Zdravotník má být empatický a zodpovědný, měl by mít chuť pomáhat. K tomu na škole žáky vedeme

19. leden 2022

Možná máte doma žáka deváté třídy základní školy a přemýšlíte, kam s ním. Jestli na nějaké učiliště, gymnázium nebo třeba na odbornou střední školu. My vám možná s výběrem trošku pomůžeme, protože vám některé střední školy a učiliště v našem vysílání představíme.

Z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové za námi přišla zástupkyně ředitelky školy Jana Heřmanová. Na čtvrtek 20. ledna chystáte den otevřených dveří, kdy vše zájemcům o studium ukážete, viďte?
Ano, 20. ledna od 8 do 17 hodin máme den otevřených dveří pro všechny zájemce ze základních škol, ale samozřejmě i zájemce, kteří letos budou maturovat a uvažovali by o studiu na vyšší odborné škole. Bude k dispozici prohlídka celé školy, možnost nahlédnout do učeben, budeme mít připravený program pro žáky v odborných učebnách. V učebně fyziky a v laboratořích mohou zájemci vidět naživo, jak výuka u nás vypadá.

Zdravotnictví jde mílovými kroky dopředu a my držíme tempo. Nároky na studium jsou velké, zejména v odborném vzdělávání.
Jana Heřmanová, zástupkyně ředitele VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Historie vaší školy se datuje k roku 1949, kdy došlo ke sloučení školy pro ženská povolání a ošetřovatelské školy v řádu šedých sester. Tím vznikla vyšší sociální zdravotní škola, která nabízela tenkrát ve čtyřletém studiu dva obory. Kolik těch oborů je dnes?
Letos budeme mít 73 let trvání této školy a na střední škole nabízíme čtyři obory. Nejstěženější praktická sestra, laboratorní asistent, asistent zubního technika a zdravotnické lyceum. A na naší VOŠce zájemci mohou studovat diplomovanou všeobecnou sestru, a to jak v denní, tak v kombinované formě studia. Potom moji srdeční záležitost, a tou je diplomovaná dětská sestra, diplomovaného zdravotního laboranta, farmaceutického asistenta a zubního technika.

Čtěte také

Vy jste tedy jednak střední škola, ale také vyšší odborná, protože dne diplomovaná nebo všeobecná sestra už není s maturitním vysvědčením, ale s diplomem, je to tak?
Ano. Na střední škole se ten obor studia jmenuje praktická sestra. Je to sestra, která bude právoplatným členem ošetřovatelského týmu v jakémkoliv zdravotnickém i sociálním zařízení. Jen má vyhláškou upravené některé kompetence. A pokud by ta sestra chtěla pracovat na špici, tak je pro ni důležité pokračovat ve studiu dál. Má možnost studovat u nás na vyšší odborné škole nebo pak bakalářské, případně magisterské programy vysokoškolské.

Jak náročné je studium u vás ve škole? Protože zdravotnický obor, to je velká zodpovědnost. Vštěpujete i tohle svým studentům?
Snažíme se o to velmi, protože si myslím, že zdravotník je člověk, který by měl být empatický, měl by mít chuť pomáhat, měl by být nesmírně zodpovědný, a nejen vůči klientům, o které se stará, ale i vůči sobě samému. A takové studenty my rádi vzděláváme. Náročné studium to samozřejmě je, protože zdravotnictví je obor, který se nesmírně vyvíjí, jde mílovými kroky dopředu a my musíme držet tempo. Takže nároky na studium jsou velké, zejména v odborném vzdělávání. A právě na střední škole to studenti nemají jednoduché, protože musí také absolvovat všeobecně vzdělávací složku a maturitu z ní.

Čtěte také

V prvních ročnících se asi chodí hlavně do školy a potom na praxi?
Je to tak. První dva roky střední školy jsou více zaměřené na přípravu. Jsou tam všeobecně vzdělávací předměty, ale i odborné. Mají praktickou výuku v laboratořích nebo v odborných učebnách, aby byli připraveni na to, co se potom bude dít v praxi. A od třetího ročníku nastupují odborné praxe. Jsou tam praxe vedené učitelkou či učitelem, mají možnost se s někým radit a být někým vedeni. Ale pak jsou také blokové praxe, kdy jsou studenti navázáni na jednotlivé členy zdravotnických týmů a v kooperaci s nimi potom už pracují a pečují o pacienty nebo pracují v laboratořích.

Byl to váš sen jít studovat na zdravotní sestřičku?
Mým snem bylo pracovat s dětmi a vzhledem k tomu, že tehdy byly dvě možnosti, a to byla střední pedagogická škola nebo zdravotnická, tak zdravotnická převážila. Chodila jsem do Ústí nad Orlicí a studovala dětskou sestru. A musím říct, že to bylo pro mě povolání snů, práce v nemocnici byla úžasná. Na tu školu moc ráda vzpomínám, pořád se tam vracím.

Čtěte také

Bylo to těžké, to studium? Kdybych já měl teď najednou někomu odebrat třeba krev, tak se mi hned zamotá hlava.
Když se člověk na to připraví v učebně a vytrénuje onu činnost, tak potom ta práce s dětmi byla úžasná. A byla také jiná doba. Je pravda, že tam třeba nebyli rodiče, že jsme s dětmi pracovaly jako sestry samotně. Ale vzpomínám na to velmi ráda, spíše byly náročnější možná ony teoretické předměty než praxe.

Jaké předpoklady by měl mít uchazeč o studium na vaší škole?
Přijímačky jsou samozřejmě čeština a matematika, takže zvládnout přijímací státní testy. A pak je u nás určitě pro děvčata pozitivní, že matematika nemusí být jejich maturitním předmětem. Ovšem jsou tam náročné předměty odborné ve všech jednotlivých oborech vzdělání. U praktických sestřiček to začíná somatologií, tedy naukou o těle, pokračuje to dalšími předměty, jako je vnitřní lékařství, chirurgie, ošetřování pacientů. U laborantů je to například histologie, hematologie, transfuziologie a další. Příští rok otevíráme obor zubní techniky, tam je to zase stomatologie a zhotovování zubních náhrad. Tam je důležité, aby uchazeči byli manuálně zruční, aby měli výtvarnou představivost, aby dokázali dělat jemné práce.

Čtěte také

A co se týká lycea, tak to je všeobecně vzdělávací obor, který ale u nás ve škole zakusí trochu zdravotnictví, dává našim žákům možnost setkat se s různými směry zdravotnických povolání a pak si vybírat. Hodně žáků lycea pokračuje ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách ve zdravotnicky zaměřených předmětech. Tedy nároky tam jsou, ale snažíme se, aby výuka byla pro žáky zajímavá a konfrontovaná v praxi. Aby je to i naplňovalo. Aby na školu rádi vzpomínali.

Takže, kdo by měl zájem o studium na vaší škole v Hradci Králové, zítra má k dispozici den otevřených dveří.
Od 8 do 17 hodin vás rádi přivítáme. Jen bych poprosila, vzhledem ke covidové situaci, aby každý zájemce, který chce do školy vstoupit, si připravil očkovací certifikát nebo potvrzený negativní PCR test. A pak je to na nich. Ujmou se jich žáci naší školy a provedou je po oborech, o nichž pro studium uvažují.

Celý rozhovor se zástupkyní ředitelky Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové Janou Heřmanovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související