Pokud vás trápí svalové napětí, neváhejte se svěřit lékaři. Vše se řeší snáz, když je zachyceno včas

24. únor 2020

Spasticita je stav zvýšeného svalového napětí. Jejími nejčastějšími příčinami jsou poškození míchy po úrazu, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, poranění mozku a dětská mozková obrna. Pacient se spasticitou pociťuje při pasivním natahování svalu odpor, který narůstá při zvyšující se rychlosti protažení svalu.

Neurolog MUDr. Michal Bednář v naší radioporadně na téma: Spasticita a její léčení.

Jak se spasticita projevuje a souvisí jen s konkrétními nemocemi nebo může existovat i sama o sobě, například vlivem věku?

Spasticita může způsobit velké bolesti

Může negativně ovlivňovat každodenní aktivity - spánek, osobní hygienu, oblékání.

MUDr. Michal Bednář ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

V některých případech se může naopak stát „výhodou” (tzv. funkční spasticita), kdy umožňuje např. držení hrnku nebo poskytuje oporu při chůzi. V tomto případě hovoříme o pozitivním vlivu spasticity, kterého je možné v těchto těžkých situacích využívat.

Rozvoj spasticity narušuje hybnost, sebeobsluhu, omezuje pacienta při každodenních činnostech, zhoršuje jeho fyzickou zdatnost a může vést k proleženinám, popř. svalovým kontrakturám. Následky pocítí nejenom sám nemocný, ale i jeho blízcí.

Co je spasticita

Spasticita může nastat nejen po cévní mozkové příhodě, ale také po úrazu, v důsledku zánětu, nádoru nebo degenerativního procesu.

Čtěte také

Kromě zvýšené svalové aktivity se vyznačuje také zkrácením svalu a částečnou ztrátou hybnosti. Míra spasticity není vždy stejná, kolísá od lehké svalové ztuhlosti až po těžké a bolestivé stavy.

Mění se také podle aktuální kondice, únavy, zhoršit ji může velké horko nebo naopak zima, infekční nemoc nebo těsné oblečení.

V mírnějších formách se spasticita projevuje jako svalové napětí, které neustává, nebo jako mimovolní pohyby končetin, které se mohou objevovat i v noci. Může být i bolestivá.

Jak ji poznat

Spasticita je jednou z častých a závažných komplikací cévní mozkové příhody, která se může vyskytnout až u 42 % nemocných po CMP. Rozvíjí se při poškození nervových drah vedoucích z mozku především u pacientů s těžce ochrnutou končetinou, tzv. těžkým stupněm parézy. Může se objevit po několika dnech, týdnech či měsících po CMP.

Steroidy

Na horních končetinách se spasticita obvykle rozvíjí ve svalech, které ohýbají klouby (flexory). K příkladům patří loket, zápěstí a prsty. Na dolních končetinách se většinou rozvíjí ve svalech, které klouby natahují (extenzory).

Proč spasticita vzniká?

Každý sval je řízen na dvou úrovních: mozkem a míchou. Tyto signály mají ve svalech různý význam, proto i jejich výpadky mívají odlišné projevy. Pokud vypadne signál z míchy, končetina je chabá a bezvládná. Když vypadne signál z mozku, končetina je napjatá, svaly jsou zaťaté a znemožňují i pasivní pohyb. Tomu se říká spasticita. Obtíže s ní spojené se rozvíjejí postupně.

První příznaky zvýšené svalové aktivity po CMP

Nepřirozená poloha postižené končetiny. Provedení pohybu postiženou končetinou je obtížné, může se objevit pocit odporu či ztuhlosti, nebo se dokonce provede opačný pohyb, než chtěl nemocný původně vykonat.

Tři nejdůležitější faktory, které ovlivňují pacientovu pohyblivost, jsou:
paréza
zkrácení svalu
zvýšená svalová aktivita

Léčba spasticity je vždy individuální, kombinovaná a multioborová, důležitou roli hraje například rehabilitace a ergoterapie. Spasticitu není možné zcela vyléčit, ale je možné zmírnit její negativní vliv omezující aktivity nemocného. Nejběžnějším způsobem léčby spasticity je antispastická léčba prostřednictvím léků ve formě tablet.

Jana Kudyvejsová a MUDr. Michal Bednář ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

V léčbě ložiskové spasticity má výsadní postavení injekčně podávaný botulotoxin. U těžké generalizované spasticity je možné podávání baklofenu pumpovými systémy. Pacienty s extrémně těžkou spasticitou, neovlivnitelnou jinými léčebnými metodami, je možné léčit i chirurgicky.

Základní možnosti léčby spasticity jsou:
Rehabilitace
Ergoterapie
Používání vhodných fixačních pomůcek
Léky
Operace

Celou radioporadnu s MUDr. Michalem Bednářem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související