Jaký mají vliv kotlíkové dotace na ovzduší v obcích? To má zjistit měření vzduchu

7. březen 2017

Ministerstvo životního prostředí chce zjistit, jaký dopad na ovzduší mají kotlíkové dotace. V osmi obcích proto zadalo měření, která zkoumají množství zplodin ze spalování tuhých paliv. Údaje pak úřad srovná s budoucími měřeními. Ta se budou dělat s další vlnou výměny kotlů. Kotlíkové dotace zatím v celé zemi využily 3 000 domácností. Časem by vyměněných kotlů mohlo být až 100 tisíc.

„Tady to je odběrové zařízení pro odběr imisí. Odebírá to vzduch z okolí pomocí čerpadla," Jan Komárek z Českého hydrometeorologického ústavu stojí vedle vzorkovačů na zahradě mateřské školy v Jablonném nad Orlicí.

Čtěte také

Nerezové skříně vysoké zhruba metr přesívaly zdejší ovzduší dva měsíce topné sezóny.

„Teď mám v ruce tubus s naprášenými filtry. Sítko je takové tmavě šedé. Původně bylo bílé. Takto to vypadá za 24 hodin," říká Jan Komárek.

Odborníky zajímá nejen prach, ale také množství rakovinotvorných látek ve vzduchu

„Jeden den to zkoumá benzo(a)pyren, druhý den čistě nanesený prach na filtr a třetí den těžké kovy. Nikl, kadmium, arzen a olovo," dodává Jan Komárek.

Množství zplodin ze spalování pevných paliv v ovzduší se měřilo v osmi obcích v celé zemi

Jednou z vytipovaných vesnic byla i Dolní Radechová na Náchodsku - tam se v rámci kotlíkové dotace vyměnilo 13 kotlů, říká nezávislý starosta Jan Michel: „Poslední dobou zjišťuji, že opět lidé přechází na tuhá paliva. Dřevo a uhlí. A proto nám určitě kotlíková dotace pomohla."

Jan Komárek z Českého hydrometeorologického ústavu stojí vedle vzorkovačů na zahradě mateřské školy v Jablonném nad Orlicí

Jenže kvůli velkým emisím z dopravy, které by výsledky měření zkreslily, se v Radechové nakonec neměřilo.

Důležitá pro výběr místa byla kvalita ovzduší, ale také potenciál budoucí výměny kotlů. V třítisícovém Jablonném jich zatím lidé vyměnili 16.

„Hlavně když vjíždíte do města a sjíždíte z vrchních vesnic, tak vidíte na tom dolíku takový krásný černý opar," popisuje mi smogové dny ředitelka školky v Jablonném Lenka Prokopcová. Znečištěný vzduch se tady projevuje i na zdraví dětí.

„Hůř se dýchá, děti jsou často nemocné. Zápaly plic, průdušky, bronchitidy. Už u malých dětí se to objevuje," doplňuje Lenka Prokopcová.

Technici čistoty ovzduší se s přístroji na zahradu školky vrátí, až se ve městě při příští vlně dotací vymění další kotle.

Spustit audio