Učitel má žáky především motivovat, říká děkan Pedagogické fakulty UHK a varhaník František Vaníček

20. duben 2023

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové má mnohaletou tradici, v příštím roce oslaví své 60. narozeniny. Je největší fakultou hradecké univerzity a za roky své existence vychovala a vypustila do světa nespočet učitelů. Jak se fakultě daří a co ji všechno čeká? Na to jsme se zeptali děkana, profesora Františka Vaníčka. 

Jak dlouho už působíte na Pedagogické fakultě v Hradci Králové?
Začal jsem tam učit, jestli to správně počítám, před 27 lety a děkanem jsem sedmým rokem. To znamená, že příští rok bude mým posledním, protože ze zákona je možné mít pouze dvě po sobě jdoucí čtyřletá funkční období.

Jaké jsou tedy novinky na vaší fakultě? Nedávno vás navštívil ministr školství Vladimír Balaš, o čem jste spolu mluvili?
On navštívil v Královéhradeckém kraji několik základních škol, ale byla také naplánovaná jeho návštěva na Univerzitě Hradec Králové, která měla dva stěžejní body. Jednak se byl podívat na nedávno otevřenou zrekonstruovanou budovu Filozofické fakulty a vedle ní stojí Pedagogická fakulta, kde čekáme, že se každým dnem započne rekonstrukce této historické budovy. Pan ministr se tam byl podívat, protože samozřejmě financování jde z největší části ze zdrojů Ministerstva školství. Pan ministr byl nadšený budovou, protože zvenku vypadá velice hezky, když ale vkročil dovnitř, tak konstatoval, a my to víme, že je v havarijním stavu a rekonstrukce je nutná a neodkladná.

Koncertování jsem neopustil, je to pro mě živá voda. Těším se na každý koncert. Moc mě to baví a když člověk chce, tak si vždy čas najde.
prof. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan PdF UHK a varhaník

Kdy by to mělo začít?
Doufejme brzy, já tomu plně věřím. Dal jsem si to jako svůj úkol k závěru svého funkčního období, nicméně všichni víme, co se děje na stavebním trhu a co se děje s inflací. To znamená, že jsme byli nepříjemně překvapeni cenou po otevření obálek a musíme se popasovat s navýšením ceny přibližně o 60 procent. Ale myslím si, že se to podaří. Jsme těsně před začátkem stavby a držte nám všichni palce.

Čtěte také

Slyšel jsem také, že jste měli hudební návštěvu z Ameriky, přijel k vám jeden americký sbor.
Ano, my se věnujeme oblasti internacionalizace a pokročili jsme v posledních letech, že k nám přijíždí řada odborníků ze zahraničních vysokých škol. Řada studentů přijíždí k nám, řada našich studentů vyjíždí do ciziny. A jednou z posledních návštěv byl sbormistr z univerzity ve Finley ve Spojených státech amerických, který s sebou přivezl takový menší komorní sbor a koncertovali s naším smíšeným univerzitním sborem. Myslím, že se započala velice dobrá spolupráce.

Můžeme představit jednotlivé katedry vaší fakulty? Vašemu srdci je asi nejbližší ta hudební, protože jste vynikající varhaník.
Vedle toho máme také další umělecko-pedagogickou katedru, to je katedra výtvarné kultury a textilní tvorby. A tyto dvě katedry právě přejdou, až se zrekonstruuje historická budova na náměstí Svobody, do této zrekonstruované budovy, protože doposud jsou v pronájmech. Vedle toho máme dalších 11 pracovišť a především učitelské katedry. Jednak to jsou katedry cizích jazyků, francouzštiny, němčiny, ruštiny, pak také samozřejmě katedra českého jazyka a literatury jako stěžejní. Protože ostatní jako třeba matematika a chemie přešly na Přírodovědeckou fakultu, historie, dějepis, základy společenských věd zase na Filozofickou fakultu. Pak máme katedru pedagogiky, psychologie, katedru tělesné výchovy a sportu, katedru techniky, ale vedle toho také ještě z humanitní oblasti katedru kulturních a náboženských studií, která je velice aktivní, má třeba nově doktorské studium.

