Hradec Králové hlásí velký zájem o nádoby na gastroodpad. Město chce také vytvořit pátý sběrný dvůr

8. únor 2023 08:38

Dva měsíce funguje v Hradci Králové projekt na třídění odpadu z kuchyní. Město tím chce snížit množství směsného komunálního odpadu. Minulý týden začaly Hradecké služby svým občanům zdarma rozdávat speciální malé nádoby na tento odpad. S jakým zájmem se tato speciální akce setkala? 

O tom, ale také o recyklaci odpadů v krajském městě, si povídáme s ředitelem Hradeckých služeb Martinem Huškem. Vzpomenete si, jaký byl první den zájem o speciální nádoby na odpad z kuchyní?

Čtěte také

Určitě si na to vzpomínám, osobně jsem se toho účastnil. Mohu říct, že zájem ze strany občanů předčil naše očekávání. Opravdu byl ten zájem obrovský. A už v rámci první akce, kdy jsme byli v Třebši u Hvězdy, tak jsme rozdali dvojnásobný počet nádob, než jsme předpokládali. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.

Kdy si budou moci přijít další hradečtí občané pro nádoby? A bude jich dostatek?

Já doufám, že ano. Uvidíme, jaký bude zájem na těch následujících akcích. Tento týden bude rozdávání nádob probíhat v Jungmannově ulici u Metuje, to bude ve středu 8. února, opět od 14:30 do 16:30 hodin. A pak máme ještě další čtyři termíny.

Čtěte také

22. února u Alessandrie na Slezském Předměstí, 1. března na Benešově třídě, 8. března na Masarykově náměstí v centru města a 14. března v Malšovicích u pošty v Mrštíkově ulici.

Samozřejmě těch nádob máme nějaký omezený počet, protože město, které nádoby pořizovalo, nemohlo předpokládat, jaký zájem o ně bude. Tedy nějakým způsobem zásobeni jsme. Ale samozřejmě účelem této akce není vybavit všechny obyvatele Hradce Králové touto nádobou, ale pouze podpořit sběr kuchyňského odpadu.

Nicméně já bych byl velmi rád, abychom byli schopni tuto nádobu poskytnout co největšímu počtu lidí ve městě. Tedy pokud bude ten velký zájem přetrvávat, tak se budeme snažit domlouvat s vedením města na tom, aby se nějaké zásoby ještě dokoupily.

Jak se zatím projekt třídění gastroodpadu osvědčuje a jaký dlouhodobější cíl projekt sleduje?

Čtěte také

Projekt má podpořit naši dlouhodobou snahu snižovat množství odpadu v produkci města. To znamená produkce občanů. Jedná se zejména o odpad, který se nevyužívá. Ten směsný komunální odpad, který je v černých kontejnerech.

Každý rok děláme rozbor tohoto odpadu, takže víme, že 70 procent obsahu těchto černých popelnic, by tam vůbec nemusel být. Pokud by lidé svůj odpad lépe třídili a předávali ho tam, kam mají, tak by se opravdu snížení nevyužitelného odpadu rapidně projevilo.

Víme, že tam jsou plasty, papír, dřevo, sklo, textil, železo a další složky. A samozřejmě onen odpad z kuchyní, tedy biologický, rozložitelný odpad, jak rostlinného, tak živočišného původu. Ten tvoří zhruba jednu třetinu, což je zhruba 5 tisíc tun odpadu za rok. Což je obrovské množství.

Jak dobří jsou Hradečané v třídění odpadu obecně? Je něco, co by mohli zlepšit?

Čtěte také

Míra recyklace odpadu v Hradci Králové je poměrně dobrá. Jsme zhruba na padesáti procentech. Když vezmeme skupinu komunálních odpadů, kam patří onen směsný odpad, ale i druhotné suroviny, jako je papír, plasty či sklo, tak jsme zhruba na padesáti procentech toho, co se vytřídí a lze zrecyklovat a znovu využít.

Máme ale před sebou velmi ambiciózní cíle, které jsou stanoveny zákonem o odpadech. Už v roce 2025 bychom měli vytřídit 60 procent odpadu. Tedy jsou tam určitě rezervy, na čemž můžeme pracovat. Doufám, že nám ke splnění těch cílů pomůže právě sběr kuchyňských zbytků.

Ale chtělo by se to polepšit i co se týče těch dalších věcí. jde zejména o papírové, plastové či kovové obaly.

V Hradci Králové jsou teď čtyři sběrné dvory. Chystáte nějaké rozšíření této služby?

Čtěte také

Za sebe mohu říct, že to úplně dostatečné není. Potřebovali bychom to posílit a rozšířit. Už jednáme s vedením města o projektu otevření dalšího sběrného dvora. Ten by měl být v oblasti Třebše a Moravského Předměstí, v lokalitě takzvaného Mlejnku.

Už byly uvolněny prostředky na vypsání výběrového řízení na tvorbu projektové dokumentace. Tak věřím, že se co nejdříve podaří pátý sběrný dvůr v Hradci Králové otevřít, aby byly uspokojeny potřeby velkého počtu obyvatel v jižní části města.

autoři: Jakub Vik , baj
Spustit audio

Související