„Lidskost není úplně v pořádku, ale není docela ztracena.“ Učitel národů věřil v mírová řešení krizí

24. březen 2022

Brzy si připomeneme 430 let od narození Učitele národů, tedy Jana Amose Komenského. O jeho nadčasových pedagogických myšlenkách si budeme povídat s doc. Janem Háblem z hradecké univerzity, který je naším předním komeniologem.

Čím je pro vás Jan Amos Komenský v této rozjitřené a velmi bouřlivé době?
Komenský byl znám jako Učitel národů, ale popravdě bychom měli připomínat i jeho další aspekty, zvláště pak třeba to, že byl také mírotvorce. Filozoficky i teologicky, prostě ideově měl důkladně promyšleno, že se vše musí řešit harmonicky, nenásilně, mírově na všech úrovních mezilidských kontaktů. Nejen když se opravdu někde válčí, ale on to tak myslel i v rodinách a ve vztazích a ve škole, ve vzdělávání. Byl to zastánce harmonie, míru a pokoje.

Jan Hábl ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Jan Hábl je pedagog, komeniolog a bratrský farář. Po studiích filozofie výchovy při University of Wales působí na Katedra pedagogiky a psychologie Padagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie vzdělávání. Jeho nový projekt se jmenuje Komenský: příběhy lidskosti.

Dokážete si ho představit v dnešní době, co by říkal?
Popravdě ta jeho doba byla trochu podobná té naší. On byl od roku 1628 vlastně válečným migrantem až do konce svého života. Prožil významnou část třicetileté války. A on uprostřed toho všeho říkal, a to si myslím, že by říkal i dnes, proto to chci zopakovat. On když se podíval na lidstvo, tak řekl: lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena.

Komenský je stále inspirativní. Tváří v tvář zlu ve světě hledal způsob, jak docílit nápravy věcí lidských, jak s oblibou říkal.
Jan Hábl, komeniolog Univerzity Hradec Králové

Co říci o jeho životě? Protože ani jeho dětství nebylo jednoduché, brzy mu zemřeli rodiče, viďte?
Jeho životopis je poměrně znám, ale můžu připomenout to základní. Narodil se roku 1592, proto budeme slavit výročí, a měl to nesnadné, protože už ve 12 letech přišel o oba rodiče v důsledku epidemie. A přišel i o sourozence, pak následovaly nájezdy bočkajovců, takže přišel i o dědictví po rodičích.

Čtěte také

Následoval rok 1620 a Bílá hora, třicetiletá válka, opravdu neměl život snadný. Navíc mu pořád někde něco hořelo, ať to byl fulnecký požár nebo pak lešenský požár. Neměl tedy snadný život, ale právě proto je nesmírně inspirativní. Tváří v tvář zlu ve světě hledal způsob, jak s tím něco udělat, jak to napravit, jak docílit nápravy věcí lidských, jak říkal.

V roce 350. výročí Komenského úmrtí jste přišel s projektem Komenský 2020. Teď následuje druhý projekt, Komenský: příběh lidskosti.
Chceme dětem vytvořit takovou platformu. Řekneme jim, co Komenský říkal o člověku, co dělá člověka člověkem, načrtneme jim sedm oblastí, jako jsou politika, vzdělání, byznys, média a tak dále. Komenský to samozřejmě říkal svými krásnými archaickými slovy, ale my jim to překládáme v dnešním jazyce. Děti si pak jedno z témat, které trošku prozkoumají a probádají.

Čtěte také

Vytvořili jsem k tomu interaktivní knihu na internetu a potom, co si vše promyslí, tak možná to nejcennější bude, že se zamyslí, co je v naší moci. Spousta věcí totiž není v naší moci a nemá smysl nad nimi plakat a naříkat nebo se zlobit. Co má smysl, je najít to, co můžu udělat. A je krásné ten proces hledání sledovat. A když to děti najdou, tak si potom udělají plán, co s tím, a jdou to realizovat. Tohle je pedagogicky úžasné, a když se to daří, tak z toho máme radost. Když vidíte, jak třeba děti vymýšlí, komu udělat radost. A jsou potom odměněny tím, když vidí, jakou radost dokázaly přinést.

Naším hostem byl doc. Jan Hábl z Univerzity Hradec Králové, který nám připomněl myšlenky Jana Amose Komenského.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související