Děkan fakulty informatiky v Hradci Králové Josef Hynek: Když se ohlédnu, vidím 6 000 absolventů

28. březen 2018

Před 25 lety obohatila svými obory nabídku vysokoškolských studií v Hradci Králové Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. O tom, jak fakulta začínala, kam se za dobu své existence posunula a kam směřuje, jsme hovořili s děkanem fakulty profesorem Josefem Hynkem.  

Oslavy prý byly netradiční a velkolepé. Co je na tom pravdy?
Oslavy čtvrtstoletí existence fakulty ještě neskončily a několik akcí ještě chystáme v průběhu roku, ale zřejmě máte na mysli Den modrých neboli Modrý mejdan, který se konal 14. února. Dlouho jsme ve vedení přemýšleli, jak si narozeniny fakulty připomenout a tradiční akademická oslava se nám zdála i k věku fakulty poněkud formální a nevhodná. Proto jsme začali jednat s reprezentanty studentských spolků a organizací a spolu s nimi jsme vytvořili program na celé odpoledne, při němž se bavili studenti i učitelé. Netradičně pojaté přednášky, soutěže, hudební vystoupení, narozeninový dort, všudypřítomná modrá barva naší fakulty a hlavně spontánní nadšení všech zúčastněných vytvořily skvělou atmosféru, takže na ten den se bude ještě dlouho vzpomínat.

Považujete toto čtvrtstoletí pro fakultu za úspěšné? A čím dle Vás měřit úspěšnost fakulty?
Pamatuji se, že když před pětadvaceti lety fakulta vznikala, mnozí pochybovali o její životaschopnosti. Slýchali jsme, že je bláhové pokoušet se v Hradci Králové zakládat informaticky zaměřenou fakultu, protože tu chybí tradice, chybí tu odborníci a tyto obory lze přece studovat v Praze. Naštěstí jsme tomu neuvěřili a nepodlehli. Fakulta má dnes akreditace na všechny stupně studia, informatické programy lze studovat česky i anglicky, máme právo uskutečňovat habilitační i profesorské řízení a hlavně - máme už více než šest tisíc úspěšných a dobře uplatnitelných absolventů. I díky některým z nich jsou dnes v Hradci Králové desítky firem podnikajících v oblasti informačních technologií a poptávka po našich absolventech je taková, že většina studentů začíná pracovat už v průběhu studia. Já myslím, že tím vším prokazujeme, že to mělo smysl a že fakulta je úspěšná.

Který moment považujete v životě fakulty za výjimečný?
Není snadné vybrat jediný klíčový moment, protože fakulta začínala doslova od píky a jak se říká „na zelené louce“, ale z dnešního pohledu byla naprosto zásadní stavba nové budovy fakulty v areálu Na Soutoku, kam jsme se přestěhovali v roce 2008. Fakulta tím získala potřebné prostory, posunula se po stránce technologické a hlavně se výrazným způsobem zlepšily podmínky pro studenty i naše zaměstnance. Naše budova je po dostavbě přírodovědecké fakulty v samém srdci univerzitního kampusu, a aby byla i nadále odpovídající našim potřebám, jen v letošním roce bude do obnovy jejího vybavení investovat zhruba 20 miliónů korun.

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Stál jste u samého zrodu fakulty v roce 1993. V čem hlavně jsou fakulta a její studenti dnes jiní?
Fakulta se musela potýkat se spoustou problémů. Začínali jsme s jediným bakalářským programem, hned v prvním roce existence jsme měli velké ekonomické potíže a v rozpočtu nebylo dost ani na výplaty, složitě jsme hledali odborníky, kteří by do tohohle dobrodružství s námi chtěli vstoupit. Z dnešního pohledu se mnohé problémy už zdají být těžko uvěřitelné či dokonce úsměvné, ale je to jen díky tomu, že jsme je překonali.
Informatika se za čtvrtstoletí změnila k nepoznání a každý chytrý mobil má dnes lepší parametry než můj tehdejší počítač. A mění se samozřejmě i studenti. Mnohem více dnes pracují a někdy se snad až příliš lehko vzdávají svých snů a končí se studiem. Na rozdíl od naší generace, která toužila po cestování a byli jsme ochotni a okamžitě připraveni vyjet v podstatě kamkoliv, dnešní studenti mnohem pečlivěji váží přínosy takové cesty. Ale jsou samozřejmě i věci neměnné - stejně jako jejich předchůdci například nemají moc rádi předměty spojené s matematikou. A naštěstí pro nás jsou i nadále stejně zvídaví, plní nápadů a životního optimismu. Proto nás ta práce tolik baví.

S kolika studenty jste začínali a kolik jich máte dnes?
Na samém počátku bylo pouhých 78 studentů, zatímco dnes jich na fakultě studuje 1640. Když jsem nastupoval v roce 1991 ještě na tehdejší katedru informatiky pedagogické fakulty, jejímž oddělením fakulta vznikla, byl jsem zaměstnancem číslo 6 a měli jsme všeho všudy jen tři malé kanceláře. Dnes zaměstnáváme více než sto lidí a jsme druhou největší fakultou na Univerzitě Hradec Králové. I z těchto čísel je zřejmé, jak moc se fakulta změnila.

Děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Josef Hynek

Na kterého ze studentů či absolventů rád vzpomenete?
S mnohými absolventy se pravidelně potkávám, protože chodí na FIMku pro své firmy a instituce lovit nové zaměstnance, z jiných se stali dokonce naši kolegové. Humorné historky by možná už vydaly na samostatnou knížku, ale s největší hrdostí vzpomínám na absolventy našeho programu pomoci státům, které jsou postižené válkou, přírodní katastrofou, nebo jinými problémy. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni jsme změnili životní osudy mnoha lidem. Iráčané Miran a Nazar u nás začali studovat jen pár týdnů po pádu režimu Saddáma Hussajna. Muzzamill ze Srí Lanky přišel při ničivé tsunami o sourozence i střechu nad hlavou a namísto bezvýchodného života v provizorním táboře vystudoval FIMku. Thavry z Kambodže napsala o svém životě knihu, která se stala bestsellerem - a není náhodou, že v ní je i fotografie z promocí v naší aule. To jsou příběhy, na které jsme opravdu pyšní.

Váš profesní život je od počátku spjat s akademickou půdou. Proč jste si vybral dráhu akademika a právě na této regionální škole?
Nikdy jsem neplánoval, že se stanu učitelem a o dráze akademika jsem začal uvažovat až v posledním roce studia na matfyzu, když jsem dostal nabídku aspirantury. V Praze jsem zůstat nechtěl, takže jsem se pokoušel získat práci na univerzitě ve východních Čechách. Bylo léto 1989 a v Pardubicích matfyzáka nepotřebovali, zatímco v Hradci Králové mi tehdy řekli, že si mám nejprve ujasnit svůj světový názor. Nastoupil jsem tedy jako programátor do JZD Džbánov, což bylo zemědělské družstvo slušovického typu, přišel listopad 1989 a žádný názor už jsem měnit nemusel. I když můj pobyt mimo univerzitní půdu nebyl dlouhý, dalo mi to spoustu zkušeností a rád na to vzpomínám.

Děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Josef Hynek

Jste jedním ze čtyř děkanů, kteří se vystřídali ve vedení školy od jejího vzniku. Vy jste ve funkci nejdéle, „svou“ FIMku tedy znáte. V čem je jedinečná?
Když fakulta vznikala, tehdejší děkan-zakladatel doc. Jiří Pavlíček často používal jednoduché heslo, že abychom uspěli, musíme být štikou v rybníce. Naším vzorem tehdy nebyla žádná konkrétní instituce, nebylo na co navazovat, ale ani jsme nebyli svázáni žádnou tradicí. Všechny postupně budované obory studia dostaly do vínku silný informatický základ, a proto jsou i naši absolventi finančního managementu a managementu cestovního ruchu schopní efektivně využívat moderní technologie.
Uvědomovali jsme si také, že fakulta našeho typu musí být významně provázaná s místními podniky a institucemi, že musí být podnikatelsky orientovaná. To nám dnes umožňuje snadno zadávat našim studentům reálné seminární i závěrečné práce, pomáhá vytvářet vztahy mezi studenty a jejich zaměstnavateli už během studia a fakulta je i vyhledávaným partnerem ve vědě a výzkumu.

Víte, jak si vedou vaši absolventi v praxi?
K dnešnímu dni má fakulta přesně 7644 absolventů. V opakovaných šetřeních zjišťujeme, jak se jim v životě daří, jak uplatnili znalosti nabyté na naší fakultě a co případně bychom měli zlepšit. O spokojenosti našich absolventů a pozitivním vnímání fakulty svědčí i skutečnost, že v celostátním průzkumu naše fakulta obdržela z hlediska pohledu studentů a absolventů maximální hodnocení ve formě pěti hvězdiček. Naši absolventi jsou dnes od Austrálie po Silicon Valley a i ti, kteří zůstali v Čechách, jsou úspěšní. Zakladatelka firmy Foreigners.cz, jeden z partnerů v McKinsey&Copany v Praze, zakladatel a majitel společnosti Unicorn, šéf Tableau pro střední a východní Evropu, nebo ředitel královéhradeckého dopravního podniku - to všechno jsou příklady absolventů FIMky.

Univerzita Hradec Králové ocenila své studenty

Připravuje fakulta nějaký nový studijní program?
Během letošního roku dokončíme přípravu nového informatického navazujícího programu, který se zaměřuje na datové inženýrství a oblast takzvaných velkých dat. Dále máme už téměř hotový navazující program v oboru ekonomika a management. V obou případech jde o rozšíření nabídky v reakci na zájem našich studentů i na požadavky z praxe a nepředpokládáme, že by spuštění obou programů znamenalo výrazný nárůst počtu studentů na fakultě.

Kam by měla fakulta směřovat v budoucnu?
Jedním z pilířů, na nichž úspěch naší fakulty stojí, je silná zahraniční orientace, a proto budeme i nadále usilovat o větší počet zahraničních studentů u nás v Hradci Králové a ještě širší možnosti pro naše studenty strávit část studia v zahraničí. Tchaj-wan, Jižní Korea, Hong Kong - to jsou dnes synonyma pro informační technologie. Jsme rádi, že desítky našich studentů každoročně míří do těchto zemí a naopak, že například největší skupina tchajwanských studentů v Česku studuje právě na FIMce v Hradci Králové.

Budeme se za 50 let ještě potkávat nebo už jen „létat v cloudu“?
Za padesát let se informatika změní k nepoznání a je těžké odhadovat, jak velký vliv to bude mít na naše potkávání, naši vzájemnou komunikaci či na způsob, jak se budeme učit. Ale přál bych si, aby i děkani FIMky v té vzdálené budoucnosti mohli říkat, že naše fakulta „je u toho“ a je úspěšná.

autoři: Milan Baják , Věra Palánová
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.