Strašák jménem exekuce. Vysvětlení základních pojmů a také nejčastějších mýtů a omylů

30. říjen 2019

Pokud jste sami v exekuci, nebo dluží někdo z vašeho okolí, měli byste si určitě najít chvilku a seznámit s touto problematikou. Může vám to ušetřit mnoho nepříjemností, času, nervů i peněz.

JUDr. Zdeněk Rudolecký v naší radioporadně na téma: strašák jménem exekuce.

V České republice je bezmála jeden milion lidí v exekucích. Až čtyři pětiny exekucí je nevymahatelných.

Čtěte také

V konkurenčním boji se proto exekutoři zaměřují stále více na tzv. mobiliární exekuce, které se dotýkají zejména blízkých dlužníka.

Ti o tomto riziku často ani nevědí, nebo mají velmi zkreslené informace o tom jaké povinnosti a práva má exekutor, jaké práva má dlužník a jeho blízcí. Hlavně nevědí jak účinně ochránit svůj majetek a často věří různým mýtům.

Mobiliární exekuce v domovech blízkých dlužníka, často rodičů, dětí, přítele, či přítelkyně jsou ponižující a velmi často spojeny s řízeným psychickým nátlakem na hranicí útisku, či vydírání. Tyto způsoby vymáhání dluhu, byť jsou velmi účinné, tak vážnou měrou poškozují nejen práva nedlužících občanů, ale i exekutorský stav.

Stačí si sepsat čestné prohlášení se soupisem majetku a ověřit u notáře?

Není to pravda a bohužel i dnes toto radí někdy sami exekutoři, často i někteří právníci. Z praxe však neznáme jediný případ, kdy by toto mělo zastavit průběh mobiliární exekuce u blízkých povinného. Exekutor má ze zákona na základě tzv. vyvratitelné právní domněnky prokázáno, že vše na adrese, kde povinný (byť jen občasně) přebývá, je jeho majetkem.

Blanka Malá a JUDr. Zdeněk Rudolecký ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Exekutor tedy nemusí nic dokazovat. Naopak osoba dotčená neoprávněnou exekucí musí prokázat vlastnictví a nikoli pouze prohlašovat vlastnictví k majetku. Čestné prohlášení tedy nemůže obstát jako průkazný doklad o nabytí.

Exekutor nesmí vstoupit do bytu bez přítomnosti policie?

Naopak. Exekutor může vstoupit, nebo si sjednat pomocí zámečníka přístup do všech prostor, kde přebývá povinný a to i bez souhlasu vlastníka a také bez policie, což se v naprosté většině případů také děje.

Exekuce

Často se tak děje i na základě indícií, či spíše záminek k pobytu dlužníka. Policie však sama bez exekutora, případně bez vašeho souhlasu, nebo bez soudního příkazu do vašeho bytu nesmí.

Exekutora musím vpustit do bytu a nechat se legitimovat?

Ani jedno, ani druhé. Není vaší povinností vpouštět exekutora, či vykonavatele do svého bytu, ani mu ukazovat svůj občanský průkaz. V tom smyslu, že žádná sankce za to nehrozí a to ani v případě povinného, natož pro jeho blízké. Je však pravdou, že exekutor si poté i přesto může sjednat přístup s pomocí zámečníka a to i bez vašeho souhlasu, či soudního rozhodnutí.

Exekutor nás musí o svém záměru provést mobiliární exekuci předem vyrozumět?

Opak je pravdou. Občas sice exekutor vhodí do schránky výhružný dopis s poučením a výzvou k okamžitému zaplacení, ale nemusí a většinou se tak ani neděje.

Čtěte také

Proč by se také připravoval o moment překvapení a riskoval, že po předchozím upozornění už nebude co zabavovat?

Sobota v půl sedmé ráno je proto pro mnohé exekutorské vykonavatele na zahájení pro mobiliární exekuce tím nejlepším časem.

Je mnoho dalších mýtů. Například, jen málo kdo ví, že také při oddlužení - insolvenci může exekutor u dlužníka a jeho blízkých, kde tzv. "přebývá" provést soupis movitých věcí. Tyto věci však nesmí po dobu probíhající insolvence vydražit.

Celou radioporadnu s JUDr. Zdeňkem Rudoleckým si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související