Pokles koutku a poruchy řeči, při mozkové mrtvici jde o minuty. Důležitá je následná rehabilitace

20. květen 2021

Mozkové příhody se řadí mezi nejčastější důvody úmrtí či dlouhodobého postižení u starých lidí. Onemocnění souvisí s neschopností tepen v mozku zajistit jeho prokrvení a výživu. Velký podíl na vzniku tzv. mrtvičky má nezdravý životní styl. V České republice postihne tato nemoc více než 30 tisíc lidí ročně. 

Čtěte také

MUDr. Michal Bednář, Ph.D. hovoří v naší radioporadně na téma: rehabilitace po cévní mozkové příhodě nebo-li CMP.

Rehabilitaci po cévní mozkové příhodě čili CMP by se měl opravdu provádět v celé šíři. To znamená, že by měla zahrnovat nejen fyzioterapii, ale také ergoterapii, zmínit je třeba ovšem také například psychologii a logopedii.

Pacienti mohou po cévní mozkové příhodě nejen ochrnout, ale mohou mít také poruchy psychiky, řeči i polykání - a řešení toho všeho patří do rehabilitace.

Čtěte také

Věková hranice lidí, které mozková příhoda postihne, se v posledních letech výrazně snížila. Mozková mrtvice už tak dávno není nemocí starých lidí, ale týká se už i osob ve věku kolem 40 let.

Výraznou prevencí v boji proti mozkové příhodě je především zdravý životní styl

Chcete-li se mozkové mrtvici pokud možno vyhnout, omezte kouření i konzumaci alkoholu, a stejně tak se vyhýbejte i pasivnímu kouření. Důležitým faktorem pro udržení zdraví jsou preventivní lékařské prohlídky, které mohou počátek nemoci včas odhalit. Vyšetření krčních tepen jasně ukáže váš zdravotní stav. Důležitá je také správná hladina cholesterolu, hodnoty tlaku a tělesná váha pacienta.

Jak se mozková příhoda projevuje?

Klinické projevy mozkové mrtvice jsou velmi rozmanité, vznikají náhle, z plného zdraví. Mezi ischemické CMP se řadí i tzv. tranzitorní ischemická ataka (TIA), kdy příznaky trvají několika minut až hodin a opět se spontánně zcela upraví.

Před hrozící cévní mozkovou příhodou někdy organismus člověka varuje prostřednictvím krátkodobých příznaků. Nevyplatí se je podceňovat (ilustrační foto)

Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici?

Při podezření na mozkovou mrtvici je třeba neprodleně volat na linku 155. K zajištění co nejrychlejší účinné léčby pomáhá informace o přesném čase vzniku obtíží, o lécích, které nemocný užívá a o nemocech, pro které se léčí.

Jak se CMP diagnostikuje?

Rozlišení jednotlivých typů mozkových příhod z hlediska mechanismu vzniku, stanovení příčiny, přesné lokalizace a rozsahu vyžaduje řadu vyšetření.

Čtěte také

Základem je klinické neurologické vyšetření a zobrazení mozku pomocí počítačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR), doplněné o neurosonologické vyšetření mozkových tepen. Všechna vyšetření se provádějí co nejrychleji, aby se včas zahájila léčba.

Cílem rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě, poskytované v odborné léčebně, je obnovit maximální funkční zdatnost klienta.

MUDr. Michal Bednář ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu s MUDr. Michalem Bednářem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související