Lázeňská léčebna v Janských Lázních pomáhá s rehabilitací pacientů po cévní mozkové příhodě

14. červen 2018

MUDr. Zuzana Dlouhá v naší radioporadně. Téma: rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě. Lázeňská léčebna dospělých a odborného léčebného ústavu v Janských Lázních.​

Město Janské Lázně, ležící na úpatí Černé hory v Krkonošském národním parku, se vyznačuje jedinečnou atmosférou lázeňského města lemovanou koloritem horského střediska.

V České republice jedinečná kombinace světoznámých lázní a špičkového sportovního střediska zde vytváří pro návštěvníky široké spektrum možností.

MUDr. Zuzana Dlouhá ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Přírodními léčivými zdroji ve Státních léčebných lázních Jánské lázně, s. p. jsou termální minerální voda hydrouhličitano-vápenato-sodného typu, vyvěrající v areálu lázní jako Janův a Černý pramen a zásobující veškeré vodoléčebné procedury a bazény, a místní podhorské klima.

Antigravitační chodník vyvinutý v NASA pomáhá pacientům v Janských Lázních

ALTER G - nácvik chůze s programovatelným odlehčením spočívající v antigravitačním efektu – metoda vyvinutá v NASA

Státní lázně v Janských Lázních nakoupily několik nových unikátních přístrojů pro rehabilitaci pacientů. Jde o dva speciálně upravené běžící pásy a dále manžetu, která po nasazení vysílá do nohou elektrické impulsy. Na novinky, díky kterým se někteří lidé znovu učí chodit, se s mikrofonem zašel podívat reportér Václav Plecháček.

Mozkové příhody se řadí mezi nejčastější důvody úmrtí či dlouhodobého postižení u starých lidí.

Onemocnění souvisí s neschopností tepen v mozku zajistit jeho prokrvení a výživu. Velký podíl na vzniku tzv. mrtvičky má nezdravý životní styl. V České republice postihne tato nemoc více než 30 tisíc lidí ročně. Věková hranice pacientů, které mozková příhoda postihne, se v posledních letech výrazně snížila. Mozková mrtvice už tak dávno není nemocí starých lidí, ale týká se už i osob ve věku kolem 40 let.

mozek

Výraznou prevencí v boji proti mozkové příhodě je především zdravý životní styl

Chcete-li se mozkové mrtvici pokud možno vyhnout, omezte kouření i konzumaci alkoholu, a stejně tak se vyhýbejte i pasivnímu kouření. Důležitým faktorem pro udržení zdraví jsou preventivní lékařské prohlídky, které mohou počátek nemoci včas odhalit. Vyšetření krčních tepen jasně ukáže váš zdravotní stav. Důležitá je také správná hladina cholesterolu, hodnoty tlaku a tělesná váha pacienta.

Jak se mozková příhoda projevuje?
Klinické projevy mozkové mrtvice jsou velmi rozmanité, vznikají náhle, z plného zdraví. Mezi ischemické CMP se řadí i tzv. tranzitorní ischemická ataka (TIA), kdy příznaky trvají několika minut až hodin a opět se spontánně zcela upraví.

Výsledky lékařského vyšetření (ilustrační foto)

Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici?
Při podezření na mozkovou mrtvici je třeba neprodleně volat na linku 155. K zajištění co nejrychlejší účinné léčby pomáhá informace o přesném čase vzniku obtíží, o lécích, které nemocný užívá a o nemocech, pro které se léčí.

Jak se CMP diagnostikuje?
Rozlišení jednotlivých typů mozkových příhod z hlediska mechanismu vzniku, stanovení příčiny, přesné lokalizace a rozsahu vyžaduje řadu vyšetření. Základem je klinické neurologické vyšetření a zobrazení mozku pomocí počítačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR), doplněné o neurosonologické vyšetření mozkových tepen. Všechna vyšetření se provádějí co nejrychleji, aby se včas zahájila léčba.

Cílem rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě, poskytované v odborné léčebně, je obnovit maximální funkční zdatnost klienta.

Spustit audio

Související