Děkan František Vaníček: „Cílem je vytvořit moderní a především přitažlivou pedagogickou fakultu“

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pedagogická fakulta je nejen největší, ale i nejstarší fakultou hradecké univerzity (ilustrační foto)

Začaly prázdniny, ale my dnes budeme hodně mluvit o škole. Protože v Hradci Králové je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové s mnohaletou tradicí. A staronovým děkanem této fakulty byl opět zvolen akademickým senátem docent František Vaníček.

Začnu těmi prázdninami. Také jste měl toto období rád jako kluk? Chodil jste rád do školy nebo jste se víc těšil na prázdniny?
Já myslím, že oboje. Určitě jsem měl školu rád, potom jsem studoval odborné školy, konzervatoř, AMU. Takže to byla práce i koníček zároveň. Ale samozřejmě že se člověk těšil na poslední školní den. Těšil se na prázdniny.

Pedagogická fakulta je nejen největší, ale i nejstarší fakultou hradecké univerzity (ilustrační foto)

Blahopřejeme k vašemu znovuzvolení. Co to pro vás znamená být opět další čtyři roky v čele fakulty?
Tak je to samozřejmě závazek vůči akademikům a vůči celé akademické obci, tedy i studentům. Je to určité potvrzení toho, že se snad za ty čtyři roky něco podařilo posunout dál. Ale čeká nás spousta práce. Ovšem pokud člověk cítí podporu od svých kolegů, tak se práce dělá jinak. A snad se bude dařit dál.

Můžeme tedy zhodnotit ony čtyři roky, kdy jste stál v čele Pedagogické fakulty jako děkan. Jaké pro vás byly?
Člověk vstupuje do funkce možná někdy trošku s naivními představami. Protože přeci jen zvnějšku se všechny věci vidí trošku jednodušeji, než ve skutečnosti jsou. Pak vás zavalí celá řada problémů. Nicméně bylo důležité vidět to hlavní a to byl úkol na první funkční období, zlepšení finanční situace Pedagogické fakulty v Hradci Králové, ale i pedagogických fakult obecně. A to znamenalo hodně kontaktů, rozhovorů s politiky, s poslanci, senátory, vysvětlování, spolupráce s médii. A musím říci, že se po těch čtyřech letech tuto situaci podařilo výrazně zlepšit, je stabilizovaná. A můžeme se s nadějí dívat do dalšího období, kdy nás čekají úkoly v trošku jiné oblasti.

Pedagogická fakulta je nejen největší, ale i nejstarší fakultou hradecké univerzity. Je to skutečně poměrně pestrý organismus.
doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Osobní rovina mě zajímá, protože vy jste také vynikající muzikant. Jak se to dá skloubit s rolí ve vedení fakulty?
Snažím se aby to bylo vyvážené. Třeba teď nás čekají prázdniny, kdy bude celá řada koncertů po Evropě, naštěstí se to vrací do běžných kolejí. Takže dominantní bude koncertní činnost. Ale samozřejmě v akademickém roce, který pro vysoké školy ještě nekončí, letos končí dokonce až 15. září, je dominantní práce na fakultě, která člověka pohlcuje. Ptal jste se na osobní pohled, jak je tato práce vyčerpávající. Já jsem člověk, který věci hodně promýšlí a prožívá, jako muzikant do toho vnáším srdce a cit. Tak je to dvojnásob vyčerpávající, protože často při velkých problémech třeba člověk nespí a tak dále. Tedy určitě mě to stálo hodně sil, ale na druhou stranu se to potom vrací v tom, že se některé věci podaří.

Můžeme představit Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové? Je to nejen největší a určitě i nejstarší fakulta hradecké univerzity.
Ano, my jsme slavili v loňském roce 60 let od vzniku tzv. Pedagogického institutu, který tehdy sídlil v historické budově Pedagogické fakulty, která je kousek od studia Českého rozhlasu. Tehdy to byla taková přechodová fáze ještě před vznikem samostatných pedagogických fakult. A Pedagogická fakulta se později integrovala do Vysoké školy pedagogické a na přelomu tisíciletí do Univerzity Hradec Králové. Ale máte pravdu, dodnes je fakultou největší. Celá univerzita má přibližně šest a půl tisíce studentů. A z toho jsou tři tisíce na Pedagogické fakultě. I počtem 200 zaměstnanců je určitě největším kolosem. Protože je to skutečně poměrně pestrý organismus. Když se podíváme, že tam je 15 různorodých kateder, od cizích jazyků, přes tělocvik, hudební katedru, výtvarnou katedru, technické vzdělávání, ale i sociální pedagogika, trans kulturní komunikace a tak dále.

