Senátor Holásek: Je pro mě čest Hradecko zastupovat. Chci podporovat dobré věci a pomáhat lidem

18. leden 2022

Advokát a královéhradecký zastupitel, ale také nezávislý senátor za Hradecko Jan Holásek, se v Hradci Králové narodil, potom odešel studovat do Prahy i do ciziny. Pak se zase vrátil zpátky a pomáhá udržovat dobré jméno městu i celému regionu, ze kterého pochází.

Jaký byl minulý rok, když se ohlédnete?
Pro mě byl ten rok velmi zajímavý, rozmanitý a práce jak tady v hradeckém zastupitelstvu, tak zejména v Senátu, byla přínosná, určitě splnila mé očekávání. A musím říci, že je pro mě čest Hradecko v Senátu zastupovat.

Jan Holásek ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Co byste vyzdvihl z věcí, které jste v Senátu řešil?
Práce senátora je velmi různorodá, ale pokud bych to měl stručně shrnout, tak jsem se zabýval celou řadou legislativních záležitostí, protože jsem právník. Je to samozřejmě i práce v mezinárodním prostředí, dostanete se k zahraniční problematice, věnoval jsem se i práci v regionu, podporoval jsem rozvojové projekty v Hradci, pokračovali jsme v bezplatné právní poradně a ve vydávání oblíbeného právního okénka Hradečáků. A koneckonců jsem zorganizoval i celou řadu akcí, kde jsme chtěli podpořit dobré věci v Hradci Králové.

Snažím se přispívat na potřebné věci a využívat možnosti, které člověk jako senátor má. Určitě v tom budu pokračovat i v dalších letech.
Jan Holásek, senátor Parlamentu ČR

A co se týká mé právnické profese, je pravdou, že ta se v Senátu hodí. Jsem členem ústavněprávního výboru, a pokud bych měl uvést příklady toho, čemu jsem se věnoval v oné legislativní oblasti, tak je to určitě problematika vymáhání dluhů a exekucí, kde jsem se snažil pomoci těm slabším, kteří se dostali do dluhové pasti. Vedl jsem v Senátu aktivitu, která přepracovala legislativu v oblasti exekucí, poté byla přijata, a věřím, že zlepšila život mnoha lidem. V té souvislosti je možné uvést třeba takzvané Milostivé léto, to je důležitá věc, která skončí koncem ledna. Všichni, kteří mají nějaké dluhy ve veřejné sféře, tak se jich mohou zbavit tím, že zaplatí základní jistinu a drobný poplatek. Nemusí potom platit všechny úroky a další platby, mohou ušetřit a tu svoji věc vyřešit.

Čtěte také

Milostivé léto byl váš nápad?
To byl nápad obecný, ale my jsme v Senátu přepracovali návrh zákona, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou, protože obsahoval celou řadu nepřesností. Celkem těch našich úprav bylo 64, což je velmi mnoho. A pak se podařilo tuto přepracovanou verzi schválit i v Poslanecké sněmovně.

Nedávno tady u nás seděla spisovatelka Věra Fina, držitelka ocenění Žena roku, zakladatelka neziskové organizace Jeliman a Sadu naděje. S ní také spolupracujete, viďte?
Ano, s Věrou Fina dlouhodobě spolupracuji a musím říct, že si jí velmi vážím. Na její popud jsem připravil společně s kolegou senátorem Markem Hilšerem novou legislativu, která se spočívá v tom, že lidé, kteří prošli léčbou rakoviny a mají vnitřní orgán vyvedený bokem těla, tak v současné době nemají právní postavení jako invalidé. Nemohou parkovat na místě pro invalidy, nemohou vjet třeba do zóny jen pro chodce, aby tam mohli zastavit a řešit svoje záležitosti.

Čtěte také

Takže jsme připravili návrh nového zákona, který byl schválen ve všech výborech Senátu, a budeme ho projednávat shodou okolností teď ve čtvrtek na plénu Senátu. Předpokládám, že bude schválen a bude postoupen do Poslanecké sněmovny. Jsem rád, že se to podařilo. A Věře Fině ještě jednou moc děkuji.

