, ale pouze v případě, že byla učiněna závazná objednávka nebo byl tento plynový kotel pořízen do konce dubna letošního roku. Pokud byl instalován nebo závazná objednávka byla učiněna až po tomto termínu, tak plynový kotel nepodporujeme.

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí

Důvodem skončení podpory plynových kotlů je zcela jednoznačně energetická situace a odklon od ruského plynu. Zkrátka a jednoduše, pokud existuje alternativa, což v případě domácností jednoznačně je, ať už kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo, tak nemá smysl dál podporovat závislost na ruském plynu.

Jaké jsou základní praktické rady, jak podat žádost, co k ní přiložit, co na ní musí být?
V zásadě to není nic složitého, důležité je mít dva základní dokumenty. Tím prvním je fotodokumentace toho stávajícího kotle určeného k výměně, který je napojen na otopnou soustavu. A druhým základním dokumentem je kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu kotle, protože tento dokument určuje onu emisní třídu.

Čtěte také

A pak už je to v zásadě o tom, že v případě spoluvlastnictví nemovitosti musí být písemný souhlas druhého spoluvlastníka. Musí se tam doložit vlastnictví objektu. A pokud za domácnost vyřizuje někdo žádost o podporu, což nabízí i montážní firmy, tak samozřejmě musí být ověřena kopie dokumentů, která se týká zastupování domácnosti touto osobou nebo firmou.

Tady odpovím i na častý stesk, nemáme přístup k internetu, nerozumíme tomu, tak je možné využít toto pověření nebo se obrátit na krajský úřad, kde vám určitě pomohou pracovníci krajského úřadu s touto administrací. Případně celá řada obcí rovněž domácnostem pomáhá s přístupem k dotacím jako takovým.

Celou radioporadnu týkající se kotlíkových dotací s Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí České republiky, si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související