Pedagogická fakulta je nejen největší, ale i nejstarší fakultou hradecké univerzity (ilustrační foto)

Pane docente, rozmýšlel jste se dlouho, jestli do toho jít znovu?
Budu upřímný, rozmýšlel jsem se. Nevím, jestli dlouho, ale skutečně jsem se rozmýšlel, jestli ještě má člověk dostatek sil a energie. A myslím, že je správně, že jsou možná pouze dvě po sobě jdoucí období. Protože pokud do toho člověk skutečně vkládá veškerou energii, tak se cítí trošku vyčerpaně. Ale tím, že jsem cítil podporu od kolegů, tak jsem měl motivaci i do dalšího období. A hlavně už se dokáže ve věcech orientovat a pohybovat. A má samozřejmě další plány.

Určitě budete navazovat na to, co se za ty čtyři roky povedlo.
Ano, byť se pro to druhé období trošku mění priorita. Já jsem říkal, že prioritou pro první období byla především stabilizace nelichotivé finanční a mzdové situace zaměstnanců. To se všechno podařilo, byť to neznamená, že jsme na konci, ale musíme v tom pokračovat. Ale hlavní energie a cíl teď bude směřovat dovnitř fakulty, nějakým způsobem ji obnovit a namotivovat zaměstnance. Cílem pro druhé období je skutečně vytvořit moderní a především přitažlivou fakultu. Přitažlivou jak pro zaměstnance, aby se tam cítili dobře a aby přicházeli noví zaměstnanci, kteří nějakým způsobem přinesou novou krev. Ale aby byla také přitažlivá především pro uchazeče, pro studenty. Protože připravujeme z 80 procent budoucí učitele. Zájem je přibližně stejný, stabilní, nesnižuje se, ale také se nezvyšuje. My bychom byli rádi, kdyby se zvýšil zájem o studium pedagogiky, protože učitelů je nedostatek. V praxi to vidíme na všech stupních škol.

Rád bych, aby se učitelství opět stalo ceněným zaměstnáním, jako bývalo dříve. Kantor - to bylo hodně prestižní povolání.
doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Máte nějaké konkrétní věci, kterými chcete školu zatraktivnit pro uchazeče?
My máme u nás devět pedagogických fakult a učitelství se studuje i na jiných fakultách vzdělávajících učitele, nakonec i v Hradci Králové na Přírodovědecké Filozofické fakultě. Ale já chci udělat naši fakultu moderní a přitažlivou, abychom trošku nabourali stereotyp onoho "peďáku". Řekněme si na rovinu, donedávna to byla druhá, třetí volba pro studenty. A to nejen u nás v Hradci, ale i všude jinde. Souvisí to s celým komplexem opatření, aby byli učitelé dobře zaplaceni, aby to bylo zpátky prestižní povolání, jako tomu bylo dříve. Kantor - to bylo prestižní povolání.

Pedagogická fakulta je nejen největší, ale i nejstarší fakultou hradecké univerzity (ilustrační foto)

Když se řeklo kantor, tak to něco znamenalo.
Někde ve světě tomu tak je pořád, například ve Finsku. A proto se jim tam také hlásí pětkrát více uchazečů, než kolik mohou vzít. A do praxe skutečně pustí pouze ty nejlepší. Což u nás zatím není. Ovšem je to běh na dlouhou trať. To nezměníme ani za ty čtyři roky, které mě teď čekají.

Posláním Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové je vzdělávání učitelských i neučitelských studijních programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké.

Historickou budovu Pedagogické fakulty na náměstí Svobody samozřejmě každý Hradečák zná. Bude se rekonstruovat a modernizovat?
Všechno je připravené, máme i stavební povolení, máme dokonce finance ze speciálního fondu pro pedagogické fakulty. Teď se bude opravovat budova Filozofické fakulty, mělo by to začít v září. A přibližně do dvou let započne rekonstrukce historické budovy naší Pedagogické fakulty. Už je jí taky víc než 120 let.

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D. a Jakub Schmidt ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Naším hostem byl znovuzvolený děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové docent František Vaníček. Ať se všechny vaše vize a plány podaří splnit a dotáhnout do konce.
Já moc děkuji a dovolte mi, abych na závěr popřál všem pedagogům i studentům krásné prázdniny. Na shledanou.

Spustit audio
autoři: Jakub Schmidt , baj

Odebírat podcast

Související