Jan Hábl: Komenský byl člověkem velkého srdce. Stále pomáhal druhým bez ohledu na osobní prospěch

12. listopad 2020

Dnes si připomeneme nadčasový odkaz Jana Amose Komenského. 15. listopadu 2020 uplyne 350 let od úmrtí učitele národů. A při té příležitosti vznikl i projekt Komenský 2020. Jeho autorem je komeniolog, pedagog Univerzity Hradec Králové a bratrský farář, docent Jan Hábl.

Čím je pro vás Jan Amos Komenský?
Pro mě člověkem s velkým srdcem. Dlouhodobě mě na něm fascinuje, že dokázal sloužit a pomáhat druhým bez ohledu na osobní prospěch.

V jeho pohledu se lidstvo neustále kazí a zároveň se napravuje. A on vyzývá, pojďme být na straně, která přispívá k nápravě.
doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., pedagog, komeniolog a bratrský farář

A to se skutečně neobjevil někdo další, kdo by ho názorově, myšlenkově a celistvě překonal?
Já mám mnoho oblíbených autorů, ale tak nějak se mi přihodilo, že se mi Komenský stal osudovým.

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva, což se ale za těch 350 let nepodařilo.
Otázka zní, jak se na onu nápravu díváme. V jeho pohledu se lidstvo vlastně neustále kazí, neustále někam se propadá a zároveň se neustále napravuje. A na tomhle našem světě vždy budou lidé, kteří budou buď přispívat k onomu pokažení nebo k nápravě. A on vyzývá, pojďme být na straně, která spíš přispívá k nápravě.

Navazujeme na Komenského a na jeho slavné dílo, které nedokončil. A vyzýváme celý národ, pojďme to dokončit.
doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., pedagog, komeniolog a bratrský farář

I proto je tady váš projekt Komenský 2020, který vyšel z jeho pedagogických zásad. Jaká je klíčová myšlenka celého projektu?
Navazujeme na Komenského a na jeho slavné dílo, které nedokončil. A vyzýváme celý národ, pojďme to dokončit. Popravdě to nejde dokončit nikde jinde než ve svých osobních životech. A tak říkáme, lidé zlatí, pojďme najít něco, co je v našich silách, v našich možnostech, nenaříkat nad tím, co nezměníme, ale najít alespoň jednu věc, kterou můžeme udělat, a tu udělejme.

Čtěte také

Učitel národů se kromě školství věnoval rozvoji osobnosti člověka po všech jeho stránkách. Je to všeobecně známo?
Každý, kdo se začte o jeho osobnost zajímat, tak to nemůže přehlédnout. Jestli je to známo, nevím. Protože my o Komenském spíše víme, že byl, že něco napsal, něco řekl, a že umřel. Tak se to ve školách obvykle učí. Ale jakmile se začtete téměř do jakékoliv jeho knihy, tak zjistíte, že je to úžasný myslitel, který přemýšlel o člověku celistvě.

Může změnit naše chování i to, že budeme vyprávět příběhy? Protože právě k tomu nabádáte v rámci projektu.
Záleží jaké příběhy. Jsou dobré a špatné příběhy. Naratologové, odborníci právě na teorii vyprávění, říkají, že příběh má zvláštní moc, že umí projít každými dveřmi. Ale faktem je, že jak ten dobrý, tak ten špatný. Takže vyprávějme dobré příběhy.

Čtěte také

Vy také chcete, aby děti chodily na hřbitovy. Je to nutné?
Ano, je to jeden z momentů projektu. Když promýšlíme jednu z věcí lidských, ono je jich v projektu sedm, tak jednou z nich jsou vztahy. Komenský, když diagnostikoval náš stav, tak říká, něco je špatně i s našimi vztahy. A docela důkladně popisuje a navrhuje, co s nimi. A my to tak trošičku aktualizujeme. Chceme po dětech, aby zašly třeba na hřbitov a zabývaly se svými předky. A potom šly za babičkou, za dědou a ptaly se jich, jak to dříve bylo. A máme za to, že už tím, že si začnou mezi sebou generace povídat, tak už se něco dobrého děje.

Jak dlouho celý projekt vznikal, pane docente?
Chystali jsme ho čtyři roky.

