Tradice tříkrálového koledování je velmi stará. Za legendou K+M+B musíme letos ale na internet

6. leden 2021 08:40

Tři magická počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar - i s příslušným letopočtem - se objevují nade dveřmi už po celá staletí. Letos ale koledníčky nepotkáme; jejich pokladničky i zpívání musel nahradit internet.

Čtěte také

Také proto si poselství Tříkrálového příběhu připomněla s historikem Janem Luštincem reportérka Eliška Pilařová. Za doprovodu zvonu z kostela svatého Vavřince v Jilemnici "my tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám."

„Písmo nezná jejich jména, ani nehovoří o třech králích. Mají to být mágové, to znamená vzdělaní lidé, mudrcové. Ti mágové nesli zlato, kadidlo a myrhu. Zlato jako symbol královské hodnosti, myrha, hojivá rostlina, byla předpovědí utrpení a kadidlo symbolizuje božskou podstatu Krista."

Magickou moc má kadidlo. Tím se vykuřovalo na Tři krále i v domácnostech. Tři králové prý byli i patrony šlechty, měšťanů a dokonce i některých řemesel.

Čtěte také

„Je to pravda. Každá z těch tří králů měl svůj resort. Nicméně ten svátek býval v hierarchii Vánoc mezi těmi nejvýznamnějšími. Ještě po druhé světové válce byl dnem volna. Takže se konaly slavné bohoslužby a světila se voda, také křída a zlaté předměty, prstýnky nebo křížky. Ta tradice byla velmi silná."

A my se teď na Tři krále půjdeme podívat. Kašpar, Melichar a Baltazar. Jeden byl údajně z Jemenu, druhý z Indie a třetí z Núbie.
„Byli velmi vzdělaní a dokázali se také orientovat podle hvězd."

Narození Spasitele bylo tímto oznámeno i pohanskému světu a ten tu zprávu přijal.
„Ano, to je to hlavní poselství. Snad jedna zajímavá věc. V některých betlémech se Tři králové doma dávali až právě na onen svátek. A samozřejmě k tomu také patří obchůzky tříkrálových koledníků."

Čtěte také

„Oni psali ty nápisy K+M+B. Tedy Kašpar, Melichar, Baltazar. Ale ono to má i variantu Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A že se píše právě křídou posvěcenou na Tři krále, to nemusíme zdůrazňovat. Nechybí u toho ani zpěvy a to zpívání mělo vždy veliký půvab."

V Jilemnici chodí mezi koledníčky v tříkrálovém kostýmu i pan starosta se dvěma městskými úředníky.

„Musím říct, že koledníci vždy zpívají velice pěkně. A už v minulosti se pamatovalo na charitu, jsem moc rád, že ta tradice stále pokračuje. A že si uvědomujeme, co se právě váže k tomuto datu," dodává historik Jan Luštinec.

A zajisté tomu tak bude i letos, kdy se ovšem Tříkrálové sbírka pořádá netradičně online na internetu.

autoři: Eliška Pilařová , baj
Spustit audio

Související