Tři příznaky cévní mozkové příhody. Potíže s řečí, pokles koutku a změna citlivosti na půlce těla

9. květen 2022

Cévní mozkové příhody, lidově řečeno mrtvice. Na mozku jsme závisí, on rozhoduje, jestli třeba i náš rozhovor budete poslouchat a pít u toho kávu. Vše probíhá automaticky, ale jen do chvíle než mozkovou tepnu uzavře krevní sraženina. 15. května si připomínáme Světový den proti mozkové mrtvici. Je důležité poznat příznaky onemocnění a včas zavolat pomoc.

MUDr. Petr Štěpán, primář Neurologie Oblastní nemocnice Náchod, hovoří v naší radioporadně na téma: 15. květen je Světovým dnem proti mozkové mrtvici. Staráte se o své cévy?

Petr Štěpán ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Je pravda, že mozková mrtvice postihuje čím dál víc i mladší lidi?
Je to pravda. Musím říct, že cévní mozková příhoda je obecně vnímána jako onemocnění vyššího věku. Je pravda, že se stoupajícím věkem nám všem riziko, ať už infarktů srdečních, tak mrtvic, stoupá.

V okamžiku, kdy příznaky cévní mozkové příhody vzniknou, tak je potřeba zavolat záchranku a stav okamžitě řešit, jinak může být pozdě.
MUDr. Petr Štěpán, primář Neurologie Oblastní nemocnice Náchod

Ale zároveň na všech neurologických odděleních v tzv. iktových centrech, jak tomu teď říkáme, se stále častěji objevují nemocní mladšího věku a určitě několikrát do roka vidíme člověka, kterému je méně než 35 let.

Čtěte také

Co je toho příčinou?
Příčinou mozkové příhody, ve smyslu mrtvice, je ve většině případů uzavření mozkové tepny krevní sraženinou. Jsou samozřejmě vzácnější i situace jiné. Pak máme ještě jiný druh mozkových příhod, vzácnějších, a to je krvácení do mozku, kdy ta mozková tepna praskne a dochází k výronu krve. To je jakýsi opak mrtvice. Těch je naštěstí méně, kolem 10 procent.

Připomeňme, kdy bychom měli zpozornět, jaké jsou nejtypičtější příznaky cévní mozkové příhody?
Úplně nejtypičtějším příznakem je ochrnutí na polovině těla. Čili například nemůžete dobře hýbat pravou rukou, pravá noha vás při chůzi třeba táhne do strany, když se podíváte do zrcadla, tak vidíte, že máte pokleslý ústní koutek. Potom vezmete mobil, chcete si zavolat záchranku a zjistíte, že vůbec nerozumíte číslům, která na displeji jsou, nechápete význam psaného textu.

Čtěte také

Pokusíte se s někým promluvit a slova komolíte. Když na vás někdo mluví, tak mu ne úplně rozumíte, vypadá to, jako kdyby na vás mluvil nějakou cizí řečí, kterou neumíte. Je narušeno dekódování ať už psaného nebo mluveného projevu.

Tedy tři základní příznaky, abych to shrnul, jsou potíže s řečí a rozumění řeči, pokles ústního koutku a změna citlivosti na půlce těla. Ale ty příznaky jsou velmi různé, podle toho, jaká část a jak velká část mozku, je postižena.

Jak velkou roli hraje v tomto případě čas?
Obrovskou. Čím později je poskytnuta odborná pomoc, tím hůř. A od určitého okamžiku už se pomoci prakticky nedá. Pravdou je, že pokud dojde v závěru mozkové tepny krevní sraženinou, tak ta mozková tkáň je ještě nějakým způsobem prokrvená z jiných sousedních částí mozku a vydrží po nějakou dobu naživu.

Ale ne moc dlouho, v podstatě v okamžiku, kdy příznaky cévní mozkové příhody vzniknou, tak v tu chvíli je potřeba zavolat záchranku a stav okamžitě řešit, jinak může být pozdě.

Čtěte také

Uvádělo se, že když se k lékaři po prodělání mozkové mrtvice nedostaneme maximálně do tří hodin, tak je jakákoliv pomoc marná. Platí to i v současnosti?
To už úplně neplatí, je tam spousta výjimek. Ono samotné časové tříhodinové okno už bylo před více lety změněno na 4,5 hodiny a teď v posledních letech a v určitých situacích, které jsou dány konkrétním nálezem na CT nebo na magnetické rezonanci, jde dokonce až o 9 hodin, pokud jde o základní léčbu trombolýzou. To je léčebný proces, který má za cíl rozpuštění krevní sraženiny vzniklé v některé cévě nebo zanesené do místa uzávěru krevním tokem z jiného místa.

A pro jiný způsob léčby je v některých případech možno léčit i do 24 hodin. Čili to časové okno se posunulo skutečně hodně, ale to jsou spíše výjimky. Ve většině případů jde skutečně o těch prvních několik hodin na začátku.

Čtěte také

Možná největším problémem je, že ony příznaky po chvilce odezní a lidé to podcení?
To je jedna varianta. Skutečně existují přechodné mozkové příhody, které se takto upraví, ale mají stejný význam a stejná rizika z hlediska opakování oné příhody jako dokonaná mrtvice a je potřeba prostě ten stav urgentně řešit, i když příznaky za pár minut odezní.

Pořád ještě bojujeme s malou informovaností veřejnosti. Je to dáno pestrostí příznaků, které může daná mrtvice způsobit a tím pádem může být pro laika obtížné to rozeznat.

Pokud se to projeví například náhle vzniklou poruchou zraku, tak se běžně setkáváme s tím, že onen člověk prostě dojde do oční ordinace. Tam čeká nějakou dobu a vhodná doba pro léčbu uplyne. To je ale prosím jen příklad pestrosti příznaků cévní mozkové příhody.

Petr Štěpán a Pavla Kindernayová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu s MUDr. Petrem Štěpánem si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související