Hradec Králové rozšíří třídění bioodpadu - po městě se objeví dvě stovky nádob na odpad z kuchyní

21. září 2022 08:12

V Hradci Králové se v zimě objeví další stovky nádob na tříděný gastroodpad, tedy odpad z kuchyní. Na rozdíl od nádob na bioodpad do nich můžou lidé dávat i zbytky masa, kosti nebo mléko a mléčné výrobky. Město zkoušelo zájem o tenhle druh nádob ve dvou ulicích v šest měsíců trvajícím zkušebním provozu. Lidé tam vytřídili skoro dvě tuny takového odpadu. 

Čtěte také

„Opravdu se potvrdily naše předpoklady, že zhruba 30 procent směsného komunálního odpadu tvoří bioodpad. A to jak z domácností, tak ze zahrádek. Takže závěr je optimistický a smysl začít s tříděním odpadu v této oblasti,“ popisuje Karel Vít, vedoucí odboru rozvoje města na hradeckém magistrátu.

Do gastroodpadu tedy bude moci jít všechno z kuchyně, samozřejmě ale bez obalů, tedy plastů, kovů nebo skla. „Společnost Hradecké služby našla technologii na zpracování odpadu, který bude takto dohromady získáván. To znamená bioodpad i gastroodpad. Bude se to dávat do jedné uzavíratelné popelnice, která bude obsahovat oba druhy biologického odpadu.

Čtěte také

Optimální by bylo, kdyby lidé dokázali třídit i klasický bioodpad, tedy trávu, zbytky ovoce nebo zeleniny a vedle gastroodpad, tedy i výrobky živočišného původu.

To ale nejspíš nepůjde, krčí rameny Martin Hušek, ředitel Hradeckých služeb. Pilotní projekt s tím počítal. „Stály vedle sebe dvě hnědé popelnice. Byla samolepka jak vepředu, tak na víku se zelenou barvou, bylo tam jasně napsáno rostlinný odpad a co tam patří nebo nepatří. Na druhé nádobě bylo opět značení na přední straně a na víku červenou samolepkou a opět uvedeno, do tam patří a nepatří.

„My jsme tohle sváželi zvlášť a zjistili jsme, že v obou těch popelnicích byl v podstatě úplně stejný odpad, doplňuje Martin Hušek.

Čtěte také

Město tedy počítá s tím, že rozlišit červenou a zelenou samolepku lidé nedokáží ani v budoucnu a situaci jim zjednodušilo, do nádob na gastroopad tedy mohou sypat všechno. Takový odpad neskončí v kompostárně, ale v bioplynové stanici.

Ale pozor! Po Hradci zůstanou rozmístěné i klasické nádoby na bioodpad, do nich odpady z kuchyně nepatří, upozorňuje Martin Hušek. „Pokud by někdo do rostlinného bioodpadu uložil například zbytky masa, kůži z kuřete, kosti či mléčné výrobky, tak to by byl problém. My bychom museli ten materiál hygienizovat na kompostárně, na což nejsme vybaveni. Výrazně by nám to narušilo proces výroby kompostu, který využíváme.

S rozmístěním víc než dvou stovek nádob na gastroodpad počítá hradecký magistrát v zimě, a to především do blízkosti panelových a bytových domů.

autoři: Tomáš Lörincz , baj
Spustit audio

Související