Třetí červnová neděle je od roku 1910 Dnem otců. Připomeňme si ho s rodem spisovatele Antala Staška

20. červen 2021 08:36

Na památném barokním statku zemanovského rodu spisovatele Antala Staška vzpomeneme na Den otců s redaktorkou Eliškou Pilařovou na hned několik generací dědů, otců a hospodářů v podkrkonošském Stanovém.

Zápraží z rovnaniny, kamenné zárubně, roubení, na střeše šindel. Nádherný a velký statek. I na tehdejší dobu to bylo veliké hospodářství.

Čtěte také

„Bylo to tenkrát druhé největší hospodářství v obci Stanov. Protože ten největší statek patřil rodině Kramářů, z níž vzešel náš prvorepublikový premiér doktor Kramář."

Povídáme si s Marcelou Poloprudskou, kustodkou Památníku Antala Staška ve Stanovém. Tady se říkalo U Stašků údajně kvůli tomu, že se zde narodilo několik generací Stanislavů. Důležitá ovšem byla doba baroka.

„Protože původní část zemanského statku bez toho přístavku hospody, je skutečně pozdně barokní. A je to přenádherný a rozsáhlý statek. Opravdový skvost podkrkonošské lidové barokní architektury."

A hospodaří se tady stále

Díváme se na obytnou, roubenou část stavení. Vpravo byly zřejmě chlévy a na druhé straně, jakoby zrcadlově obráceně, bývala ještě hospodská část.
„Nahoře ještě přibyla tančírna. O tu zažádal už za Rakouska - Uherska děd Antala Staška."

Čtěte také

Předpokládám, že to byl onen děd, který, když má vzkázal pan hrabě navarovský, že by s ním rád něco probral, tak mu vzkázal, proč by on jako svobodník chodil na zámek a nechť pan hrabě zavítá na Stanov.

„Ano, byl to Antonín. To byli tři Antonínové, děd, otec a syn. Prvorozený syn vždy přebíral po otci křestní jméno. A Antal Stašek byl prvorozený dokonce z deseti synů. Bohužel to desáté dítě jako nemluvně zemřelo."

Kdybychom měli jen připomenout, z rozcestí od Vysokého se silnička svažuje dosti prudce a nad námi se zvedají stráně.
„Hospodařilo se tu sice těžce, ale dobře. Děd Antala Staška byl velmi šikovný, dnes by to byl možná úspěšný zemědělský podnikatel. Protože široko daleko v okolí on jediný pěstoval jetel na semeno a vozil ho do Prahy. Antal Stašek zmiňoval ve svých vzpomínkách, že z Prahy potom šlo až do Hamburku, takže se vyváželo."

autoři: Eliška Pilařová , baj
Spustit audio

Související