Rodiče všech našich 18měsíčních dětí dostávají dotazník k zachycení poruchy autistického spektra

14. leden 2021

Porucha autistického spektra znamená narušení vývoje sociálních a komunikačních schopností dítěte. V anglické literatuře se tato porucha označuje zkratkou ASD (autism spectrum disorder), česky PAS. Je častější u chlapců a většinou se zachytí ve věku 2-4 let, kdy normálně dochází k rychlému vývoji jazyka a sociálních schopností.

Mgr. Eva Jarková ze Speciálně pedagogického centra Rukavička hovoří v naší radioporadně na téma: poruchy autistického spektra.

Čtěte také

V některých případech jsou přítomny je některé rysy a dítě může mít některé autistické rysy, ale ne celé spektrum.

Aspergerův syndrom označuje děti se sociálními poruchami autistického spektra, ale mírnější formou, s téměř normálním vývojem řeči. I tyto děti mohou mít výrazné potíže v sociální interakci, poruchu řeči a často intenzivní zájmy, které nesjou sdíleny s jinými a často bývají nešikovní.

Čeho si mohou rodiče všimnout už v raném věku dítěte?

Nereaguje na své jméno
Vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce
Opožděný vývoj řeči nebo naopak mluví velmi brzo, ale jeho řeč je zvláštní, připomíná mluvu dospělých
Nepružně reaguje na pokyny
Často působí dojmem, že neslyší
Špatný oční kontakt, nepodívá se, "co my na to"
Neukazuje a nemává na rozloučenou
Říkalo několik slov, ale nyní přestalo

Poruchy autistického spektra se diagnostikují posouzením určitých znaků podle amerického Diagnostického a statistického manuálu (DSM5) nebo Mezinárorní klasifikace nemocí. Podle DSM5 se už nepoužívají termíny Aspergerův syndrom a autistická porucha, ale pouze porucha autistického spektra.

Čtěte také

Autismus se daignostikuje podle sledování chování a použitím standardizovaných testů. V České republice se k zachycení poruchy používá dotazník, který se dává rodičům k vyplnění u všech 18-měsíčních dětí.

Speciálně pedagogické centrum Rukavička je školské poradenské zařízení, které bezplatně zabezpečuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením.

Centrum Rukavička je určeno pro:

děti, žáky a studenty s mentálním postižením různé závažnosti
děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra
rodiče dětí s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra
třídní učitele, asistenty pedagogů a jiné pracovníky, kteří s těmito dětmi pracují

Centrum se zaměřuje na:

Komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
Odbornou metodickou pomoc všem, kteří přicházejí do styku s mentálně postiženými dětmi - rodičům, školám, školkám při tvorbě IVP, konzultujeme s pedagogy, vyjíždíme do škol
Pomoc při integraci mentálně postižených dětí a dětí s PAS do běžných škol
Péči o klienty s poruchami autistického spektra (PAS) - konzultace pro rodiny klientů s autismem, individuální péče, metodická pomoc školám a školkám při tvorbě IVP a integraci dětí s PAS, zprostředkování kontaktů, zapůjčení odborné literatury, výjezdy do rodin
Individuální péči v SPC nebo přímo ve školách a školkách zaměřenou na stimulaci a rozvoj schopností a dovedností dítěte, nácvik augmentativní a alternativní komunikace
Zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky a institucemi
Přípravu odborných podkladů pro správní řízení ve školství a pro potřeby lékařské posudkové komise (zařazení do vhodného vzdělávacího programu, doporučení podpůrných opatření, posouzení mentálních schopností pro LPK aj.)

Celou radioporadnu s Mgr. Evou Jarkovou si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související