Růst je jedním z hlavních projevů života a zrcadlem zdravotního stavu. Rostou naše děti správně?

7. březen 2019

Dětská endokrinoložka MUDr. Jana Hrubá v naší radioporadně na téma: Roste vaše dítě dobře? Poruchy růstu a jak je správně řešit.

Někteří rodiče si kladou otázku, proč je jejich dítě menší, nebo naopak větší, než by si přáli. Dříve se rodiče museli spokojit s konstatováním, že tělesná výška je dědičná, že menší rodiče mají zpravidla menší potomky a větší rodiče naopak potomky větší.

Dítě s medvědem

Nebylo však možné vysvětlit občasné nápadné rozdíly ve výšce mezi dvěma sourozenci téhož pohlaví, s prokazatelně stejnými rodiči. Výzkumy několika posledních let pomohly řízení dětského růstu a jeho genetické podmíněnosti rozumět novým způsobem.

Omyly a mýty ve stravování dětí. Zdravé jídlo musí mít doslova na dosah ruky, radí Margit Slimáková

PharmDr. Margit Slimáková ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Prázdniny skončily a začal nový školní rok. A začínáme dětem opět chystat svačiny. Specialistka na zdravý životní styl PharmDr. Margit Slimáková v naší radioporadně na téma: zpátky do školních lavic - výživa školních dětí. 

Růst je jednou ze základních vlastností všech živých organizmů a jedním z hlavních projevů života vůbec. Tělesný růst v užším slova smyslu, tedy zvyšování tělesné výšky, provází lidského jedince od početí až po ukončení dospívání.

Jednotlivá období růstu zahrnují nesmírně dynamický nitroděložní růst a navazující rychlý růst v 1. a 2. roce života, klidný růst během dětství, vystřídaný opět růstovým zrychlením v období dospívání. Každé z těchto období růstu se řídí svými zákonitostmi. V období dospívání se na růstovém výšvihu podílí zase především pohlavní hormony.

Jak sledovat růst dítěte a proč je to důležité?

MUDr. Jana Hrubá ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s Janou Kudyvejsovou

Protože růst je zrcadlem zdravotního stavu dítěte, je také jedním z parametrů sledovaných v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost. Správně naměřené hodnoty tělesné délky (do 2 let měřené vleže) a tělesné výšky (od 2 let měřené vestoje) se zaznamenávají do percentilových grafů. Spojením jednotlivých hodnot tělesné délky a výšky vznikne růstová křivka dítěte.

Můžeme dětem s poruchou růstu pomoci?

Pokud je to možné, lékař se snaží o odstranění příčiny poruchy růstu - léčí onemocnění, které ji vyvolalo. Pokud se za poruchou růstu skrývá řešitelná příčina, měla by být co nejdříve a nejefektivněji řešena všemi dostupnými prostředky, které medicína ve 21. století nabízí, včetně léčby růstovým hormonem.

Celou radioporadnu s MUDr. Janou Hrubou si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související