Na podzim a v zimě dochází k nárůstu virových střevních infekcí. Mohou za to rotaviry a noroviry

8. září 2021

V zimních a podzimních měsících dochází každoročně k nárůstu akutních střevních infekcí virového původu. Viry jako původci akutních střevních infekcí se uplatňují především u dětí, infekce u dospělých jsou méně časté. Mezi nejčastější vyvolavatele patří rotaviry a noroviry.

Čtěte také

Vedoucí oddělení hygieny Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D. hovoří v radioporadně na téma: nejčastější podzimní virózy a viry, které jsou za to zodpovědné. Rotaviry, noroviry a adenoviry.

Rotaviry způsobují lokální epidemie v dětských kolektivech (jesle, školka, kojenecké odd. apod.). Průběh onemocnění může být různě závažný, od lehkého až po těžké, život ohrožující stavy vyžadující hospitalizaci.

Rotavirové infekce nejčastěji postihují děti do 5 let s maximem v období 6 měsíců až 2 roky. U dospělých osob, novorozenců a kojenců do 2 měsíců je výskyt ojedinělý, často s bezpříznakovým průběhem.

Čtěte také

Inkubační doba onemocnění je 1-2 dny, nejčastějšími příznaky jsou horečka, zvracení a vodnatý průjem trvající 2 - 6 dní. Mezi závažné komplikace patří rychlé odvodnění organismu (dehydratace). Virus může být stolicí vylučován i po odeznění klinických příznaků onemocnění, proto je třeba i po prodělaném onemocnění dbát na důslednou hygienu rukou.

Zpravidla je virus přítomen ve stolici 7 -10 dnů po nákaze, u osob se sníženou imunitou však může přetrvávat i mnohem déle.

K přenosu onemocnění dochází nejčastěji fekálně orální cestou (stolicí kontaminovanýma rukama), k onemocnění stačí malá infekční dávka. Rotaviry jsou odolné vlivům zevního prostředí, na rukou přežívají několik hodin, na předmětech mnohem déle. Tyto vlastnosti spolu s nedostatečnou hygienou rukou umožňují rychlé šíření nemoci.

Druhými nejčastějšími vyvolavateli virových průjmů jsou noroviry

Postihují spíše starší děti a dospělé osoby. K onemocnění stačí velmi nízká infekční dávka, inkubační doba se pohybuje mezi 12 - 72 hodinami. Mezi nejčastější příznaky patří vodnatý průjem a zvracení, onemocnění trvá 1 - 4 dny. Virus může být vylučován stolicí až 2 týdny, s maximem v prvních dvou dnech onemocnění.

Čtěte také

K přenosu dochází fekálně orální cestou, požitím kontaminovaných potravin, kontaminované vody a také vzdušnou cestou, neboť zvratky obsahují hojné množství infekčních virových částic.

Noroviry jsou hlavními původci epidemií v zařízeních pro seniory, ve zdravotnických zařízeních, na výletních lodích, v armádě apod.

Prevence virových průjmových onemocnění spočívá v zamezení cesty přenosu a šíření infekce mezi lidmi. Mezi základní opatření patří izolace nemocných, důsledná osobní hygiena, zejména mytí rukou a v ohnisku nákazy desinfekce prostředky s virucidním účinkem.

Čtěte také

Důležitou součástí prevence rotavirových infekcí je očkování. V České republice jsou registrovány dvě vakcíny, které jsou podávány ústy. Rotavirovou vakcínou lze očkovat děti starší 6 týdnů, nejpozději do věku 8 měsíců. Jsou podávány 2 - 3 dávky, v závislosti na zvolené očkovací látce.

Očkovat lze celoročně, vhodnější je však očkovat mimo zimní měsíce, které jsou charakterizovány zvýšeným výskytem rotavirových infekcí. Očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Proti norovirům v současné době očkování neexistuje.

MUDr. Lenka Hobzová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu s MUDr. Lenkou Hobzovou, Ph.D. si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související