Vzpomínáte rádi na studentské období? Univerzita třetího věku je tu pro vás. Jak se přihlásit?

18. srpen 2017

Univerzity a vysoké školy v České republice jsou dnes přístupné nejen absolventům středních škol, ale také zájemcům v postproduktivní etapě života. Proto dychtíte-li stále po vzdělání, ale i nových přátelstvích, univerzity třetího věku jsou pro vás ideálním řešením. Univerzity třetího věku jsou součástí nabídky celoživotního vzdělávání organizovaného univerzitami v České republice i v zahraničí. Otevírají vzdělávací příležitosti občanům seniorského věku, a to jako zájmové neprofesní vzdělávání zaměřené zejména na zpřístupnění nových poznatků řady vědních oborů.

Účastníci U3V nemají statut studenta vysoké školy ve smyslu zákona o vysokých školách a absolvování kurzů a programů není totožné s bakalářským či jiným stupněm studia.

Účastníkem studia na Univerzitě třetího věku Univerzity Hradec Králové (U3V UHK) je občan seniorského věku, tj. po dosažení věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, se středoškolským vzděláním.

Pro akademický rok 2017/2018 připravili pracovníci a pracovnice UHK nové přednáškové cykly, vedle pokračujících tříletých programů i další nový tříletý program a řadu ročních kurzů různého zaměření. Věříme, že tato nabídka vzdělávacích příležitostí vás zaujme svou pestrostí a umožní vám získat nové poznatky ve vybraných oborech.

Vyhodnocení kurzu historie pro studenty Univerzity třetího věku

Přejeme vám odvahu ke vstupu do nového akademického roku a mnoho radosti ze studia na Univerzitě třetího věku.

Univerzity umožňují zájemcům vzdělávat se a seznamovat se s nejnovějšími poznatky v rozmanitých oblastech, a to ve vědě, historii, politice nebo kultuře. Neméně důležitá je i sociální funkce, podpora psychické a fyzické svěžesti, autonomie a integrace do společnosti. Díky společenskému charakteru umožňuje univerzita setkávání s vrstevníky a navazování přátelství, překonávání pocitu izolovanosti a osamělosti.

Jak studium probíhá
Je možné rozhodnout se mezi krátkodobými a dlouhodobými tematickými kurzy, které probíhají formou přednášek, případně cvičení, seminářů a exkurzí. Výuka probíhá v závislosti na univerzitě dvakrát až čtyřikrát za měsíc. Účast na přednáškách je podmínkou pro získání závěrečného osvědčení. Většinou mohou zájemci během svého vzdělávání využívat univerzitní počítačové cvičebny a učebny včetně studovny knih a časopisů.

Virtuální U3V
Pokud se zájemci o vzdělávání na vysokoškolské úrovni nemohou z různých důvodů účastnit přednášek prezenční formou v prostorách vysokých škol nebo univerzit, mohou využít moderní alternativu ke klasické přednáškové výuce v podobě virtuální U3V. Senioři se tak mohou vzdělávat pomocí nových komunikačních technologií a internetu a sledovat přednášky online.

Jak postupovat při zájmu o vzdělávání
Pro studium na univerzitě třetího věku je potřebné vyplnit a podat přihlášku, většinou v období od května do srpna, a uhradit zápisné ve výši několika set korun. Přesnou výši zápisného pro akademický rok nebo semestr stanovuje univerzita. Před zahájením vzdělávání se zájemci účastní zápisu.

Zakončení vzdělávání
Posluchači U3V podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách nejsou studenty. Po absolvování vzdělávacího kurzu tak namísto vysokoškolského diplomu získají osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení je podmíněno pravidelnou docházkou, posluchač ho obdrží na slavnostní promoci.

Historie U3V
Vzdělávací programy pro seniory mají původ ve Francii. Na českou půdu pronikly roku 1986 díky Univerzitě Palackého v Olomouci. Trend postproduktivního vzdělávání se ale plně rozvinul až po roce 2000. V současnosti si mohou zájemci vybrat mezi studiem na dvou desítkách českých univerzit a vysokých škol.

Radioporadna: doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc. - Jak studovat na Univerzitě 3. věku? Jak se přihlásit? Náplň studia.-Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.