Budova Pedagogické fakulty v Hradci Králové slaví 120. narozeniny. Do světa vypustila tisíce učitelů

29. březen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Budova Pedagogické fakulty v Hradci Králové slaví 120. narozeniny

Do Českého rozhlasu Hradec Králové dnes přišel děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové docent František Vaníček. A bude nás zvát. Na co přesně?

Kromě toho, že jste vynikající varhaník, jste také učitel, pedagog a dnes je den učitelů. Ono to vlastně tak trošku souvisí. Protože pedagogické dny, které jsou u vás na univerzitě, jsou i takovou oslavou, ne?
Přesně tak, máte pravdu. My je každým rokem pořádáme, letos již po 25., takže máme takové male jubileum. Pořádáme takzvané Pedagogické dny. A to je týden nabitý přednáškami, workshopy, ale také konferencemi, různými výstavami, koncerty. A je to akce, která spojuje, nebo přináší novinky nejenom našim pedagogům, studentům, obohacuje je, ale je to také bližší kontakt s terénem, s fakultními školami, s dalšími školami, navazujeme nové kontakty a myslím si, že se vzájemně také obohacujeme.

Na co tedy všechno můžeme pozvat naše posluchače? Vy už jste začali vyprávěním spisovatele, historika a taky reportéra Stanislava Motla o pátráních na vlastní pěst po záhadných a neobjasněných zločinech. Jaké to bylo?
Bylo to vynikající. Celá přednáška měla velký zájem. Přišla celá univerzitní aula. Víte, naše fakulta má celkem 15 kateder, čili je to ohromné spektrum oborů, které má. Publicista Stanislav Motl, který vyprávěl spolu se senátorem Antlem o vyšetřování zločinů, to se týkalo především katedry sociální patologie, kterou tam máme. Ale pak je tam celá řada akcí humanitních, konference například francouzského jazyka a literatury nás čeká, anglického jazyka a literatury, nebo také technických předmětů. Všechny akce nejsou pouze pro uzavřenou společnost, ale může přijít kdokoliv.

Naše pedagogická fakulta se v poslední době profiluje takovým poměrně zajímavým tématem, a to je vliv hudby na výuku cizích jazyků. Docent František Vaníček, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Řekněte mi, jaké je role hudby ve výuce cizích jazyků? Vy mi to určitě jako muzikant vysvětlíte.
Naše pedagogická fakulta se v poslední době profiluje takovým poměrně zajímavým tématem, a to je vliv hudby na výuku cizích jazyků. Máme celkem 5 jazykových kateder. A tam došlo k takovému zajímavému spojení, navázali jsme kontakty i v zahraničí, spolupracujeme s fakultní nemocnicí a myslím si, že je to velice zajímavé téma. A proto i některé přednášky, především zahraničních hostů, se věnují tomuto tématu. To znamená prolínání hudby, vliv hudby na výuku jazyků. To je téma, které mě samozřejmě bytostně zajímá. A jak jsem říkal, snažíme se, aby bylo určitou profilující tématikou naší fakulty.

Tradiční doprovodnou akcí je vždy slavnostní koncert pedagogické fakulty. A ten bude ve středu v sále filharmonie. Na co se mohou posluchači těšit?
Já bych řekl, ne ani doprovodnou akcí, ona to je jedna z těch hlavních akcí, protože středa je hlavním dnem Pedagogických dnů. Máme vždy hlavní přednášku. V minulých letech například vystoupil Zdeněk Svěrák, Tomáš Halík a tak dále. V letošním roce vystoupí Václav Moravec, známý moderátor, váš kolega, s tématem Svět dětí a dospívajících v éře digitálních médií. Víte, že Václav Moravec, kromě toho, že je známým moderátorem, tak také vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy? A večer na to naváže koncert v sále filharmonie o půl osmé, kde po boku hradecké filharmonie vystoupí jednak naši studenti hudební katedry Pedagogické fakulty v dílech Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka a také vystoupí jeden host, světoznámá klavíristka z Polska, protože máme velké kontakty s univerzitu v Čenstochové, a ta vystoupí se Chopinovým klavírním koncertem. Ale tomuto koncertu bude předcházet slavnostní ceremoniál, letos poprvé. My zakládáme úplně novou tradici, předávání výročních cen Pedagogické fakulty.

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D. pozval Jakuba Schmidta na 25. ročník Pedagogických dnů

Když působíte v roli děkana univerzity Pedagogické fakulty, tak nepověsil jste ty varhany jako vynikající český varhaník, jak se říká, na hřebík? Máte na to ještě čas, zahrajete si občas?
Tak je to poměrně náročné, ale hrát a cvičit musím pořád. Protože samozřejmě to je zrovna taková profese, která bez té pravidelnosti a píle není možná. A protože za 3,5 roku se zase vrátím na hudební katedru a těším se na to, tak samozřejmě to nechci a ani nemůžu pověsit na hřebík.

Musíme připomenout, že i ten obor chrámové hudby jste vy přinesl sem do Hradce Králové, viďte?
Ano, dnes už to bude také 15 let, kdy u nás na Pedagogické fakultě vznikl obor sbormistrovský chrámové hudby a také hra na nástroj ve specializaci varhany.

