Potřebujeme investovat do lidí, říká Jan Kříž, nový děkan Přírodovědecké fakulty hradecké univerzity

1. březen 2019 10:48

Novým děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové je ode dneška fyzik doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. Po dvou funkčních obdobích tak nahrazuje Pavla Trojovského. Jaké jsou plány nového děkana? 

Jana Kříže jednomyslně zvolili členové Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové na konci loňského roku, a to pro volební období 2019 až 2023. Na Přírodovědecké fakultě působí od jejího počátku, tedy od roku 2010.

Nový děkan Jan Kříž pochází z Hradce Králové, vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu na pražské Karlově univerzitě obor teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika. Na stejné fakultě pokračoval i se svým studiem doktorátu a v roce 2015 se potom habilitoval na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové - obor teorie vzdělávání ve fyzice.

Život budoucích generací připravují univerzity. Chci, aby se hradecká mohla počítat mezi nejlepší

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové

Dnešním hostem Českého rozhlasu Hradec Králové je prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., přední český toxikolog a rektor Univerzity Hradec Králové. Akademický senát univerzity jej do této funkce zvolil v únoru 2016. Při svém nástupu Kamil Kuča zmínil, že by chtěl přispět k tomu, aby se škola mohla počítat mezi ty nejlepší v zemi. 

Pane děkane, vaše současné působiště velmi dobře znáte. Shrňte tedy, jak je na tom tedy nyní nejmladší ze čtyř fakult Univerzity Hradec Králové.
„Možná začnu tím, že Přírodovědecká fakulta vznikala v době, která nebyla příznivá pro vznik nové fakulty. Byl to podle mého trošku odvážný projekt. Přesto se podařilo fakultu nastartovat a po prvních letech, kdy se trošku hledala, tak v posledních dvou letech je vidět výrazný růst především ve vědecké oblasti. Velmi gratuluji předchozímu děkanovi Pavlu Trojovskému, že se mu podařilo onen růst nastartovat."

V čem tedy hodláte na předchozího děkana Pavla Trojovského navázat ve vaší práci?
„Já bych byl rád, aby ten růst nejen pokračoval, ale byl ještě větší a intenzivnější. Myslím si, že tím, že má Přírodovědecká fakulta novou, moderně vybavenou budovu, nemusíme investovat peníze do dalších experimentálních zařízení. Potřebujeme investovat do lidí. Potřebujeme sem přilákat mladé a perspektivní vědce. Ať už z České republiky nebo ze zahraničí. Kteří tady budou dělat kvalitní vědu. Byl bych rád, kdyby Přírodovědecká fakulta byla skutečným vědeckým tahounem celé univerzity."

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové má nového děkana. Stal se jím fyzik Jan Kříž. Do funkce jej jmenoval rektor UHK Kamil Kuča

Jaké jsou přímo vaše plány pro čtyřleté funkční období, které máte před sebou?
„Musím se nejdříve zorientovat. Jsem sice na fakultě od jejího počátku, prošel jsem několika funkcemi a myslím, že ji znám, ale opravdu musím zjistit, jak běží procesy. Mám některé nápady na to nejbližší období. Chtěl bych podporovat excelentní směry výzkumu. Mám představu jakými schématy z peněz, které proudí na Přírodovědeckou fakultu přímo na rozvoj vědy, udělat nějaké interní grantová schémata. Ale nechci zapomínat ani na ty ostatní oblasti. Mám v hlavě nějaký plán, jak udělat program pro všechny. Aby každým kdo tady chce dělat vědu, aby dostal příležitost."

Uzavírá rozhovor nově jmenovaný děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

autoři: Lucie Peterková , baj
Spustit audio

Související