Jedním z nejoblíbenějších světců v Krkonoších byl a je svatý Vavřinec. Jeho svátek slaví i v Jilemnici

8. srpen 2021 08:20

Nejen kaple na vrcholu Čech; i na mnoha dalších místech u nás v kraji je patronu lidí v nouzi, horských vůdců i kuchařů zasvěceno mnoho kostelů a kapliček. Na Potštejne, v Náchodě, v Teplicích nad Metují, v Novém Bydžově, ve Vrchlabí i v Jilemnici, která stále náleží do Královéhradecké diecéze. 

Čtěte také

O historii a současnosti tamního kostela si v čase slavné jilemnické poutě povídala s historikem Janem Luštincem reportérka Eliška Pilařová.

Svatý Vavřinec je jedním z patronů Krkonoš. Není tak divu, že v Jilemnici, jedné z bran do našich nejvyšších hor, je právě kostel svatého Vavřince. Je to tím?

„Je to určitě tím, dlouhá svatovavřinecká tradice tady v Jilemnici sahá až do 14. století. Už někdy kolem roku 1360 tady kostel zasvěcený svatému Vavřinci stával, samozřejmě tenkrát to byla zřejmě dřevěná stavba, nepříliš výstavná a ani ne příliš rozsáhlá. Jak to vyžadovaly horské poměry."

Čtěte také

Kostel je dnes barokní, trošku do šířky rozkročený.
„Jádro města třikrát v historii vyhořelo a přitom vždy vzaly za své střechy kostela. A jak to v Čechách bývá, když se něco udělá provizorně, tak to potom trvá věky. A to je případ i jilemnického kostela."

„Po tom třetím požáru nebyly peníze na zastřešení, takže kostel se provizorně zakryl a tu střechu máme dodnes. Takže ono je vlastně sníženo jedno patro a to právě vytváří onen dojem jakési rozkročenosti. Původně ta stavba byla mnohem vznosnější. Ale onu vznosnost dobře ucítíme v interiéru, který se nezměnil."

Čtěte také

Kostel nechal postavit Alois Tomáš Rajmund, hrabě Harrach, dokonce místokrál neapolský a sicilský.
„On si přál, aby se zdejším lidem dostalo kostela nejen náležitě prostorného, ale protože byl vynikajícím znalcem umění, tak hledal mezi našimi tehdejšími nejpřednějšími architekty. Dokonce oslovil i Kiliána Ignáce Dientzenhofera."

„Nakonec padla volba na Jana Jiřího Aichbauera, což byl nevlastní Dientzenhoferův bratr. A současně žák Johanna Lucase von Hildebrandta, jednoho z nejvýznamnějších evropských architektů, který mimochodem pracoval také pro Harrachy a tohle myslím právě nakonec rozhodlo, že Jan Jiří Aichbauer vypracoval plány a vytvořil kostel, který určitě patří, aspoň co se týče interiéru, k těm nejkrásnějším v celých Krkonoších."

Jak jilemničtí oslaví svatého Vavřince?
„V neděli v 9:00 hodin se rozezní zvony a uskuteční se slavnostní mše," dodává Jan Luštinec.

autoři: Eliška Pilařová , baj
Spustit audio

Související