Program Nová Zelená Úsporám se řídí pravidlem: „Kdo dřív zašle přihlášku, ten dostane dotaci.“

2. květen 2019

Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky, v naší radioporadně na téma: dotační program s názvem Nová Zelená Úsporám! Jak si říct o dotaci? 

Ani kapka nazmar! Jak zažádat o dotace ve státním programu Dešťovka? Poradíme vám

Dotační program Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou

Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, v naší radioporadně na téma: dotační program Dešťovka. Jak si zažádat v roce 2019? 

Až polovinu výdajů spojených s rekonstrukcí a úpravami, které vedou k energetickým úsporám, je možné pokrýt prostřednictvím dotačního programu s názvem Nová Zelená Úsporám.

O dotaci lze žádat průběžně až do konce roku 2021. Každý rok plánuje stát na dotace vyčlenit 4,726 miliard Kč. Přidělování dotací se řídí pravidlem: „Kdo dřív zašle přihlášku, ten dostane dotaci."

Dotaci je možné získat i na menší úpravy domu, které povedou k energetické úspoře, ať už se jedná o úsporu elektřiny nebo jiných energií. O dotaci tedy můžete zažádat i v případě, že se chystáte svou nemovitost pouze částečně zateplovat.

Za dodržení stanovených podmínek je možné dotaci využít na:
Renovaci rodinných a bytových domů. Konkrétně například na výměnu oken a dveří, zateplení fasády, střechy, podlahy a stropů.
Výměnu neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, moderní kotle na biomasu a hospodárné plynové kondenzační kotle.
Solární termické a fotovoltaické systémy.
Stavbu rodinných a bytových domů, které splňují požadavky na pasivní standard. Obvykle jsou označovány jako pasivní domy.
Venkovní stínící techniku a zelené střechy.
Využívání tepla z odpadní vody.
Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla neboli rekuperaci.

V dotačním programu Nová Zelená Úsporám je možné, v závislosti na energetické úspoře, získat až 50 procent z celkových způsobilých výdajů. Je však nutné počítat s tím, že finanční prostředky získané pomocí dotace vám budou vyplaceny až zpětně.

Nejprve tedy musíte do rekonstrukce investovat v plné výši ze své kapsy a až teprve po splnění všech podmínek pro čerpání dotace vám budou přidělené finance zaslány na váš účet.

Jak správně žádat o dotaci?

Dotace je žadateli vyplacena na základě splnění předem stanovených podmínek. Aby vám v případě zájmu o dotaci nic neuniklo, na oficiální internetové stránce dotačního programu je sepsán podrobný návod, jenž vás provede všemi potřebnými kroky. Ještě před podáním žádosti si nezapomeňte připravit potřebné odborné dokumenty. Aby celý proces schválení a proplacení dotace proběhl úspěšně a bez problémů, počítejte s tím, že budete muset kompletně doložit provedené práce.

Solární ohřev bazénové vody

Přestože jsou v České republice v posledních letech zimy o poznání mírnější, než tomu bylo v předchozích letech, žádná domácnost se v našich zeměpisných šířkách neobejde bez efektivního vytápění. Jak na to, abyste za vytápění své nemovitosti zbytečně neutráceli? Co všechno znamená kvalitní péče o topnou soustavu? A jak maximalizovat účinnost topných těles?

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí

Chcete-li dosáhnout co nejnižších finančních částek na svém pravidelném vyúčtování za topnou sezónu, rozhodně se vám vyplatí investovat do kvalitní tepelné izolace domu. Na výměnu oken, dveří a zateplení rodinných domů je navíc možné získat zajímavý finanční příspěvek v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.

Základním předpokladem levného vytápění je moderní zdroj tepla s vysokou účinností

Pokud navíc nepodceníte jeho pravidelnou údržbu, dosáhnete maximalizace úspor na spotřebovanou energii.

Čtěte takéNová Zelená Úsporám

Značných úspor můžete dosáhnout i vhodným umístěním topných těles. Nejvhodnější je umístění radiátorů pod okna. Teplo tak místností snáz cirkuluje, čerstvý vzduch se tak přirozeně rovnoměrně rozmístí po místnosti a teplota vzduchu je v rámci celého pokoje rovněž vyrovnaná. Za topná tělesa se vám vyplatí nainstalovat speciální odrazové fólie, které znatelně sníží tepelné ztráty.

Radiátory nezapomeňte také pravidelně odvzdušňovat. Ideální je provádět odvzdušnění každé 3 měsíce. Není-li možné dodržovat tento ideální interval, pak je nezbytné provést odvzdušnění alespoň na začátku topné sezóny.

Celou radioporadnu s Ing. Petrem Valdmanem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související