Život v kůži pračlověka i archeologa prožijete v Archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové

5. duben 2019

V pátek 5. dubna připravil Český rozhlas Hradec Králové pro své posluchače od 9:04 tematický tříhodinový přímý přenos z Archeoparku Pravěku ve Všestarech. 

Ve Všestarech u Hradce Králové vzniklo díky archeologům unikátní muzeum pravěku. V takzvaném Archeoparku se návštěvníci dozví, jak pračlověk žil, kde bydlel i jaké nástroje používal.

Jako kluk přečetl všechny Štorchovy knížky. A zrodila se láska k experimentální archeologii

Expedice Monoxylon 1998

Docent Radomír Tichý si umí plnit klukovské sny. Jedním z těch snů bylo určitě stát se archeologem. A dalším obrovským splněným snem je Centrum experimentální archeologie ve Všestarech, které vybudoval doslova ze země.

Archeopark je rozdělen na vnitřní a venkovní část. Uvnitř muzea návštěvník postupně projde tři patra, tematicky rozdělená na podsvětí, život a nebe. Podsvětí je zařízeno jako jeskyně s nástěnnými malbami.

„Všechno jsou předlohy z francouzských nebo španělských jeskyní. Teď se nacházíme v zahraničním fenoménu, to je megalitická hrobka, ve kterých se skutečně pohřbívalo, dokonce i opakovaně. My jsme to tady vyřešili tak, že vždycky ve stěně té megalitické hrobky jsou konkrétní ukázky způsobů pohřbívání na našem území,“ přiblížil archeolog Radomír Tichý, který je odborným garantem celého muzea.

Na vrcholu nejvyšší mohyly v Archeoparku Všestary je jakýsi pomníček, který měl sloužit duši zemřelého.

Dominantou prostřední části interiéru je velký model pravěké krajiny o rozměru osm krát tři metry, zaujmou ale i drobnosti, jako repliky keramiky, nástrojů nebo kostí.

V kůži pračlověka i archeologa

Už nikdy nebudeme jako pravěcí lidé. Do jejich role se nedokážeme ani dokonale stylizovat

Archeopark ve Všestarech láká všechny zájemce o historii a pravěk

Hostem Českého rozhlasu Hradec Králové je zase po čase docent Radomír Tichý z Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Takže nás čeká cesta do pravěku a možná také pohled na to, jak pravěcí lidé v zimě žili. 

Venku návštěvníci narazí na obydlí pravěkých lidí. Vše je v reálné velikosti, takže si mohou představit, v jakých podmínkách pračlověk žil. V domech jsou hliněné podlahy a do budoucna by se měly objevit i pícky.

Ve venkovní části si také mohou zájemci na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce archeologa. Záměrem totiž bylo nabídnout co nejvíce interaktivní prohlídku.

„Chtěli jsme, aby to zde vypadalo, jako kdyby archeolog právě odešel na polední pauzu, aby to pro návštěvníky představovalo archeologický výzkum. Jsou připravené jámy, které ještě zaplníme, zasypeme hlínou, a necháme tady návštěvníky hrát si pod odborným dozorem na archeologii,“ uvedl archeolog Václav Drnovský.

Čtěte takéArcheopark pravěku Všestary

Výstavba Archeoparku začala na podzim roku 2011 a celkem stála 47 milionů korun, přičemž značnou část pokryly dotace z evropského operačního programu Severovýchod.

V pátek 5. dubna dopoledne jsme pro vás vysílali z Archeoparku pravěku ve Všestarech z Hradce Králové!

Spustit audio

Související