Tři čtvrtě století hradecké lékařské fakulty. Velký zájem o studium, získat její diplom je prestižní

25. listopad 2020

V sále Střelnice v Hradci Králové se 25. listopadu 1945 konalo slavnostní otevření pobočky pražské lékařské fakulty Univerzity Karlovy a byla zahájena výuka prvních studentů. O té doby fakulta připravila do praxe téměř 10 tisíc nových všeobecných a zubních lékařů. U příležitosti 75. narozenin hradecké lékařské fakulty je naším hostem prof. MUDr. Jiří Manďák, děkan fakulty.

Když se podíváme zpátky do historie, slavnostní události v listopadu 1945 předcházela dlouhá řada jednání čelních představitelů Univerzity Karlovy a tehdejší hradecké okresní nemocnice.

Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. - děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Ta je jednou z pěti lékařských fakult pražské Univerzity Karlovy. Zároveň je jednou ze tří fakult, které nesídlí v Praze. V Hradci Králové se nachází také farmaceutická fakulta a další z lékařských fakult je v Plzni.

Pobočka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci králové se stala první nově založenou vysokou školou po druhé světové válce. Jak tohle prvenství osobně vnímáte?
Myslím si, že to byl zákonitý vývoj v našem kraji a v naší oblasti. Protože to nebylo samozřejmě rozhodnutí ze dne na den. Vytvářelo se celá desetiletí. Víte, že Hradec Králové byl dlouho vojenskou pevností a teprve po osvobození, jak se tehdy říkalo zbourání hradeb, se teprve začal rozšiřovat a budovat.

Čtěte také

Pochopitelně narůstal počet obyvatel a chyběli lékaři, chyběla nemocnice, chyběla zdravotní péče. A vznikla vynikající nemocnice, která patřila k nejlepším v republice. To zákonitě s sebou přinášelo i potřebu generovat lékaře. Těch byl nedostatek už v době takzvané První republiky. Začalo se tedy uvažovat o tom, aby vznikla lékařská fakulta v rámci jakési východočeské nebo krajské univerzity. Pak přišla druhá světová válka, která vše zastavila a ten nedostatek lékařů se ještě prohloubil, zhoršil se stav zdravotní péče. A bylo nasnadě, že je zapotřebí vznik lékařské fakulta. Tedy bylo moc dobře, že tady už bylo takzvaně našlápnuto a byly k tomu nejlepší předpoklady.

Máme prvenství, byli jsme první fakultou vysoké školy, která u nás vznikla po druhé světové válce. 25. listopadu 1945 začala výuka.
prof. MUDr. Jiří Manďák, děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Máme prvenství, nezávidí nám trošku Praha?
Já nevím, jestli nám Praha závidí, protože Praha je Praha. My máme prvenství, že jsme byli první fakultou vysoké školy, která vznikla po druhé světové válce. Byť tedy vznikla nejdříve jako pobočka Lékařské fakulty v Praze a až posléze, v průběhu dalších let, jsme se stali samostatnou lékařskou fakultou v pevném svazku Univerzity Karlovy.

prof. MUDr. Jiří Manďák ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

V průběhu let se fakulta řadila mezi moderní výukové a vědecké instituce, jste nedílnou součástí Univerzity Karlovy. Co se vše změnilo za oněch 75 let?
Podle mého názoru se toho změnilo hodně. Samozřejmě 75 let je dlouhý čas, zvláště v moderní době. Změnila se technika, možnosti, změnil se společenský systém ve vývoji fakulty. Mohu říci, že dokonce třikrát, protože po určité období byla naše fakulta i vojenskou institucí. Tedy první fáze, řekněme, do roku 1948. Potom fáze komunistické a vojenské éra. A pak teprve další etapa demokratické změny po roce 1989. To vše mělo vliv na rozvoj naší fakulty. V možnostech technologických, vyučovacích, kontaktů se světem. A teď ovšem všeobjímající internet, který do toho zasáhl.

