Farmaceuty nenajdete jen v lékárně. Jsou to odborníci na chemii i biologii se zajímavým uplatněním

23. březen 2022

Představíme vám Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy, ale především jejího nového děkana Jaroslava Roha, který se do čela této významné výukovo-výzkumné instituce se sídlem v Hradci Králové postavil letos na začátku února. A má tak před sebou velké plány a cíle. 

Jaroslav Roh ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Co vás přivedlo až do čela hradecké farmaceutické fakulty? Protože vy jste byl předtím i proděkanem, je to tak?
Ano, s Farmaceutickou fakultou jsme spjat prakticky 20 let. Nastoupil zde ke studiu v roce 2001, v roce 2006 jsem promoval magistrem farmacie. Potom jsem nastoupil na doktorské studium a už během studií jsem se zapojil do činnosti studentských spolků. Byl jsem v akademickém senátu fakulty, protože osud fakulty mi nikdy nebyl lhostejný. Jak šly postupně roky, tak mě tehdejší pan děkan, profesor Šimůnek, oslovil, jestli bych mu nechtěl pomoci s vedením fakulty a stát se proděkanem pro vědeckou činnost.

Připravuje se stavba velkého nového kampusu doslova na zelené louce na Zborovského ulici, kam bychom se měli kompletně přesunout.
Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Byl jsem tím mile překvapen a souhlasil jsem. Zapojil jsem se a když se blížil konec funkčního období pana profesora Šimůnka, tak mě oslovil, jestli bych nechtěl zkusit kandidovat na děkana. Tak dlouho mě přesvědčoval, až jsem podlehl. Protože jsem si samozřejmě uvědomoval, že je to funkce velmi náročná především časově a vzhledem k tomu, že mám rodinu, malé děti, tak jsem to opravdu musel velmi dobře zvažovat. Ale nakonec jsem do toho šel a akademický senát naší fakulty mi dal důvěru a zvolil mě.

Proč jste si vybral farmacii jako svůj životní obor?
To je velmi zajímavá otázka. Přemýšlel nad tím, jestli budu archeologem nebo chemikem. A musím poděkovat mé vyučující na střední škole, která mi říkala, chemie je dobrý obor, ale zkuste farmacii, protože tam je kromě chemie i biologie. Je to multidisciplinární obor s velmi zajímavým uplatněním. Tak jsem to tak neplánovaně zkusil, udělal jsem přijímací řízení, nastoupil na fakultu a nelituji toho.

Čtěte také

Farmacie je velmi zodpovědná práce, tedy i její studium musí být hodně těžké.
Určitě, ale já na studia vzpomínám velmi rád, protože jsme relativně malá fakulta a všichni se známe, stále se potkávám s mými někdejšími spolužáky, teď kolegy. A vždy vzpomínáme, jak jsme v Hradci studovali, co všechno jsme tady zažili. Přestože, jak správně říkáte, je to náročná škola. Ale možná i to nás se spolužáky a kamarády víc semklo. Stále se stýkáme, mnoho jich v Hradci zůstalo ve fakultní nemocnici na lékařské fakultě i na Univerzitě Hradec Králové. Takže máme takovou partu někdejších absolventů naší fakulty.

Studenti Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Jak to náročné studium zvládají vaši studenti?
Zvládají, samozřejmě. Kdyby ho nezvládali, bylo by to špatné. Ale využiji možnost říct posluchačům, že farmaceutická fakulta vzdělává farmaceuty, ovšem farmaceut nerovná se lékárník. Je to samozřejmě jedno z jejich hlavních uplatnění, ale musíte si uvědomit, že farmaceuti jsou odborníci jak na vývoj léčiv, tak na analýzu léčiv. A nejen léčiv, tedy jsou to i odborníci na přírodní látky a jejich využití v terapii.

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové vznikla v roce 1969. Navazuje na dlouholetou tradici studia farmacie sahající k samým začátkům Univerzity Karlovy.

Čím dál větší množství našich absolventů směřuje na klinická pracoviště, protože pacienti berou mnohdy deset i více různých léků, tedy je opravdu velmi složité i pro lékaře dohlédnout do všech indikací a rozhodnout, které léky jsou mezi sebou bezproblémové a které nějaký problém mají. A právě kliničtí farmaceuti lékový režim upravují a konzultují s lékařem. A nesmím zapomenout na to, že naši absolventi se hojně uplatňují v klíčových farmaceutických firmách na nejrůznějších pozicích.

Čtěte také

Jaké plány s fakultou máte? Jste zvolen na čtyři roky, tak co vás všechno čeká?
Čeká nás velká výzva, protože už můj předchůdce spolu s vedením Lékařské fakulty několik let připravují stavbu velkého nového kampusu na Zborovského ulici. Tam doslova na louce byl by měly vzniknout dvě velké spojené budovy, kam bychom se měli kompletně přesunout. Asi nemusím nyní vysvětlovat, s jakými problémy se potýkáme, protože poté, co nám covid způsobil obrovský nárůst cen stavebních materiálů, přišly ještě nyní problémy s ruskou invazí na Ukrajinu. Tedy situace pro rozjetí tak velké investiční akce je velmi složitá.

Takže vy jste vlastně i takový v uvozovkách stavební děkan?
Tak máme na to samozřejmě odborníky, ale hlavní věci a hlavní rozhodnutí musíme spolu s panem děkanem Lékařské fakulty rozhodovat my.

Čtěte také

Jaký je zájem o studium na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové? Protože farmacii lze u nás studovat jen v Brně nebo v Hradci Králové.
Přesně tak. Zájem o studium malinko v posledních letech klesal, ale to bylo způsobeno hlavně tím, že poměrně významně klesaly populační ročníky. Nyní už se to zase lehoučce zvedá, ale když jsem nastupoval do své funkce, tak jsem deklaroval, že jedním z mých hlavních cílů bude zvýšit zájem o tohle studium. A to samozřejmě jde ruku v ruce s propagací a předvedením farmacie jako velmi perspektivního a zajímavého oboru.

Zahraniční studenti také u vás studují?
Ano, máme výuku farmacie jak českém, tak v anglickém jazyce. A zájem o studium v anglickém jazyce stoupá. Každý rok nabíráme asi dvě studijní skupiny, což je takový kapacitní limit, a můžeme si vybírat. Tedy v tomhle tom ohledu jsem spokojený.

Jak je to se studenty z Ukrajiny?
Mezinárodní situace je velmi špatná, takže my jsme připraveni nabídnout ukrajinským studentům farmaceutických fakult možnost pokračovat ve studiu a tohle naše úsilí koordinujeme s dalšími farmaceutickými fakultami, tedy s brněnskou u nás v České republice, a s bratislavskou na Slovensku.

Celý rozhovor Jakuba Schmidta s Jaroslavem Rohem, děkanem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související