V případě podezření na kýlu návštěvu lékaře neodkládejte. Je nutné ji vždy odstranit chirurgicky?

16. červenec 2019

Kýla neboli hernie je vakovité vychlípení pobřišnice (peritonea), což je dvojitá membrána, která vystýlá dutinu břišní a rovněž pokrývá orgány v dutině břišní uložené. Vakovité vychlípení obsahuje část nebo části orgánů z dutiny břišní. Kýla vzniká v oblastech břišní stěny tam, kde je stěna většinou oslabena.

Kýla se může objevit v podstatě u kohokoliv, častěji však u dospělých mužů. Jak roky přibývají, ochabuje svalstvo a zhoršuje se kvalita pojivových tkání. Častěji se také problémy objevují u kuřáků.

MUDr. Tomáš Hroch hovoří v naší radioporadně na téma kýla. Jaké jsou její příznaky, prevence i léčba.

Co je to kýla?

Kýla je oslabení nebo protržení svalů břišní stěny, při němž se skrze oslabené místo může protlačit tuková tkáň nebo nějaký tělesný orgán, např. střevo. Ačkoli se kýly mohou vyskytnout na nejrůznějších místech na těle, nejčastěji se vyskytují v břišní stěně. Někdy se může oslabené místo v břišní stěně objevit hned při narození.

Co kýly způsobuje?

Mnoho kýl vzniká jako vrozený defekt, tzn. že oslabené místo v břišní stěně existuje již u novorozence.

MUDr. Ludevít Pintér - operace břicha

02189015.jpeg

Radioporadna - MUDr. Ludevít Pintér, CSc. - plastický chirurg - téma: operace břicha - Zajímavá osobnost je Hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11 hodině.

Pokud máte v břišní stěně oslabené místo, může tlak způsobený nadměrnou tělesnou hmotností, kašláním, zvedáním těžkých břemen nebo námahou vznikající při pohybu ve střevech odtlačit svaly od sebe a vzniklým otvorem se může protlačit některý z vnitřních orgánů nebo jiná tělesná tkáň.

Jakmile k takovému protlačení dojde, bude se vzniklý defekt (kýla) dále zvětšovat až do doby, kdy bude provedena plastika.

Může kýlu způsobit zvedání těžkých břemen?

Možná jste slyšeli, že kýlu si přivodíte zvedáním těžkých předmětů. Jedná se však o velkou pověru. Zvedání těžkých předmětů a jiné namáhavé činnosti sice mohou kýlu zhoršit, ale nejsou její příčinou. Ve skutečnosti většina kýl vzniká v důsledku svalové ochablosti, která existuje ještě dlouho předtím, než se kýla vůbec objeví. Mnoho kýl existuje už od narození. Svalovou ochablost mohou způsobit také další faktory včetně pokročilého věku, zranění nebo operačních řezů prováděných při chirurgických zákrocích.

Jaké jsou typické příznaky kýly?
Každá kýla probíhá jinak a příznaky kýly se mohou objevit náhle či postupně. U jednotlivých jedinců se také různí stupeň bolesti. Někteří lidé při vzniku kýly dokonce pocítí, jako by v jejich těle něco povolilo nebo prasklo. Mezi další příznaky může patřit pocit slabosti, tlaku nebo bolesti v břiše, třísle nebo šourku, bulka nebo vypouklina na břiše, v třísle nebo na šourku, kterou je snáze vidět, když zakašlete, a která po ulehnutí zmizí, bolest při námaze, zvedání předmětů nebo kašli.

Kde se kýla objevuje?

Kýly se nejčastěji objevují v oblasti třísel, břicha, v okolí pupku nebo v blízkosti míst, kde byl v minulosti prováděn chirurgický zákrok. Více informací naleznete v části Druhy kýl.

Je nutné kýlu léčit?

V zásadě platí, že plastiku kýly je nutné a důležité provést. Pokud kýlu ponecháme neléčenou, samovolně nezmizí, bude se pravděpodobně zvětšovat a defekt bude stále bolestivější. Pokud máte podezření, že máte kýlu, navštivte lékaře. Lékař může případnou diagnózu potvrdit s probrat s vámi možnosti léčby.

Je kýlu vždy nutné odstranit chirurgicky?

Kýla se dá vyléčit pouze jedním způsobem: operací. Kýla samovolně nezmizí. Dobrou zprávou však je, že dnes jsou operační plastiky kýly rychlé, snadné a dokonce i trochu pohodlné. V závislosti na vaší anamnéze však chirurg nemusí vždy plastiku kýlu doporučit.

Jaký vliv má na kýlu kouření?

Chronický kašel způsobený drážděním plic v důsledku kouření může zvýšit riziko vzniku kýly. Kouření může mít také za následek recidivu kýly. U silných kuřáků existuje větší pravděpodobnost vzniku břišních kýl než u nekuřáků. Je tomu tak proto, že působením nikotinu může dojít k oslabení břišní stěny.

Mohu vzniku kýly zabránit?

Neexistuje žádný zaručený způsob, jak vzniku kýly zabránit. Kýla se může objevit u každého.

Bolest břicha, slepé střevo, kýla

Nejlepší věc, kterou můžete pro prevenci vzniku kýly udělat, je dodržovat zásady zdravého životního stylu, vhodně se stravovat, nekouřit, pravidelně cvičit, udržovat si zdravou tělesnou hmotnost a zvedat břemena vhodným způsobem. Další informace o prevenci vzniku kýl naleznete v části Prevence kýly.

Zmizí kýla sama od sebe?

Pokud kýlu ponecháme neléčenou, sama nezmizí, bude se pravděpodobně zvětšovat a bude stále bolestivější. Především však kýla může vyústit v závažnější, život ohrožující zdravotní komplikace.

Jsou kýly dědičné nebo vrozené?

Samotná kýla dědičná není. Od jednoho ze svých rodičů můžete zdědit náchylnost k oslabení svalů břišní stěny, ovšem kýla samotná je buď získaná, nebo vrozená. Pokud říkáme, že je kýla vrozená, znamená to, že je přítomná již při narození nebo k jejímu vzniku při narození dochází.

MUDr. Tomáš Hroch ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Získané kýly vznikají fyzickým poškozením během života - při zvedání těžkých předmětů, při porodu, váhovém přírůstku nebo jiné námaze.

Ke vzniku vrozené kýly dochází, pokud se narodíte s břišní stěnou, která je v některých oblastech oslabená. Téměř všechny dětské kýly jsou vrozeného původu. Také mnoho kýl u dospělých je vrozených - v takovém případě byla kýla původně příliš malá na to, aby mohla být zjištěna v útlejším věku.

Proč jsou muži náchylnější k výskytu kýly?

Muži jsou ke vzniku kýly náchylnější než ženy z důvodu odlišné anatomie. Dvě z míst, na kterých ke vzniku kýly dochází nejčastěji, mají u mužů a u žen odlišné funkce. Jedním z těchto míst je vnitřní prstenec, skrze který před narozením sestupují varlata. Pobřišnice - vak obklopující břišní dutinu - je dalším možným místem, kde se může oslabení vyskytnout.

Celou radioporadnu s MUDr. Tomášem Hrochem simůžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související