Vědci z hradecké univerzity budou ostřelovat jabloně laserem a pomohou efektivně pečovat o sady

27. květen 2020

Za pomoci dronů, multispektrálních kamer a laserů vyvíjí přírodovědci z Univerzity Hradec Králové unikátní metodu, která usnadní pěstitelům starost především o sady, ale třeba i vinohrady. Jde o metodu, pomocí které lze rychle a efektivně najít na velké ploše stromy ohrožené tzv. dusíkatým stresem, tedy přebytkem nebo nedostatkem dusíku, který by jim zabránil ve správném růstu a vývoji plodů.

Čtěte také

„Naším cílem je umět rychle a efektivně najít na velké ploše stromy ohrožené tzv. dusíkatým stresem, tedy přebytkem nebo nedostatkem dusíku, který by jim zabránil ve správném růstu a vývoji plodů," popisuje Jan Šlégr, který celý výzkum financovaný Technologickou agenturou ČR (TA ČR) vede.

Využijí k tomu obrazy nasnímané různými druhy kamer: multispektrálními, monospektrálními, případně fotodiodami, které se umístí na drony.

Vědci z hradecké univerzity budou ostřelovat jabloně laserem

„Listy stromů budeme laserovými paprsky ‚ostřelovat' a na základě vlnové délky zachycené kamerou se vytvoří obraz k další analýze," vysvětluje Šlégr.

Sesbírané obrazy poté podrobí dalšímu zkoumání a vyvinou algoritmy, které v závislosti na typu kamery vyhodnotí stav rostliny. Ze získaných dat je pak možné např. monitorovat výnos a vývoj plodů či zda má rostlina dostatek vody.

Vědci musí také navrhnout nové způsoby, jak umístit na drony lasery a kamery.

„V současnosti pracujeme na prvních prototypech. V úplných začátcích experimentu se ale budeme držet doslova při zemi - než otestujeme pomocí dronů jabloně, vyzkoušíme kamery nejprve na jahodnících," uzavírá Jan Šlégr.

Čtěte také

Projekt TA ČR Zéta pro mladé výzkumníky do 35 let s názvem Návrh nedestruktivních metod na analýzu dusíkatého stresu v ovocnářství uspěl v hodnocení TA ČR na 13.-14. místě ze 400 podaných.

Odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové na něm pracují společně s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousech, se kterým je pojí úspěšná spolupráce z předchozích projektů.

doc. Jan Šlégr, Ph.D. (*1986)
Zaměřuje se na měření fyzikálních veličin a vývoj komplexních senzorických systémů a didaktiku fyziky a fyzikální experimenty ve výuce. Podílí se na řadě projektů Technologické agentury ČR, například na projektu Smart Vet, kde vyvíjí systém sledování životních funkcí zvířecích pacientů na veterinárních klinikách. Je také řešitelem projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění.

Jarní květy
autor: baj | zdroj: Univerzita Hradec Králové
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.