Úžasný klid a všeobjímající příroda. Genius loci Domova sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku

1. květen 2024

Podíváme se na Trutnovsko do Domova sociální péče Tmavý Důl, kde mají od 1. května nového ředitele. Toho na základě výběrového řízení jmenovala Rada Královéhradeckého kraje, protože kraj je zřizovatelem tohoto zařízení. Ing. Martin Kryštof Kubák je dnes naším hostem.

Jak se vám dnes vstávalo? Co by novému řediteli?
Žádnou změnu jsem nezaregistroval. Vstávalo se mi dobře. A těšil jsem se samozřejmě do práce.

Martin Kryštof Kubák ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Jak byste nám Domov sociální péče Tmavý Důl představil? Já vím, že to je jedno z největších zařízení podobného typu na Trutnovsku.
Jsme třetí největší zařízení v rámci kraje, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Máme 156 klientů, poskytujeme dvě služby. Jednak domov seniorů pro lidi s omezenou soběstačností, zejména z důvodu stáří, a domov se zvláštním režimem, kde poskytujeme podporu nebo péči klientům, kteří trpí různými formami demence a denní režim je přizpůsoben jejich potřebám. Nyní máme všechny klienty starší 57 let s tím, že více než polovina klientů je starší 80 let.

Všichni zaměstnanci mají mé uznání. Je tu funkční tým lidí s pozitivní náladou, odhodlaný posouvat zařízení kupředu.
Martin Kryštof Kubák, ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl

Důležitá je atmosféra takového zařízení, aby bylo všeobecně živo a veselo. Jak je to u vás?
Snažíme se všichni o pozitivní atmosféru, abychom klientům zpříjemnili pobyt u nás.

Čtěte také

To asi záleží především na zaměstnancích, kolik jich máte?
Máme 105 zaměstnanců, z toho v přímé péči je 80 z nich, ať už to jsou pečovatelé, zdravotní sestry nebo sociální pracovníci. A určitě všichni mají mé ohromné uznání, protože když jsem v zařízení působil už od ledna na pozici vedoucího úseku ředitele, později i jako zástupce, potom co mě Rada Královéhradeckého kraje vybrala jako vhodného kandidáta na pozici ředitele, tak jsem si zařízení několikrát prošel. A opravdu ti lidé mají mé ohromné uznání, protože o ty klienty je skvěle postaráno a myslím si, že úroveň našich služeb je vysoká.

Jaká byla vaše cesta do oblasti sociální péče?
Já jsem se pohyboval vždy ve financích, obecně krizový management, finanční zprostředkování a tato oblast. A ke konci roku jsem zjistil, že je vypsáno výběrové řízení na personalistu na částečný úvazek. Řekl jsem si, že je načase nějaká profesní změna a tato oblast, ať už sociální služby či personalistika, mě zajímala. Přihlásil jsem se na pozici personalisty a pak v kontextu nějakých událostí jsem tam zůstal na celý úvazek. Nejdříve jako vedoucí úseku ředitele, později zástupce a od dnešního dne jsem ředitelem.

Domov pro seniory v Tmavém Dole

A jaké byly vaše klukovské sny?
To je otázka, na kterou asi nedokážu úplně odpovědět. Já jsem vždy rád budoval, když to tak jako řeknu, ať už z dřevěných kostek od pradědy, později různé stavebnice. Takový stavitel. Budování něčeho, co má nějakou hodnotu. Což v sociálních službách určitě poskytování péče pro klienty má.

Čtěte také

Jak by podle vás měly služby sociální péče ideálně vypadat?
Když jsem se účastnil výběrového řízení, tak jsem si připravoval svoji koncepci, kterou jsem konzultoval s ředitelem, který nastoupil do doby jmenování nového ředitele, s panem doktorem Shánělem. Tedy je to obecně zkvalitňování a rozšiřování služeb a rehabilitace. S odborníky konzultujeme bazální stimulaci klientů, ať už světlem, zvuky, rozšiřujeme animoterapii, požádali jsme o podporu Nadační fond Českého rozhlasu v rámci projektu Ježíškova vnoučata. V rámci animoterapie se uskuteční do konce roku devět setkání s nejrůznějšími zvířaty.