Hudba bude dominovat i tomu slavnostnímu večeru, kde také některé osobnosti oceníte. Tak můžeme říct, kdo ty medaile získá a koho Pedagogická fakulta a vůbec Univerzita Hradec Králové ocení?
Já jsem moc přemýšlel, jak ocenit naše vynikající kolegy, ať už ze současnosti nebo z minulosti. A vymyslel jsem takový model čtyř prestižních cen, které mají takové vznosné latinské názvy. Tou první je Premium Scientificum za přínos v oblasti vědy a výzkumu. Tu získá náš kolega, církevní historik docent Tomáš Petráček. Pak je cena Premium Artifíciosum za přínos v oblasti umění. Tu získá pan profesor Jiří Skopal, světoznámý sbormistr a skladatel. Potom je Premium Pedagogicum za přínos v oblasti pedagogiky, paní docentka Marta Fáberová a poslední cenou je Premium Cooperacionis Internationalis za mezinárodní spolupráci, a tu získá paní docentka Jana Ondráková. Vedle toho udělíme ještě 5 medailí, především osobnostem, které se zasloužily v historii, v předešlých letech o rozvoj Pedagogické fakulty. Já se na ten večer strašně těším, protože jednak ho moderuje Václav Moravec a také ceny budou předávat známé osobnosti, například hrabě František Kinský, nebo místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. Samozřejmě rektor Univerzity Hradec Králové profesor Kuča. Ale také ředitel Českého rozhlasu pan Jiří Kánský.

Budova Pedagogické fakulty v Hradci Králové slaví 120. narozeniny

Vy se na tu slavnost velmi těšíte.
Ano, myslím si, že to celé akci dodá prestiži. Nakonec to vyvolalo i poměrně velký zájem médií. Já si myslím, že je to večer, a to oceňování, strašně důležitá věc pro rozvoj a takové upevnění sebevědomí. Protože řekněme si na rovinu, v oblasti financování vysokých škol máme veliké problémy a ve financování především těch pedagogických oborů jsme na dně a díky podpoře paní ministryně, která se skutečně snaží tu situaci změnit, se věci snad mění k lepšímu a je potřeba posílit sebevědomí našich pracovníků, aby vydrželi, protože samozřejmě věci se nedají změnit hned. Ale chvíli to trvá.

Pane děkane, my bychom měli říct, že Pedagogická fakulta má letos hned vlastně několik důvodů k oslavám, a to nejenom tedy ty letošní 25., polokulaté Pedagogické dny, ale i výročí vaší historické budovy na Náměstí Svobody v Hradci Králové. Můžete připomenout, kolik jí je let?
Kousíček od vašeho studia se nachází budova děkanátu Pedagogické fakulty, na Náměstí Svobody. A té budově je 120 let. Před 120 lety ji postavil architekt Gessner známý rakouský architekt, který postavil celou řadu vynikajících staveb, především ve Vídni, ale také na Moravě a v Hradci Králové. A doplnil tu Kotěrovu a Gočárovu architekturu skvělou tady v Hradci Králové. Je to jedinečný objet, je památkově chráněný. Zvenku je již obnovený a my se právě v současné době chystáme na obnovu těch vnitřních prostor, zpracováváme projektovou dokumentaci a doufejme, že do dvou, do tří let dojde k opravě vnitřních prostor. A chystáme, že se tam přestěhují naše umělecké katedry, to znamená katedra výtvarné kultury a textilní tvorby a právě hudební katedra.

Budova Pedagogické fakulty v Hradci Králové slaví 120. narozeniny

Ta budova by si to určitě zasloužila. Jinak vy si vzpomenete na to, když jste do ni přišel poprvé, jak na vás zapůsobila. Má genius loci?
To určitě má. Byť ten stav vnitřních prostor, je velice tristní, protože mnoho desetiletí se do vnitřních prostor nic neinvestovalo, takže to se dostáváme tak o 40 - 50 let zpět. Sídlilo tam pracoviště Přírodovědecké fakulty. Teď se otevřela nová budova Přírodovědecké fakulty v areálu Na Soutoku. To znamená, že nám trošičku osiřela, nicméně ten genius loci, jak říkáte, tam zůstal a právě proto si myslím, že je potřeba investovat do rekonstrukce této budovy. A že by tam i Pedagogická fakulta měla zůstat, protože tam právě v podobě Pedagogického institutu vzniklo vysokoškolské vzdělávání v Hradci Králové.

Ta budova vypustila do světa, to se asi nedá spočítat, kolik učitelů a pedagogů?
Přesně tak. To jsou tisíce pedagogů, dnes má Pedagogická fakulta 3 tisíce studentů, takže skutečně to jsou ohromné počty absolventů.

Tak to všechno hezky oslavte a děkujeme, že jste nás přišel na program vlastně letošních Pedagogických dnů pozvat osobně. Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, docent František Vaníček. Moc děkujeme a těšíme se na příští setkání.

autor: jak
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová