Pomocí simulátorů a fantomů umožní nové simulační centrum lékařské fakulty nácvik léčby

18. září 2019 08:22

Lékařská fakulta v Hradci Králové má nové simulační centrum. Moderně vybavené učebny budoucím lékařům umožní praktický nácvik léčebných postupů s pomocí simulátorů a fantomů, tedy sofistikovaných učebních pomůcek a přístrojů nahrazujících živého pacienta.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové otevřela v části budovy v Šimkově ulici nové simulační centrum. To bude sloužit při praktické výuce budoucích lékařů. Vybudování pracoviště, včetně přístrojů stálo více než 62 milionů korun.

Čtěte také

Modelové vyšetření na urgentním příjmu Simulačního centra zahajuje doktorka a lektorka Vlasta Dostálová. Pacientem je sice figurína, takzvaný fantom, ale ta dokáže napodobovat základní tělesné funkce a pak různé obtíže.
„Figuríny mají obrovský software. Je možné tady nasimulovat i křečový stav. Stav, kdy pacient nemá dostatek kyslíku. Pacient může i různé poslechové potíže na plicích, například když má zápal plic. Nebo když právě prodělává infarkt."

Další výhodou je, že model umí komunikovat. Buď sám, nebo za něho může hovořit pracovník z ovládacího centra. V našem případě je to asistent Petr Voda.
„Nacházíme se v ovladovně. To je mozek našeho simulačního centra. Odtud se ovládá především pacientský simulátor. Všechny životní funkce ovládáme odtud. Buď v automatickém režimu, nebo dokáže všechny funkce ovládat také ručně. Dokážeme lékařům způsobovat situace, které oni musí řešit. A dokážeme tady za pacienta mluvit a jak se říká, doslova za něj dýcháme."

Lékařská fakulta v Hradci Králové má nové simulační centrum

Další prostory centra pak slouží pro diagnostiku různých nemocí, nebo k nácviku vyšetřovacích postupů.

Čtěte také

Podle děkana Lékařské fakulty Jiřího Manďáka má totiž praktická výuka dnes své limity a mladí lékaři často nemají možnost vyzkoušet si vše náležitě v praxi.
„Není možno využívat jen pacienta tak, abychom se nad ním shromáždili a všichni si najednou z celé skupiny zkusili ten samý zákrok. To už dnes není možné i z etického hlediska. Navíc se změnily vyšetřovací i léčebné postupy. Jsou složitější, náročnější, používá se více instrumentů. Některé procesy jsou natolik specifické, že je není možné natrénovat ve velké skupině."

Řada fantomů a simulátorů se už využívá při výuce mediků například na oční, stomatologické a gynekologické klinice. Samotné Simulační centrum pak zahájí provoz pro první studenty už v nadcházejícím semestru.

autoři: Lucie Peterková , baj
Spustit audio

Související