S lidským přístupem Tyfloservis už 30 let pomáhá po celé republice osobám se zrakovým postižením

4. listopad 2021

Tyfloservis je obecně prospěšná společnost, která poskytuje po celé naší republice rehabilitační služby osobám se zrakovým postižením. Nabízí podporu, informace a nácvik lidem, kteří přes vážné zrakové postižení hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Projekt PhDr. Josefa Cerhy v tomto roce slaví už třicáté výročí.

Ve studiu vítám vedoucí krajského střediska Tyfloservisu v Hradci Králové Danielu Morávkovou. Jak to všechno tedy před 30 lety začalo?
Já jsem u toho tenkrát nebyla, ale byl u toho pan doktor Cerha, který na podzim roku 1990 sepsal projekt, dalo by se říct profesionálních ambulantních a terénních služeb, sociální rehabilitace pro dospělé lidi s těžkým zrakovým postižením. Podal ho na ministerstvo zdravotnictví a to schválilo peníze. Na základě kterých mohl být projekt od 1. ledna 1991 realizován.

Zakladatel Tyfloservisu doktor Cerha kladl důraz na to, aby lidé provázející klienta náročnou situací, byli odborníky s lidským přístupem.
Daniela Morávková, vedoucí Tyfloservisu v Hradci Králové

Myšlenkou doktora Cerhy tedy bylo udělat takovou službu pro dospělé se zrakovým postižením, protože těm se tenkrát nikdo moc nevěnoval.
Ano. Samozřejmě teoretické základy byly dány i třeba dílem prof. Jana Jesenského, který se v řadě svých knih věnoval rehabilitaci dospělých lidí s těžkým zrakovým postižením. A takových osobností bylo víc. Tedy nebyla to jen dobrovolnická snaha určité skupiny lidí, ale byly tam i teoretické základy. A pan doktor Cerha kladl důraz na to, aby lidé, kteří se stanou těmi, kdo budou učit a provázet klienta náročnou situací, byli odborníky a současně měli i lidský přístup.

Daniela Morávková ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Mgr. et Mgr. Daniela Morávková je vedoucí Krajského ambulantního střediska Tyfloservis o.p.s. Hradec Králové. Nezisková organizace Tyfloservis o.p.s. od roku 1991 pomáhá lidem s těžkým postižením zraku na jejich cestě k samostatnému a nezávislému životu. Terénní a ambulantní služby jsou lidem se zrakovým postižením poskytovány zdarma prostřednictvím sítě 13 krajských středisek.

To je hodně důležité.
Aby člověka dokázal poznat, navázat s ním vztah a na základě toho mu mohl být rádcem. Proto tam také byli lidé, kteří sami byli nositelé tohoto postižení. Ti mohou působit i na základě své vlastní zkušenosti.

Doktor Cerha sám byl nevidomý.
Ano, pan doktor Cerha byl sám nevidomý. Od devíti let měl těžké problémy se zrakem. Studoval ještě na klasické základní škole, ale potom už nastoupil na speciální gymnázium pro nevidomé a slabozraké v Praze.

Čtěte také

Jak to bylo se založením pobočky Tyfloservisu v Hradci Králové? Protože myšlenkou bylo, aby tato služba byla dostupná pro každého v celé republice.
Ano, určitě. Byla snaha jednak tuto službu dostat do domácího prostředí. To znamená poskytovat ji v přirozeném prostředí. Protože v České republice i teď funguje pobytové rehabilitační středisko, kam člověk může přijet na nějakou dobu. Ale projekt Tyfloservis cílil na to, že člověk zůstane doma, nebude odloučen od rodiny, od svých přirozených vztahů a kontaktů. A bude moci získávat nové dovednosti ve svém přirozeném prostředí. A samozřejmě celá republika nejde zajistit z jednoho místa. Tedy systém byl zacílen na krajská města, která mají na starost konkrétní region.

V Hradci Králové tedy vznikla pobočka Tyflosevisu v kterém roce?
V roce 1992, kdy jeden šikovný kolega, který neměl žádné prostory, ale měl patřičné nadšení a kufr plný pomůcek pod postelí plus nějakou krabici s lejstry, tak v podstatě vyjížděl do terénu za klienty. Tak začínala tahle služba. Potom se našly i prostory pro ambulantní středisko. A specifikem našeho královéhradeckého centra je, že zajišťuje Královéhradecký a Pardubický kraj.

Čtěte také

Kolik máte klientů?
Ročně pracujeme zhruba s 250 klienty. Z nich větší část přichází jednorázově nebo jen několikrát na nějakou konzultaci. A menší část absolvuje nácvik dovedností, který může trvat i rok nebo delší dobu.

Komu tedy Tyfloservis nejvíc pomáhá nebo pro koho jsou jeho služby především určeny?
Provázet lidi, kteří přicházejí během života o zrak, je těžké a složité. Člověk přijde o jeden ze základních smyslů. My cílíme na dospělou populaci. Máme dolní věkovou hranici nastavenou na 15 let a největší část naší skupiny tvoří senioři. Protože ti májí výraznější problémy se zrakem. Obrací se na nás s tím, že například nemohou číst a potřebují speciální optickou pomůcku. A pak se na nás obrací lidé, kteří opravdu o zrak přišli náhle během života nebo jim zrak vlivem nemoci postupně ubývá a chtějí žít samostatný a nezávislý život. S těmi absolvujeme rehabilitační kurzy, které jsou zaměřené na jednotlivé oblasti života. Člověk nacvičuje orientaci v prostoru a chůzi s bílou holí bez zraku. Učí se aktivity v domácnosti, péči o sebe, o členy domácnosti. Učí se, pokud o to má zájem, číst a psát Braillovo písmo. Je celá řada speciálních pomůcek, které těmto lidem pomáhají a oni díky nim překonávají zrakový handicap.

Čtěte také

30. narozeniny, to je už důvod k oslavám.
Oslavy probíhají celý rok na celostátní i regionální úrovni. Ale v Hradci Králové bych ráda všechny pozvala na benefiční koncert pro Tyfloservis, který se bude konat v úterý 9. listopadu od 19:30 v Městské hudební síni v Hradci Králové. Bude nám zpívat smíšený sbor Jitro, který na tuto spolupráci přistoupil i z důvodu, že jedna z mých kolegyň Kristýna Drtílková ve sboru zpívá. Takže se na tuto akci velmi těšíme. Výtěžek z benefičního koncertu podpoří naše služby.

Datum 9. listopad je ovšem velice symbolické, viďte?
Ano, 9. listopad je symbolický v tom, že v tento den odešel zakladatel a do minulého roku ředitel Tyfloservisu pan doktor Cerha. Byl to úžasný člověk. Každý, kdo s ním přišel do styku, ať už na osobní nebo pracovní rovině, tak si ho vážil pro jeho lidský přístup ke všem lidským bytostem.

Daniela Morávková ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celý rozhovor s vedoucí krajského střediska Tyfloservisu v Hradci Králové Danielou Morávkovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související