Děkan FIM UHK Josef Hynek: Jsme hrdí, že našich 7 000 absolventů drží krok s otevřeným světem

12. červen 2020

Léta letí, to je pravda. Ani nevím, jak už je to dlouho, co nabídku vysokoškolských studií v Hradci Králové obohatila svými obory Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Ale vím, že je to několik dní, co byl na pozici děkana na veřejném zasedání akademického senátu fakulty opětovně zvolen profesor Josef Hynek. 

Pane profesore, blahopřeji k vašemu znovuzvolení.
Děkuji.

Jak je to dlouho, co tady máme FIMku, tedy Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové? Protože vy jste byl u jejích začátků.
Ano, já jsem nastupoval na fakultu v roce 1991, tenkrát ještě na fakultu pedagogickou a byl jsem zaměstnanec číslo 6 katedry informatiky, za které potom vznikla fakulta informatiky a managementu. Ta byla založena v roce 1993. To znamená, že jsme v Hradci Králové 27 let.

Už podruhé jsme zvoleni fakultou roku v ČR, což je úspěšný příběh. A já jsem hrdý, že jsem se na něm mohl podílet.
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Takže fakulta vznikala na zelené louce, začínalo se od píky, jak se říká.
Ano, přesně tak. Od píky a na zelené louce. Neměli jsme prostory, neměli jsme dost financí, neměli jsme ani dost personálu, ale měli jsme vizi, co chceme. Že tady chceme mít fakultu zaměřenou na byznys a informatiku. Spousta lidí tomu nevěřila, říkali, že k tomu tady nejsou podmínky. Praha je přeci jen docela blízko, ale já jsem rád, že se to podařilo. A dnes máme venku 7 000 většinou velmi úspěšných absolventů. Máme akreditace od bakaláře po doktora, jsme schopni dělat jak docentská, tak profesorská řízení. A třeba i to, že jsme byli v roce 2019 už podruhé zvolení fakultou roku v ČR, tak si myslím, že je to úspěšný příběh. A já jsem hrdý, že jsem se na něm mohl podílet.

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Musíme říct, že vás nezvolili fakultou roku nějací odborníci, ale sami studenti. Vaši absolventi jsou tedy zdá se tak spokojeni, že jste už podruhé zvítězili v této anketě.
Věřím, že jsou. S mnohými absolventy jsme v pravidelném kontaktu a na fakultu vzpomínají rádi. Mnozí z nich se vracejí na různé kurzy, školení a některé z nich samozřejmě i zaměstnáváme.

Čtěte také

Vzpomenete si na nějaké úspěšné studenty, které jste i dál sledovali, jak se jim daří v odborném životě?
Těch studentů je samozřejmě celá řada. Tady v Hradci Králové naši absolventi vedou firmu Quadi, firmu Unicorn vede jeden absolvent naší fakulty. Ale možná, že takovými řekněme nejslavnějšími absolventy, jsou naši absolventi stipendijního programu, který jsme kdysi zahájili. Kdy jsme si uvědomili, že fakulta je natolik bohatá, že si můžeme dovolit hostovat i studenty ze zemí, kde nemají takové štěstí jako my. A jedna z nich Thavry Thon napsala před pár lety knížku A Proper Woman, která se stala bestsellerem v Kambodži. Prostě chudá dívka z naprosto žalostných poměrů vystudovala základní, střední školu, na vysokou se dostala do Hradce Králové a udělala ohromnou kariéru. Dnes je symbolem a příkladem pro ženy na celém Dálném východě.

Děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Josef Hynek

To je tedy krásný příběh.
Ohromný příběh. A také jsme velmi hrdí, že jsme s ní spojeni a v její knížce je i fotografie z naší auly, jak přebírá diplom.

Jak se za tu dobu, za oněch 27 let, proměnily samotné informační technologie? Dnešní mobilní telefon, který teď leží před vámi na stole, toho umí mnohem víc než tehdejší počítač.
Rozhodně. Už jeno z hlediska jak rychlosti, tak paměti. To jsou naprosto nesrovnatelné parametry. Když jsem nastoupil v roce 1991, tak si pamatuji, že tehdejší děkan mi záviděl, že můj počítač, který jsem dostal na stůl, je o trochu lepší než jeho. Ale nechtělo se mu všechno přeinstalovávat. Ale dnes mobily, které tady před námi leží na stole, jsou skutečně daleko výkonnější.

Čtěte také

To ovšem pro vás představuje velký závazek, protože musíte v tomto směru stále držet krok se světem.
Nepochybně, je to obor, který se ohromně dynamicky vyvíjí. Ale na druhé straně si uvědomme, že je to zase obor, který ovlivňuje celou řadou dalších oblastí. A tím pádem, řekneme, že my jsme možná, abych použil populární výraz, v první linii co se týká výuky a zvládání technologií. Samozřejmě s technologiemi se musí potýkat třeba i lékaři, hasiči a další, kterým jsme v minulých dnech byli tolik vděční za to, co dělali.