Změnila se technika, možnosti, kontakty, změnil se společenský systém ve vývoji fakulty. Studium medicíny je ale náročné v každé době.
prof. MUDr. Jiří Manďák, děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Učí se u vás spousta studentů ze zahraničí? Zájem stále stoupá?
Zájem je stále vysoký. Nejsme schopni všechny studenty pojmout. Samozřejmě problém pro studenty je ten, že máme vysoko nastavenu laťku. Studenti musí absolvovat přijímací řízení, tedy ne všichni se k nám dostanou. Zájem je veliký, nicméně my si přísně vybíráme.

Čtěte také

Pane profesore, vy jste hradeckou fakultou také prošel.
Já jsem téměř celý svůj život prožil v Hradci Králové. Zdejší fakultu jsem začal vnímat jako mladý student. O jejím studiu jsem se rozhodl už během studia na gymnáziu.

Myslíte si, že to mají dnešní studenti lehčí nebo těžší v porovnání s těmi, kteří studovali před 75 lety?
Myslím si, že by nebylo správné to porovnávat, protože každé období má své těžkosti. Zmiňoval jsem, že dnes je mnohem víc studijních pomůcek a materiálů, kontaktů se světem. Internet a to vše dohromady usnadňuje přístup k informacím, který byl dříve nesrovnatelně složitější, někdy až nemožný. Na druhou stranu, ono množství informací, které musí student vstřebat a dostat do své hlavy, je tak obrovské, že si nemyslím, že by studium bylo v některé fázi jednodušší. Studium medicíny je náročné v každé době.

Profesor Jiří Manďák novým děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Když se vrátíme k zahraničním studentům, proč chtějí studovat právě fakultu v Hradci Králové?
Věřím tomu, že naše fakulta má vysokou úroveň a kvalitu vzdělávání. Za druhé je součástí Univerzity Karlovy, která má renomé. Za další jsme v Evropě, v schengenském prostoru. Studenti, kteří vystudují naši fakultu, nejen tedy čeští, ale samozřejmě i ti zahraniční, mají možnost pracovat v cizině, v řadě zemí, bez jakýchkoliv omezení a rozdílových zkoušek. Tedy mít diplom z Lékařské fakulty v Hradci Králové, potažmo z Karlovy univerzity, je pro ně vynikající.

Čtěte také

Jak budete slavit 75. narozeniny fakulty? Přeci jen, máme tu přísná protiepidemická opatření, není možnost se setkávat a společně slavit. Jak tedy chcete výročí připomenout?
Bohužel současná epidemiologická situace nám do toho značně zasáhla a jsem z toho smutný. Protože toto výročí, plus samozřejmě výročí 17. listopadu, které si také tradičně připomínáme, by si zasloužilo velkou oslavu. 75 let, tři čtvrtě století, to je jistě významné výročí. Budeme tedy oslavovat tak, jak se dá, alternativně. Jak se dnes moderně říká on-line. Aktivit máme celou řadu, jednak se snažíme dávat informace do médií, na sociální sítě, na naše webové stránky. Místo tradičního podzimního koncertu jsme uspořádali spolu s hradeckými filharmoniky natočení koncertu, který budeme dávat k dispozici do éteru právě dnes. A celou řadu dalších věcí máme naplánováno.

Musí zkrátka postačit virtuální prostor. Každopádně široká veřejnost může pomyslně slavit i s vámi a být pyšná na to, jakou fakultu v Hradci Králové máme.
Přesně tak a věřím, že k tomu přispěje i Český rozhlas.

Blanka Malá a prof. MUDr. Jiří Manďák ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Moc děkuji za dnešní návštěvu, přeji hodně štěstí a také spokojených a úspěšných studentů. My jsme na vás moc pyšní.
Děkuju vám za pozvání a za krásná slova. Na shledanou.

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související