Vzácné orchideje vstavač májový a pětiprstka žežulník vykvetly na broumovských loukách

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pětiprstka žežulník na lokalitě u Hlavňova

V obou případech jde o chráněné druhy, které se vyskytují jen v určitém prostředí. Jedním z míst je podle Elišky Vicherové z Chráněné krajinné oblasti Broumovsko například louka u Hlavňova. Společně s Eliškou a amatérskou botaničkou Naďou Roškovou se tam vypravila reportérka Jana Házová.

Teď jsme se přebrodili přes vysoko vzrostlou louku. „Nebudeme se už dál. pouštět. Roste tady velká vzácnost, vstavač májový. Je to orchidej. A ještě uvidíme také další. Ale já předám slovo Elišce, která o tom ví mnohem víc než já," usmívá se Naďa Rošková.

„Orchideje jsou v České republice vzácné rostliny. A tento druh má rád takové vlhké pcháčové louky. Vstavač neboli prstnatec májový, to je orchidej, která i co se týče laiků, tak se pozná velice jednoduše. Když se jí podíváte na lístečky, tak tam mají takové tmavé skvrnky. A podle toho se určuje rod prstnatec a konkrétně onen prstnatec májový," vysvětluje Eliška Vicherová.

Orchidej – vstavač/prstnatec májový

My se teď ale vypravíme ještě dál. Kam půjdeme? „Podíváme se na stráň, která je tady nad námi. Tam kvete pětiprstka," říká Naďa Rošková.

Na Broumovsku vykvetly na jedné jediné louce divoké krokusy, kterým se lidově říká šafrán

Šafrán bělokvětý se vyskytuje na osmi místech v zemi.

Divoké krokusy nebo také divoký šafrán. Pod těmito názvy se skrývá drobná fialová květina, která například na Broumovsku roste na jedné jediné louce. A právě tam zavedl botanik Petr Koppl z CHKO Broumovsko reportérku Janu Házovou. 

A Eliška Vicherová hned doplňuje: „Pětiprstka žežulník je také orchidej. Je ale výrazně vzácnější než prstnatec májový. Tady na Broumovsku máme jen devět lokalit, kde pětiprstka roste."

Popojeli jsme tedy nad Hlavňov. „Tady je bývalý, dnes už nefunkční, lyžařský vlek. Hned jak tady zabočíme, hned vám ukáži orchideje," říká Naďa Rošková.

Když se člověk pořádně rozhlédne, tak vidí vzácné orchideje. „Tento druh se jmenuje pětiprstka žežulník. To je už tedy v České republice výrazně vzácná orchidej. U nás se vyskytuje hlavně v Sudetech a potom na Svitavsku. A to je prakticky všechno," vysvětluje Eliška Vicherová.

Orchidej pětiprstka žežulník

Výskyt orchidejí na Broumovsku se rok od roku mění. Někdy je to horší, jindy zase lepší. Jak ro vypadá letos, když se tak rozhlížíte?

„Myslím si, že je to takový střed. Tenkrát, když jsme to tady objevili, tak jsme jich napočítali něco přes stovku. A některé roky zase byly takové, že jsme horko těžko hledali nějaký kousek, dodává Naďa Rošková.

A Eliška Vicherová připojuje, že orchideje na Broumovsku porostou ještě asi tak 14 dní až tři týdny.

Spustit audio

Související