Putování časem. Po stopách historie magického benediktinského kláštera v Broumově

Broumovský klášter Řádu svatého Benedikta byl založen ve 14. století, budovy počátkem 18. století v barokním slohu přestavěli Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác. Pro svou architektonickou a kulturní hodnotu je od roku 1995 zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky.

Klášter Broumov je v současnosti pohostinným místem vzdělávání, umění, dialogu, setkávání a spolupráce. Inspiruje prohlídkou monumentální ukázky české barokní architektury stejně jako živým programem a kulturou.

Benediktinský klášter v Broumově

V prostorách památky funguje Vzdělávací a kulturní centrum – evropská instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci.

Nechte se inspirovat barokem

Navštivte s námi impozantní barokní komplex s celoročně přístupným prohlídkovým okruhem, kavárnou, restaurací a ubytováním v renovovaných mnišských celách Domu hostů.

Území Broumovska daroval v roce 1213 král Přemysl Otakar I. benediktinskému řádu. V darovací listině je území charakterizováno slovy „krajina děsná v širé pustině“. 

Čtěte také

Letos je to zřejmě 700 let od chvíle, kdy byl v Broumově na místě původního nejspíše strážního hradu dostavěn klášter. Rok 1322 je ale jen pravděpodobný. Z nejstarších dob totiž chybí jakékoliv listiny. Jistotou ale je, že dějiny broumovského kláštera jsou velmi poutavé. 

Po druhé světové válce byla německá komunita z Broumova odsunuta a usadila se v bavorském Rohru. V roce 1946 byl ještě učiněn pokus osídlit klášter čechoamerickými benediktiny z opatství svatého Prokopa v Lisle nedaleko Chicaga. V roce 1948 po nástupu komunistů k moci byla jejich komunita vypovězena z Československé republiky.

Knihovna v klášteře Broumov, Libri prohibity tam mají v prvním patře

Od roku 1950 sloužil klášter jako internační tábor nejprve pro řeholníky a pak pro řeholnice různých řádů.

Půjdeme po stopách času až do dávné minulosti a přiblížíme vám magické kouzlo tohoto téměř zapomenutého kouta naší vlasti. 

Spustit audio

Související

Nejnovější zprávy

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...