Jak postupovat při ztrátě zaměstnání? Změny vám vysvětlí ředitel Úřadu práce v Hradci Králové

12. únor 2024

Radioporadna o práci. Do studia jsme pozvali ředitele krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové, Martina Horáka. Chceme se podívat na některé novinky, které platí od začátku letošního roku. Jedná se o zákon o zaměstnanosti, také zákoník práce, a budeme se bavit samozřejmě především o tom, co spadá pod Úřad práce.

Jaké hlavní změny v oblasti zaměstnávání nastaly a čeho se týkají?
Asi to nejvýznamnější, co dopadá na naše klienty, jsou změny v podpoře v nezaměstnanosti. Tam bych vypíchnul dvě zásadní. První je zrušení kompenzací, respektive jde o to, že do konce loňského roku, když skončil zaměstnanec u zaměstnavatele a dostal odstupné, tak neměl hned nárok na podporu nezaměstnanosti, musel čekat, až mu uplyne doba odpovídající odstupnému.

Pokud vzniká nárok a jsou splněny podmínky, tak od prvního dne v evidenci Úřadu práce má člověk nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové

A v případě, že to odstupné nebylo vyplaceno, přestože mu vznikl nárok, tak mohl žádat Úřad práce o kompenzaci, která mu byla vyplacena a on ji potom vymáhal po zaměstnavateli. Tedy ona kompenzace je od ledna zrušena, ale současně už nedochází k odkladu výplaty podpory. Čili pokud mu vzniká nárok a splňuje základní podmínky, tak již od prvního dne v evidenci Úřadu práce má člověk nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Čtěte také

Posunul se také termín výplaty dávek státní sociální podpory. Jak to nyní je přesně?
Tady si myslím, že to je dobrá zpráva pro naše klienty. Protože první termíny, jak jsou zvyklí, zůstávají zachovány. Ono je to různé v jednotlivých okresech, někde to je třeba pátý, šestý, osmý či desátý den atd.

Ale důležité je, že pokud někdo z nějakého důvodu nestihne ten termín, to znamená, že doloží třeba pozdě podklady a není možné rozhodnout tak, aby se to stihlo vyplatit, tak dříve se čekalo na další termín, který byl třeba až na konci měsíce. V tuto chvíli se to mění tak, že bude možné vyplácet dávky v podstatě každý následující den po tom prvním termínu výplaty.

Buď přicházejí dlouhodobí klienti, kteří jsou dobře informovaní a problematiku znají. Nebo jsou to klienti, kteří jsou u nás poprvé.
Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové

Jak se zatím klienti v těch změnách orientují? Máte hodně dotazů?
Já myslím, že je to v podstatě pořád stejné. Buď přicházejí klienti, kteří jsou velmi dobře informovaní, protože jsou to už třeba naši dlouholetí klienti a tu problematiku znají. Nebo jsou to pak klienti, kteří jsou u nás poprvé a pak se samozřejmě ptají a my jsme jim k dispozici. Ale všichni ty informace mají a dostanou.

Čtěte také

Pojďme přiblížit, co znamená pojem opakované evidence? Jak to bylo předtím a co je tam nového, jaké jsou změny od letošního roku?
Pokud to mám říci jednoduše, tak jde o to, že když je někdo v evidenci Úřadu práce a pobírá podporu, tak je ta doba pobírání podpory omezená. Nazývá se podpůrčí dobou a pokud vyčerpá klient podpůrčí dobu, tak potom už nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Ale pokud se znovu zaměstná, odpracuje nějakou dobu, tak potom mu může vzniknout buď nárok na novou podpůrčí dobu, nebo případně na dobírání podpory po zbytek podpůrčí doby, kterou si předtím nestihl vyčerpat.

Ta změna v zásadě spočívá v tom, že došlo ke zpřísnění podmínek, respektive prodloužení doby onoho zaměstnání, které musí proběhnout mezi těmi evidencemi, aby vznikl nárok na novou podporu. To prodloužení je o tři měsíce.

Čtěte také

Tedy v případě, že nebyla vyčerpána před tím celá podpora, a má vzniknout nárok úplně na novou, tak se prodlouží doba ze tří na šest měsíců. A pokud byla vyčerpána celá podpora, tak musí být odpracováno nejméně devět měsíců, původně to bylo šest. Současně ale pořád musí být splněna podmínka, že v posledních dvou letech je odpracováno aspoň 12 měsíců.

To znamená, že člověk po určitou dobu dostává podporu, ale pak může zůstávat v evidenci Úřadu práce?
Ano, dá se říct, že doba, po kterou může být evidován na Úřadu práce, není časově omezená. Samozřejmě, že čím déle u nás zůstává, tím více se s ním snažíme pracovat a umístit jej zpátky na trh práce. Ale mohou tam být nějaké objektivní důvody, handicapy a podobně, tedy skutečně tato evidence může být i třeba několik let.

A jaké nároky jsou s tím potom spojeny, to je vázáno na předpisy o zdravotním pojištění, o důchodovém pojištění, ale podpora je vlastně pobírána pouze po tu podpůrčí dobu, která mimochodem je u základní věkové kategorie pět měsíců, u těch vyšších kategorií osm, respektive 12 měsíců.

Martin Horák ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové Martinem Horákem si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související