Zdravý životní styl, to je správná výživa a dostatečný pohyb. Pomůže vám Národní síť podpory zdraví

25. únor 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Paní Irena cvičí podle videa Komunitního střediska kontakt

Národní síť podpory zdraví je nezávislá dobrovolná nezisková organizace. Zabývá se činnostmi v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí. Jejími členy jsou především kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci s dlouhodobými zkušenostmi při podpoře zdravého životního stylu, se zdravotně výchovnou, vzdělávací a ediční činností, s poradenstvím a konzultačními činnostmi. 

Dana Frágnerová z Národní sítě podpory zdraví hovoří v naší radioporadně na téma: Zdravý život seniorů - pohyb, výživa a péče o dušení zdraví.

Čtěte také

Dbáme o to, aby metody a postupy naší práce vycházely ze současné úrovně vědeckého poznání. Působíme na území celé České republiky. Podpora zdraví se zabývá především správným životním stylem.

Správný životní styl, to je správná výživa a dostatečný pohyb, denní režim, zvládání stresu a péče o duševní zdraví, nekuřáctví a svoboda od jiných závislostí, dodržování hygienických zásad, prevence přenosných chorob, bezpečné sexuální chování, zodpovědné chování při sportu a v dopravě jako prevence úrazů či specifická prevence neinfekčních nemocí.

Čtěte také

Také péče o zdravé životní, pracovní a sociální prostředí. A to vše jak u jednotlivce, čili každého člověka, tak i u různých sociálních skupin i celé populace.

Vhodnou prevencí lze zabránit rozvoji až 80 procent srdečně-cévních nemocí, 80 procent onemocnění cukrovkou 2. typu, 40 procent nádorových onemocnění a také významně omezit až eliminovat riziko většiny infekcí.

Senioři, nikdy není pozdě na podporu zdraví! Naučte se s programy Národní sítě podpory zdraví pro 50+, jak prožít dlouhý, zdravý, spokojený podzim života.

Dana Frágnerová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu s Danou Frágnerovou si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související