Práce z domova a na dálku. Home office vyžaduje vždy písemnou dohodu zaměstnavatele a zaměstnance

7. květen 2024

Advokát JUDr. Martin Zbořil hostem naší radioporadny na téma: novinky v pracovním právu pro letošní rok. Moderuje Jana Kudyvejsová. Jako hlavní téma jsme zvolili home office, to znamená práci z domova či práci na dálku. Tento pojem jsme nejčastěji slyšeli v období covidu a možná od té doby v některých firmách dál přetrvává.

Jak je vlastně definován home office?
Home office můžeme považovat za práci, která je vykonávána mimo obvyklé pracoviště zaměstnavatele. To je taková nejobecnější definice toho, jak bychom mohli práci home office označit, jak je zakotvena. Home office přišlo s pandemií covidu 19, která zasáhla nejen pracovní trh, ale samozřejmě život jako takový.

Martin Zbořil ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Do té doby jsme home office jako zákonnou úpravu zákoníku práce neměli, teprve s příchodem zmiňované pandemie a jejich následků, přišla zákonná úprava, která do jisté míry vycházela z praxe, kterou zaměstnavatelé a zaměstnanci zaváděli právě během covidu. Dnes ji tedy najdeme v zákoníku práce, v konkrétních zákonných ustanoveních a další prováděcích předpisech.

Zaměstnanec má právo požádat zaměstnavatele o home office, nicméně zaměstnavatel nemá zákonnou povinnost mu vyhovět.
JUDr. Martin Zbořil, advokát

Teď už tedy má home office jasně daná pravidla. V čem nastal hlavní rozdíl?
Základní a hlavní rozdíl je právě v tom, že to je zakotveno v zákoníku práce, což je vymahatelný právní předpis. A který současně zavazuje jak zaměstnavatele na jedné straně, tak zaměstnance na straně druhé, aby dodržovali pravidla, minimálně ta základní, která zákoník práce stanovil.

Čtěte také

Je to mimo jiné to, že se musí taková dohoda sjednat písemně za nějakých dalších podmínek a za jakých podmínek má také zaměstnavatel vyhovět, například zaměstnanci s prací konanou v podobě home office. Nebo naopak, za jakých podmínek může zaměstnavatel žádat po zaměstnanci, aby vykonával takovou práci.

To jsou základní zákonná pravidla, která dosud do příchodu pandemie nebyla nikterak upravena a platí až v souvislosti se zmiňovanými legislativní úpravami.

Pak je tu ještě pojem práce na dálku. Je zase něco trošku jiného nebo je to stejné jako home office?
Když si člověk vezme výraz home office, z anglického home jako domov, může mít dojem, že musí tu práci vykonávat z domova, což tak ale úplně neplatí. Právě zákoník práce hezky říká, že to je práce na dálku. Což neznamená čistě výkon práce z domova, ale může to být jakékoliv jiného místa.

Pro home office musí existovat písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přes to, lidově řečeno, nejede vlak.
JUDr. Martin Zbořil, advokát

Může to být například internetová kavárna nebo dnes velmi oblíbená sdílená pracoviště, tzv. coworkingy. I odtud můžete vykonávat svoji práci a je to práce na dálku ve formě home office.

Má zaměstnanec nárok požadovat po svém zaměstnavateli práci home office a je povinností zaměstnavatele mu to umožnit?
To je velmi zásadní věc z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance.

Čtěte také

Situace je taková, zákoník práce říká, že zaměstnanec má právo požádat zaměstnavatele o to, aby mu umožnil práci takzvaně home office. Nicméně zaměstnavatel povinnost vyhovět nemá a může vám v tomto smyslu pouze vyjít vstříc. Není tedy povinnost zaměstnavatele, aby vám home office práci zadal.

Existuje tady pouze zákonná výjimka t to pro určité skupiny. Tou první jsou těhotné zaměstnankyně, a pak to jsou lidé, které můžeme označit za osoby pečující o další osoby, mimo jiné malé děti. Pouze to jsou zákonné výjimky, ve kterých vám zaměstnavatel naopak musí vyhovět.

Kdyby zjistil, že z nějakých zásadních důvodů zkrátka vám tuto práci přidělit jako home office nemůže, musí náležitě tuto informaci odůvodnit a písemně vám sdělit.

K práci na home office tedy musí vždy existovat smlouva a dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem?
Musíme vycházet z toho, co říká zákoník práce.

Čtěte také

Pokud se bavíme o dohodě stran práce konané formou home office nebo také na dálku, jak říká zákonná úprava, musí k tomu existovat písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přes to, lidově řečeno, nejede vlak.

Čili, domluvíte se písemně formou smlouvy, jak budete standardně přistupovat k home office a za jakých podmínek. Upozorňuji na to, že povinnost písemné formy je nutná a v případě, že by smlouvu zaměstnavatel nedodržel, tak je pro něj dokonce stanovena pokuta v řádech statisíců korun. Takže prosím, na to velký pozor.

Jinak, co se týká dalších ustanovení, která v takové dohodě mohou být, tak to není jen samotné časové rozvržení, může tam být také stanoveno, a je to důležité, kde budete takovou práci vykonávat. Můžete si tam stanovit i formu komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo například to, jakým způsobem bude vaše práce kontrolována. A také, jestli má být ta práce vykonává na dobu určitou nebo neurčitou.

Martin Zbořil a Jana Kudyvejsová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou pracovní radioporadnu týkající se zejména home office s advokátem JUDr. Martinem Zbořilem z advokátní kanceláře Srch / Zbořil & partneři si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související