Ani kapka nazmar! Jak zažádat o dotace ve státním programu Dešťovka? Poradíme vám

27. březen 2019

Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, v naší radioporadně na téma: dotační program Dešťovka. Jak si zažádat v roce 2019? 

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. To je Dešťovka.

Sucho očima hydrologa. Situace je docela alarmující a vše ukazuje, že máme bohužel problém

Alexander Zajcev ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s Pavlou Kindernayovou

„Téměř 60 procent našeho kraje má vysoký stupeň půdního sucha. Do hloubky 100 centimetrů už je to v lepší kondici, avšak stále kritické," říká hydrolog Ing. Alexander Zajcev z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. 

Vyřízení dotace z programu Dešťovka není časově náročnou operací. I zde platí pravidlo 3 týdnů. Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, zda je žádost v pořádku. Po jejím schválení odesílá Fond peníze na účet opět do tří týdnů od uzavření smlouvy. Co tedy musíte pro získání dotace udělat?

Nechte si zpracovat odborný posudek. Seznamte se s podmínkami programu a najděte si projektanta, případně dodavatelskou firmu, která vám zpracuje projekt a odborný posudek.
Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o podporu přes webové stránky www.dotacedestovka.cz

Pokud k elektronické žádosti přiložíte i všechny nezbytné dokumenty, případně pokud dokumenty zašlete prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Fondu, stačí žádost podat elektronicky.

Dotační program Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou

V opačném případě vyplněný formulář žádosti vytiskněte a společně s povinnými přílohami doručte (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě do 30 kalendářních dnů na podací místo krajského pracoviště Fondu.

Co je nezbytné doložit k podání žádosti:
formulář žádosti,
odborný posudek - obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů; zpracovává jej nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant,
případně další dokumenty: plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou), souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků), dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení (pokud je stavba v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci; samotná evidence místa trvalého pobytu na adrese předmětné nemovitosti není dostačující).

Posouzení žádosti
Žádost včetně všech povinných příloh posuzují pracovníci krajského pracoviště Fondu. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní. Je-li žádost v pořádku, Fond ji akceptuje. Posouzení žádosti trvá obvykle 3 týdny.

Celou radioporadnu s Ing. Petrem Valdmanem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související