Krkonošské louky jsou jedním ze tří základních fenoménů, pro které byl národní park vyhlášen

1. září 2019 10:46

Projekt "Obnovný management krkonošských luk" z Operačního programu životního prostředí úspěšně prošel schvalovací procedurou na Ministerstvu životního prostředí. Správa Krkonošského národního parku tímto projektem navazuje s péčí o krkonošské louky na již ukončený projekt LIFE Corcontica. Projekt "Obnovný management krkonošských luk" běží v letech 2018 až 2023.

Čtěte také

Krkonošské louky jsou jedním ze tří základních fenoménů, pro které byl národní park vyhlášen. Projekt OPŽP navazuje na LIFE Corcontica základní myšlenkou - obnovou hospodaření na výjimečných krkonošských horských enklávách.

Spousta horských luk v minulých desetiletích degradovala kvůli zániku tradičního citlivého hospodaření krkonošských hospodářů trvajícího bezmála 500 let. Dnešním cílem je obnovit hospodaření v moderním pojetí, a pomoci tak navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost.

Projekt plánuje podporovat péči na celkem 50 krkonošských lučních lokalitách. Na 17 z nich se můžete potkat s novými projektovými informačními panely "Ovečka".

Někteří žáci na Vrchlabsku vzali místo učebnic do rukou hrábě a vyrazili na krkonošské louky

Péče je podporována na vybraných lokalitách, které přešly z projektu LIFE Corcontica. Začíná se také s obnovou péče na zcela nových loukách. Zajistit péči na nových lokalitách vyžaduje mnoho úsilí především v komunikaci s vlastníky pozemků a novými hospodáři.

Čtěte také

Z dalších priorit bude nezbytné zajistit souhlasy vlastníků s prováděním prací, které zpřístupní louky pro klasickou pastvu a seč. Jedná se především o výřezy náletových dřevin, likvidaci invazivních druhů jako je šťovík alpský nebo lupina mnoholistá, sběr kamenů z luk či obnovu vodního režimu na loukách. Tyto činnosti má na starost část projektového týmu - pracovní skupina Správy KRNAP.

Pro nové projektové louky, na kterých se v tomto roce nepodařilo vyjednat péči a uzavřít smlouvy, bude Správa Krkonošského národního parku v průběhu podzimu vyhlašovat druhou výzvu pro podání žádosti o příspěvek na hospodaření. Vlastníci a potenciální hospodáři, kteří se nestihli přihlásit letos na jaře v rámci první výzvy, budou mít tedy ještě další příležitost přihlásit se do projektu a pobírat příspěvek na hospodaření.

Další informace o aktuálním dění na loukách můžete sledovat na webových stránkách: https://life.krnap.cz/ a facebookovém profilu: https://www.facebook.com/life.corcontica/

autor: baj | zdroj: Správa Krkonošského národního parku
Spustit audio

Související