DMO aneb dětská mozková obrna. S rehabilitací pomáhají pacientům v Janských Lázních

26. srpen 2020

Město Janské Lázně, ležící na úpatí Černé hory v Krkonošském národním parku, se vyznačuje jedinečnou atmosférou lázeňského města lemovanou koloritem horského střediska. V České republice jedinečná kombinace světoznámých lázní a špičkového sportovního střediska zde vytváří pro návštěvníky široké spektrum možností.

MUDr. Lucia Fraňová ze Státních léčebných lázní Janské Lázně v naší radioporadně na téma: rehabilitace dětských pacientů po dětské mozkové obrně.

MUDr. Lucia Fraňová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Přírodními léčivými zdroji ve Státních léčebných lázních Jánské lázně, s. p. jsou termální minerální voda hydrouhličitano-vápenato-sodného typu, vyvěrající v areálu lázní jako Janův a Černý pramen a zásobující veškeré vodoléčebné procedury a bazény, a místní podhorské klima.

Čtěte také

Mozková obrna (zkráceně MO; angl. cerebral palsy), dříve dětská mozková obrna (zkráceně DMO), je označení pro soubor nenakažlivých a neprogresivních poruch vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození v raném stádiu vývoje, jejichž důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti.

Mozková obrna není chorobou nakažlivou ani dědičnou. Rodič si této poruchy všimne teprve tehdy, když je pohybový vývoj dítěte opožděn nebo se začne opožďovat. Velmi často to bývá po zhruba prvním půlroce života.

Tato choroba je důsledkem určitého poškození mozku, zejména hypoxie.

Může vzniknout během jednoho ze tří následujících období:

v těhotenství (prenatální etiologie)
při porodu (perinatální etiologie)
v prvních měsících života dítěte (postnatální etiologie)

Postižené dítě se kromě opožděného pohybového vývoje často musí potýkat také s psychologickými problémy kvůli nesnadnému začleňování se do společnosti.

Autorka modelu mozku Ivana Fellnerová uvnitř modelu

Velmi často se k MO ještě přidávají jiné vady, jako jsou např. snížení inteligence, smyslové vady a v mnoha případech epilepsie.

A jak na ni, na obrnu?

Cvičením, jednak domácím a jednak fyzioterapií odborně vedenou. Právě pravidelným cvičením může dojít k částečnému obnovení spojů mezi jednotlivými mozkovými buňkami (neurony) i mezi jednotlivými odumřelými mozkovými centry.

Čtěte také

Pacienti s obrnou rehabilitují buď klasicky, tedy procvičováním, protahováním a posilováním nefunkčních nebo málo funkčních svalů nebo Vojtovou metodou.

Jedná se o reflexní terapii založenou na principu, že opakovaná a pravidelná stimulace reflexních bodů a zón vyvolá v těle odpovídající pohybovou reakci. Podle mého názoru má cvičení Vojtovou metodou výrazně lepší výsledky u dětí, než u dospělých, ačkoliv i ti si tento typ cvičení velmi pochvalují a udávají ústup bolesti, zlepšení hybnosti a celkového stavu.

Jana Kudyvejsová a MUDr. Lucia Fraňová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu s MUDr. Lucií Fraňovou si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související