Co spadá do kompetence České obchodní inspekce? Jak postupovat v případě podání podnětu?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ing. František Švihlík ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

V posledních letech roste mylná představa, že je Česká obchodní inspekce všemocná a zachrání každého spotřebitele před vším zlem na trhu. V jakých případech vám však už ČOI nepomůže?

Ing. František Švihlík, ředitel inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického kraje České obchodní inspekce v naší radioporadně na téma: Co vše spadá do kompetence České obchodní inspekce? Jak postupovat v případě podání stížnosti?

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. V čele ČOI je ústřední ředitel, kterého jmenuje v souladu se zákonem o státní službě ministr průmyslu a obchodu. ČOI je nástupnickou organizací někdejší Státní obchodní inspekce. Člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v sedmi krajských městech.

Jediné platné www stránky ČOI jsou: http://www.coi.cz

Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí jinou činnost podle zákona o ČOI nebo podle zvláštního právního předpisu, pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis stanoví.

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce NEKONTROLUJE kvalitu potravin, pokrmů a tabákových výrobků. Těmito produkty a službami se ČOI zabývá pouze z hlediska poctivosti jejich prodeje (jako je správné účtování ceny a pod.), případně z hlediska omezení jejich prodeje vymezeným skupinám spotřebitelů (např. osobám mladším 18 let).

Dozor nad kvalitou potravinářských výrobků vykonává v rozsahu své působnosti Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu vykonává v rozsahu své věcné působnosti Státní veterinární správa České republiky.

Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním povinností stanovených zákony a předpisy o ochraně veřejného zdraví, včetně ochrany zdraví při práci, vykonávají orgány ochrany veřejného zdraví.

Celou radioporadnu s Ing. Františkem Švihlíkem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

Spustit audio
autoři: Blanka Malá , baj

Odebírat podcast

Související