Vzpomínka na profesora Roberta Kvačka, našeho předního historika zaměřeného na moderní dějiny

12. květen 2024

Dlouholetý popularizátor historie, autor řady vědeckých děl, ale i knih a článků určených široké veřejnosti, člen Učené společnosti České republiky, profesor Robert Kvaček, zemřel 27. dubna 2024 v Lomnici nad Popelkou.

S pražskou filozofickou fakultou, a zvláště s Ústavem/Katedrou českých/československých dějin, byl spjat více než 70 let.

Čtěte také

Po dlouhá desetiletí byl profilující osobností oboru i jeho výuky na FF UK a také na dalších vysokých školách. Od svého absolutoria historie roku 1956 se zaměřoval na moderní dějiny, dějiny diplomacie, mezinárodních vztahů, posléze i politické a kulturní dějiny 19. a 20. století.

Klíčovým životním tématem byly širší okolnosti Mnichovské dohody a konce první Československé republiky. Jednalo se o traumatizující otázky, ke kterým z pozice historika přistupoval s odstupem pouhých dvaceti let.

Za svůj největší úspěch považoval Robert Kvaček činnost pedagogickou. Výuka a každodenní interakce se studenty a studentkami pro něj byla páteří jeho práce. Vychoval řadu generací absolventů a absolventek historie, kteří na něj většinou s respektem a láskou vzpomínají.

Spustit audio

Související