Pane profesore, vy jste chtěl být vždy učitelem?
Přiznám se, že nechtěl. Vzniklo to tak trochu náhodou. Myslel jsem, že spíš budu programovat. Když jsem končil studium matfyz v Praze v roce 1989, tak mi bylo nabídnuto, že tam mohu pokračovat v aspirantuře. Ale protože jsem už v té době žil s manželkou, tak jsme v Praze nechtěli zůstat, chtěli jsme se vrátit zpátky do regionu. A na univerzitě v Pardubicích tenkrát matematika nechtěli. Tady v Hradci mi v srpnu 1989 říkali, jelikož mám špatný kádrový profil, že mne také nechtějí. Až potom, když v roce 1991 našli můj životopis a říkali, že už si nepotřebuji kádrový profil vylepšovat a vstupovat do žádné strany, tak jsem to bral jako výzvu. A přiznám se, tím, že se mi na matfyzu líbilo, tak jsem se velmi snadno sžil s tím, že chci pracovat v akademickém prostředí. A jsem rád, že jsem to rozhodnutí udělal.

Chceme vytvořit studentům podmínky k tomu, aby absolvovali on-line předměty na prestižních světových univerzitách.
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Ale počítače vás chytily za srdce už v mládí.
Počítače a matematika. Jsem absolvent řekněme teoretické školy matfyzu, tak i tady na fakultě spíš vyučují předměty na rozhraní matematiky, počítačů a computer science.

Čtěte také

Co vás tedy čeká následující čtyři roky. Budete asi pokračovat v započaté práci.
Samozřejmě budeme navazovat na to, co se nám dosud podařilo. Taková první novinka nastane hned už teď v září. Spouštíme nový inovovaný program management cestovního ruchu, což je taková naše vlajková loď, protože tam je největší zájem uchazečů o tento obor. A my jsme ho inovovali v tom smyslu, že tam bude velký podíl praxe v zařízeních cestovního ruchu. Od dalšího školního roku, to znamená 2021/22 spustíme program data science, datová věda, což je zase atraktivní program pro lidi, kteří se chtějí zabývat velkými objemy dat, získávat z nich informace a objevovat něco, čeho si běžně bez použití počítače člověk nevšimne. Je to velmi atraktivní a zatím v České republice není mnoho škol, které by takový program nabízely. Tedy myslím, že jsme zachytili správný trend. Už teď máme v akreditačním procesu navazující inženýrský program ekonomika a management. Takže změn v oblasti studia bude poměrně hodně. Je docela radikální změnou, která se teď zdá být přirozená, ale my jsme ji do toho programu psali ještě před pandemií koronaviru, že chceme umožnit studentům, aby absolvovali on-line předměty na prestižních světových univerzitách. Vytvořili jsem jim k tomu institucionální podmínky a ty předměty jim byly tady uznány. Věřím, že během roku nejpozději dvou bude možné, aby si student naší FIMky zapsal předmět na Harvardu, udělal ho on-line a my mu ho uznáme, jakoby ho udělal tady u nás.

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
je jednou ze čtyř součástí Univerzity Hradec Králové. V roce 2000 se transformovala z původní Fakulty řízení a informační technologie působící od roku 1993. Fakulta zajišťuje výuku a podílí se na výzkumu v oblasti informačních technologií a managementu.

To je na jednu stranu potěšující, ale na druhou stranu mě to trošku děsí. Že už budeme všechno dělat on-line. Ani chodit do divadla a do kina nemusíme, koncerty jsou on-line, zůstáváme doma. Snad to není naše budoucnost?
Pane redaktore, já jsem v tomhle sám docela konzervativní člověk, tedy já rozhodně do divadla budu chodit i nadále. Ale jsou věci, které se on-line dělají lépe. Řekněme, jsou snazší. Když vezmeme onen Harvard, tak tam jsou židličky v posluchárně limitované, stojí to spoustu peněz. Zatímco on-line prostě ten kurz může udělat kdokoliv na světě. A nám přijde škoda, abychom tuto možnost našim studentům nedali. Chceme jim k tomu vytvořit lepší podmínky, než kdyby si za tím šli jako jednotlivci.

Čtěte také

Jak to vůbec bylo v době koronaviru se zahraničními studenty? Museli se vrátit zpátky domů?
Většina jich to stihla a vrátila se domů, bylo to všechno velmi rychlé a hektické. Na druhé straně máme zhruba třicítku zahraničních studentů, kteří zůstali. Někteří uvízli, protože už nestihli správný let a nemohli se dostat domů kvůli uzavírání hranic. Někteří vyhodnotili, že bude bezpečnější zůstat v ČR, než se vracet do zemí jako je Itálie, Španělsko, které byly zasaženy nejvíce. A jiní se dokonce rozhodli, že u nás zůstanou i na další semestr. Protože už tady některé předměty odstudovali, tak budou ve studiu pokračovat.

Tedy mezinárodní vztahy jsou navázány a budou se dále prohlubovat.
Pro nás je to jeden z pilířů. Fakulta je mezinárodně orientovaná, takže už teď děláme výběrová řízení pro studenty na zahraniční pobyty na příští akademický rok. Ten zájem je samozřejmě trochu menší, což odpovídá onomu celkovému strachu, či spíš reálné opatrnosti, ale studenti se hlásí a já věřím, že od příštího akademického roku zase budou cestovat. A my budeme mít zahraniční studenty tady u nás v Hradci Králové.

Jakub Schmidt a prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Říká děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové prof. Josef Hynek. Děkuji za rozhovor a přeji vám i fakultě jen to dobré.
Děkuji. Na shledanou.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související