Čtěte také

Je zájem ze strany studentů o tyto obory v Hradci Králové?
Zájem byl v minulých letech stabilní, máme každý rok přibližně 4 000 přihlášek a přitom můžeme vzít okolo 1 000 studentů. Vyšší kapacitu bohužel nemáme, byť bychom byli rádi, ale nemáme prostorově a především personálně možnost toto zajistit. A v letošním roce, jsme tomu velice rádi, se počet přihlášek navýšil přibližně o 600, takže už se blížíme téměř k 5 000.

V příštím roce budete, pane děkane, slavit šedesátka, je to tak?
Ano, v příštím roce 2024 oslavíme 60 let od vzniku Pedagogické fakulty, největší fakulty Univerzity Hradec Králové. Fakulty, ze které univerzita vznikla, a také 65 let od vzniku tzv. Pedagogického institutu, což byl předchůdce naší fakulty.

Pedagogická fakulta je nejen největší, ale i nejstarší fakultou hradecké univerzity (ilustrační foto)

Kromě toho, že řídíte Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, jste také vynikající varhaník. Dostanete se vůbec ke cvičení a k hudbě jako plně vytížený děkan?
Máte pravdu, s tou manažerskou pozicí je to těžší a náročnější, ale hrozně mě to baví. Čas, když člověk chce, tak si vždy najde. Ani koncertování jsem neopustil, naopak je to pro mě taková živá voda a těším se na každý koncert, na každý výjezd do zahraničí. Zrovna zítra odjíždím do Německa na další koncerty, čeká mě přibližně mezi 30 až 40 sólovými koncerty ročně. V letošním roce se velice těším na říjen na velké koncertní turné na Tchaj-wanu, takže mě čeká celá řada výzev a úkolů.

Čtěte také

Dostanete se k varhanám každý den? Dá se to vůbec zvládnout?
Ano, musíte cvičit každý den. Sice na rovinu říkám, že se těším na dobu, kdy toho času budu mít více, protože je to velice náročné, ale když člověk chce, tak si čas vždycky najde.

S hudbou také souvisí váš festival, který jste před lety založil.
To bylo v roce1989. Ještě před revolucí se uskutečnil nultý ročník a první ročník potom v roce 1990. Čili letos to bude už 32. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad. Již několik let je spolupořadatelem také naše Univerzita Hradec Králové. V tomto roce se koná od 2. do 11. června a koncerty zazní jednak v různých prostorách v Letohradě, především v kostelích, ale také v okolních městech a obcích, třeba v Králíkách, v Jablonném nad Orlicí atd.

Posláním Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové je vzdělávání učitelských i neučitelských studijních programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké.

Co vaši studenti? Jezdí se podívat na vaše koncerty, jak pan děkan hraje?
Ano, jezdí a kontrolují mne. Takže i to je pro mě velice zavazující.

Čtěte také

Vy jste také založil u vás na hudební katedře Pedagogické fakulty Hradec Králové obor hra na varhany, že ano?
Ano, je to učitelství pro základní umělecké školy, konkrétně jedna ze specializací je hra na varhany. Protože varhany se učí na základních uměleckých školách. A druhou specializací je chrámová hudba. Tedy příprava chrámových varhaníků a sbormistrů, protože na hudební katedře v Hradci Králové máme velkou tradici sbormistrovství, pan prof. Skopal je samozřejmě velmi známé jméno.

Jaký vy jste učitel? Dokážete se třeba někdy rozzlobit na studenty?
Já jsem sice cholerik, přiznám se, ale rozhodně se to nepřenáší do výuky. Člověk musí být trpělivý, sám mám zkušenosti s tím, jak člověk pracuje na skladbě. Takže jsem spíše průvodcem, pomocníkem a přítelem studentů, abych je motivoval. To je hlavní úkol každého pedagoga.

Naším hostem byl děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové František Vaníček. Moc děkuji za rozhovor.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související