Vím, že máte zvířata moc rád a už jste je také zapojil do práce se seniory. Prý vám tam pobíhají slepice na dvorku.
Ano, opravdu jsme v loňském roce v rámci dobrovolničení umístili do areálu voliéru se slepičkami. A je super vidět, jak se v generaci našich klientů, která dříve měla často doma hospodářství, probouzejí pozitivní vzpomínky a oni se vracejí do let, kdy byly spokojeni se svojí rodinou. Tráví hodiny sledováním slepiček.

Máme ohromnou databázi zájemců o umístění v našem zařízení. Nicméně záleží vždy na potřebách konkrétního klienta.
Martin Kryštof Kubák, ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl

Budete tento program ještě nějak rozšiřovat?
Určitě. V sobotu tento týden jsme měli přivést dva pštrosy, nicméně chovatelka si to z osobních důvodů na poslední chvíli rozmyslela. Tak jsme rychle vymysleli s kolegy náhradní řešení a věřím, že klienti se mají na co těšit.

Čtěte také

Neprozradíte, co jste vymysleli?
Neprozradím, je to překvapení. 30. května připravujeme zahradní slavnost, kde bychom chtěli tento nový zvířecí pár představit. A prozradit mohu jen to, že jak klienti, tak jejich rodiny, z toho budou mít větší užitek než ze pštrosů. Takže, jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré.

Ve zpravodajství jsme sledovali, že Královéhradecký kraj u vás nařídil v souvislosti s bývalým ředitelem Antonínem Stanislavem kontrolu hospodaření. Tak, jak to vypadá?
Pravda je, že kontroly probíhají, nicméně určitě nebudu předjímat nějaké výsledky, k tomu nejsem oprávněn. To bude muset komunikovat zřizovatel zařízení. Každopádně ty kauzy se zařízení trochu dotkly, nicméně mohu garantovat to, že péče o klienty byla zachována ve standardní kvalitě a klienti nepocítili žádnou změnu. Odstoupením původního vedení nastalo, když to tak řeknu, určité bezvládí. Ale už se nám to povedlo stabilizovat. Je tam funkční tým lidí s pozitivní náladou, odhodlaný pracovat a posouvat zařízení dál kupředu.

Čtěte také

Jaké jsou tedy vaše vize a plány?
Předchozí vedení nám zanechalo projekt rekonstrukce druhého a třetího oddělení domova pro seniory. A druhé oddělení se povedlo v minulém týdnu řádně zkolaudovat. Včera jsme přebírali stavbu a stěhovali klienty, takže za to patří opět díky celému týmu našeho zařízení. A připravujeme rekonstrukci třetího oddělení v rámci druhé etapy celkového projektu.

Obecně poptávka po místě v domovech pro seniory po celém Česku převyšuje tu nabídku. Jak je to u vás?
Je to přesně tak, jak říkáte. Máme ohromnou databázi zájemců o umístění v našem zařízení z celého Královéhradeckého kraje. Nicméně záleží vždy na potřebách konkrétního klienta.

Čtěte také

Jak dlouho se u vás čeká na umístění do domova?
Těžko říct, můžete čekat dlouho, můžete čekat relativně krátce. Záleží na volné kapacitě a na potřebnosti. On ten seznam není pořadník v pravém slova smyslu, je to databáze zájemců či žadatelů o umístění. A záleží vždy na potřebnosti, hodnotí se sociální situace a potřebnost u jednotlivých žadatelů a podle toho se umisťují. Vždy doporučuji obrátit se přímo na naše sociální pracovnice, kontakt je na našich webových stránkách a ony vám poskytnou informace, případně pomohou vyplnit žádost o umístění. Následuje sociální šetření a další postupy.

Domov sociální péče Tmavý Důl, to je areál v lesích na Odolově, na odlehlém místě.
Je tam úžasný klid a příroda, to místo má svoje kouzlo, určitě.

Martin Kryštof Kubák a Jakub Schmidt ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Naším hostem byl nový ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl Martin Kryštof Kubák, který se ujímá své funkce.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související