Nedá mi to, abych se vás nezeptal na Hradec Králové. Co vás napadá, když se díváte na město a jeho nejbližší okolí?
Je to krásné město, výjimečně vymyšlené, žijeme z myšlenek architektů Kotěry, Gočára, Lisky a dalších. A budeme žít i do budoucna, takže je to určitě hrdost na to, že jsem se v Hradci Králové narodil a mohu pomáhat. Vazba je to velmi silná a jsem na ni pyšný.

Senátor Jan Holásek

Přijel byste se do Hradce podívat jako turista na dovolenou?
Určitě ano. Hradec je zajímavý, a ne každý si to uvědomuje, pro určité typy turistiky. Když jsem dělal svoji volební kampaň, tak jsem potkal spoustu návštěvníků Hradce, přijížděly rodiny s malými dětmi, které to tady mají rády, protože se tady dobře tráví čas pro rodiny s dětmi. Další velmi zajímavou oblastí je kongresová turistika, kde si myslím, že má Hradec velký potenciál. A velmi se to odráží do rozvojových otázek našeho města, jako je třeba zóna Aldis. Cestovní ruch je v určitých oblastech pro Hradec Králové určitě velmi důležitý.

Čtěte také

Dalším turistickým lákadlem by mohla být i hradecká zvonohra. Opravdu unikát, úžasná věc v kostele sboru kněze Ambrože. A vy jste také pro zvonohru uspořádal benefiční koncert.
Je to pravda, spolu s mým týmem jsme zorganizovali benefiční koncert na podporu hradecké zvonohry, který se konal koncem léta ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu České republiky, kam jsme pozvali Hradečáky. Měli jsme tam sbor Boni Pueri a klavíristu Matyáše Nováka, ten večer byl velmi pěkný, podařilo se vybrat na podporu hradecké zvonohry více než 60 000 Kč. Takže si myslím, že to byla akce úspěšná. Nejenže přispěla k dalším financím pro hradeckou zvonohru, ale hradeckou zvonohru i zviditelnila. Věřím, že se co nejdříve podaří obstarat potřebné prostředky a hradecká zvonohra se stane skutečností.

Senátor Jan Holásek

A nebyla to jediná vaše benefice. Další byla i pro potravinovou banku v Hradci Králové.
Je to tak. Snažím se přispívat na dobré věci a využívat možnosti, které člověk jako senátor má. Tedy jedna z dalších akcí, kterou jsme s mým týmem zorganizovali, bylo filmové benefiční představení, kde jsme chtěli podpořit potravinou banku v Hradci Králové. A vybrali jsme nějakých 10 000 Kč. Určitě v těchto akcích budeme pokračovat i v dalších letech.

Čtěte také

Kde se s vámi mohou lidé potkat? Kdyby chtěli přijít za vámi a svěřit se s nějakým problémem?
Naše senátní kancelář je v centru Hradce Králové na Eliščině nábřeží číslo 23. Tam máme pravidelné setkávání jak s občany, tak i v rámci bezplatné právní poradny, kterou dlouhodobě provozuji. Snažíme se pomoci lidem, kteří se v právu neorientují a potřebují nasměrovat, jak daný problém řešit. V rámci bezplatné právní poradny také dlouhodobě vydávám právní okénko Hradečáků v hradeckých novinách, kde se snažíme představovat občanům Hradce Králové právní témata populární formou. takže občané jsou vítáni a moc se těším na setkání s nimi.

Měl byste nějaké přání do tohoto roku?
Určitě bych chtěl popřát všem občanům Hradce Králové a Hradecka co nejlepší nový rok. Určitě to nebude rok úplně jednoduchý, protože situace není jednoduchá, ale na druhou stranu si myslím, že bychom do něj měli vstupovat s nadějí a s přesvědčením, že se věci budou dařit. Všem moc přeji, ať se jim v Hradci Králové a na celém Hradecku dobře žije.

Celý rozhovor Jakuba Schmidta s nezávislým senátorem za Hradecko Janem Holáskem si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související