Kostelec nad Orlicí chce novou trasou obchvatu odvézt dopravu dál od obytných částí města

20. únor 2018

Kostelec nad Orlicí je zase o krok dál v přípravě nové trasy silničního obchvatu. Městští radní na svém prosincovém zasedání schválili variantu, která plánovanou silnici odvede dál od severní části města. Obyvatelé této lokality by tak v budoucnu neměli být tolik dotčeni hlukem a zůstane i více prostoru pro případnou výstavbu v této části Kostelce.

Nově naplánovaný obchvat by měl podle vyhledávací studie v budoucnu vést až za Štědrým potokem a měl by respektovat provoz cihelny a související těžby surovin. Větší ochrany by se dočkal i zámecký park v Častolovicích, poblíž kterého se kostelecká varianta protne s jižním obchvatem Častolovic.

Čtěte takéKostelec nad Orlicí chce posunout budoucí obchvat dál od města, aby nebránil budoucímu rozvoji

Pokračuje starosta Kostelce nad Orlicí František Kinský z Iniciativy občanů: „Umí lépe obkroužit ten chráněný prostor zámeckého parku Častolovice. A současně je vedena v takové trase, že se vyhýbá Synkovu Slemenu, že jej nezasahuje žádným způsobem. Synkov Slemeno by bylo s touto trasou také spokojeno. Pokud bude."

Novou trasu silnice musel Kostelec nad Orlicí projednat se všemi dotčenými orgány, které nakonec se záměrem města souhlasí. Na tahu je teď Ředitelství silnic a dálnic, které bude posuzovat ekonomickou náročnost stavby.

„Podmínkou zahájení dalších kroků v přípravě je kladný výsledek ekonomického posouzení. V současnosti Ředitelství silnic a dálnic dokončuje zadání zakázky pro výběrové řízení na zpracovatele ekonomického posouzení. S očekávaným termínem dokončení v červnu 2018," říká za ŘSD Nina Ledvinová.

Dokončená část západního obchvatu Sokolova

V létě tedy bude jasné, zda se plán kostelecké radnice stane skutečností.

Podle starosty Františka Kinského má městem navrhovaná varianta několik výhod: „Celkový počet těch majitelů na této trase je menší, než v té původní. Z hlediska ochrany obyvatel je ta trasa vhodnější, protože je odkloněna dále od města. A toho intravilánu Kostelce nad Orlicí se v podstatě skoro nedotýká."

Výstavba obchvatu Kostelce nad Orlicí bude rozdělena na dvě části. S tou první, v jižní části města, která přímo naváže na obchvat Častolovic, by se podle optimistických odhadů kostelecké radnice mohlo začít do pěti let.

Spustit audio

Související