Jan Amos Komenský

Měli jste v plánu besedy, přednášky, předčítání na celý rok. Ale současná pandemická situace to všechno překazila. Věřím, že vás to velmi mrzí. Na druhou stranu, i díky tomu se z vás stal i youtuber.
O tom bych radši snad ani nemluvil. Ano, donutilo mě to některé přednášky, které jsem měl mít, nahrát na kameru. Ovšem neumím to, jsem amatér, ale prostě jsme se snažili s tím nějak popasovat. A máte pravdu, koronavirus nám zařízl téměř všechno. Na jaře 2020 jsme si řekli, že to přesuneme na podzim. A teď přemýšlíme, co s tím. A zřejmě uděláme to, že budeme slavit až do roku 2022, kdy bude 430. výročí Komenského narození.

Čtěte také

Věříte, že lidé dostávají impuls, aby se někam posunuli a začali zkrátka přemýšlet jinak?
Každá krize je takovou příležitostí. Tedy krize, na to slovo pozor, krize bolí. Krize vždy znamená, že někde někoho něco bolí. A třeba se nás teď tady nedotýká osobně, hezky si povídáme a jsme zdraví. Ale hodně lidí zdravých není a umírá. Ale v principu je to tak, že každá krize je jistým zastavením a příležitostí k přehodnocování. To bychom si z ní mohli vzít.

Komenský prožil mnohá trápení, tři morové epidemie, úmrtí v rodině, neustálé změny. Možná i proto chtěl, aby se lidstvo vyvarovalo svých chyb.
Komenský byl opravdu veliký člověk. A v tomto ohledu disciplinovaný, přísný na sebe, ukázněný. On po tom všem, čím si musel projít, tak udělá závěr, že vše, co jest, jest k nějakému užitku. A já ten užitek musím najít.

Cílem vzdělávání je pro Komenského překonání lidské samosvojnosti. Tu definuje jako sobě se líbiti, sobě nadmíru hověti.
doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., pedagog, komeniolog a bratrský farář

Co si myslíte, že by ho v dnešní době na naší společnosti mrzelo nejvíc?
Vím, k čemu by nás asi povzbuzoval. Ale když se ptáte na mrzení, tak možná to, že jsme stále samosvojní. Samosvojnost on krásně definuje, jako sám sobě patřiti, sobě nadmíru hověti, sobě se líbiti, svým bůžkem se dělati. Už to vypadá, že takoví budeme vždy.

Čtěte také

Projekt Komenský 2020 je určen úplně všem nebo především školám?
Ano, teď je určen úplně všem. Primární skupinou byli školáci druhého stupně nebo středoškoláci, ale ukázalo se, že se projekt dá krásně použít i na prvním stupni škol. A teď v době virové vyzýváme v podstatě každého, může to být jedinec, nebo rodina, nebo jakákoliv skupinka, pojďme najít něco, co můžeme udělat. Udělejme to a případně inspirujme ostatní na sociálních sítích, ať se to šíří jako lavina.

Detaily jsou na webu Komenský 2020. Už máte ohlasy, kolik lidí vám poslalo svůj příběh a rozhodlo se zkrátka něco udělat?
Já neznám přesně počty, ale i navzdory viru se uskutečnilo asi 600 různých událostí. My jsme za to rádi, ačkoliv jsme doufali, že to budou tisíce a tisíce. Že se celý národ do toho pustí.

Komenský předpokládal, že věci lidské nejsou zcela ztraceny. Co byste považovali za úspěch?
Kdyby se podařilo mobilizovat síly a s chutí, vervou a radostí si opravdu připomenout myšlenky Komenského nejen na nějaké konferenci nebo sympoziu, ale při nějakém malém regionálním dobrém díle, někde ve městě nebo na vesnici, kdekoliv. Ať se tam lidé dozví a zjistí, že je to radost dělat radost někomu jinému, nebo nějakou dobrou věc.

Projekt Komenský 2020
Porada o nápravě věcí lidských. Projekt k 350. výročí úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského (1592-1670). Připojme se ke Komenského nadčasové vizi a udělejme svět lepší!

Komeniolog, pedagog Univerzity Hradec Králové Jan Hábl byl naším hostem. Děkuji za rozhovor. Hodně štěstí.
Díky.

Spustit audio

Související